استراتژی و تاکتیک‌های بقاء جمهوری اسلامی

6d5fg4dfg4 على کشتگر ali keshtgarستون دین حکومتی

خمینی برای حفظ و بقای حکومت با “اوجب واجبات” قلمداد کردن امر حفظ حکومت دینی این مساله را به ستون اصلی دین حکومتی تبدیل کرد.

او با صراحت تاکید کرد که برای حفظ حکومت روحانیون شیعه به رهبری ولایت فقیه حتی می شود توحید را تعطیل کرد(1). شاید او قادر به درک و پیش بینی این واقعیت نبود که حفظ حکومت ولایت فقیه به هر قیمت که سبب خواهد شد هر جنایتی را به بهانه حفظ نظام برای حکومت گران و ایادی آنان مباح کند، نه فقط مخالفان جمهوری اسلامی بلکه خود “اسلام عزیز” او را نیز به تباهی می کشاند.

ایمان باطنی و یا التزام ظاهری شیفتگان زر و زور به این اصل ایدئولوژیک نظام، حکومتگران  و ایادی آنان را در ارگانهای سرکوب قضایی و نظامی به موجوداتی عاری از اخلاق، وجدان و عواطف انسانی تبدیل می کند.

وقتی “حفظ نظام” بالاتر از همه اصول دین قرار می گیرد، دیگر برای سرکوب مخالف و دگراندیش، نه تهمت و دروغ عیبی دارد و نه شکنجه و ترور مشمول جرم و یا گناه می شود. باور و تظاهر به فتوای “حفظ نظام اوجب واجبات است” موتور محرکه تبعیض، خشونت، فساد، بی قانونی و همه کشتارهای از آغاز تا به امروز جمهوری اسلامی بوده است. حکومت ولایت فقیه با مجهز شدن به این اصل ایدئولوژیک، هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی را به یک جریان خطرناک نئوفاشیستی تبدیل می کند و همه ابزارهای ناشریف از شکنجه و کشتن بی گناهان تا دام گذاری های “پرستویی” با سوء استفاده از زنان محروم و مرعوب و سربه نیست کردن متحدان و دوستان دیروز به پای مصلحت های امروز به اموری معمولی تبدیل می شوند.

فهم آن که فقیهی مثل جنتی در واپسین روزهای عمر تا به این حد با خیال راحت در حق کشی و دروغ و تهمت غرق می شود و بر این خیال است که از خیانت توشه آخرت می سازد، و یا موجوداتی مثل حسین شریعتمداری از قلمشان تبه کاری جاری است و قاضی های دستگاه عدالت به یک اشاره حکم مرگ بیگناهان را صادر می کنند و بازجویان حکومت اسلام رکیک ترین حرفها را نثار قربانیان و اسیران می کنند و همه شان با وجدان راحت از خزانه ملت می دزدند زمانی آسان می شود که بدانیم این همه در راه عمل به “اوجب واجبات” صورت می گیرد و در نتیجه “در کار خیر حاجت” هیچ شرمی در وجدان و عرقی به پیشانی نیست.

ساده لوحانه ترین نگرش سیاسی در قبال جمهوری اسلامی نگرشی است که به نام اصلاح طلبی می خواهد از راه سیاست ورزی در چارچوب قانون چنین رژیم نابه کاری که خود به هیچ قانونی پای بند نیست آن را اصلاح کند. تصور کنید که اگر مردم آلمان و جهان به فاشیستهای حاکم این کشور به این گونه می نگریستند، عاقبت کار جهان به کجا می کشید؟!

دیکتاتوری به خودی خود فساد آور است، چه رسد به نوع دینی آن که اساسش بر تبعیض است و چه رسد به آن که حکومتگرانش اصل پاسداری از نظام به هر وسیله و قیمتی را “اوجب واجبات” بدانند.

تکیه گاه اصلی جمهوری اسلامی در شرایط کنونی

وقتی “حفظ نظام” بالاتر از همه اصول دین قرار می گیرد، دیگر برای سرکوب مخالف و دگراندیش، نه تهمت و دروغ عیبی دارد و نه شکنجه و ترور مشمول جرم و یا گناه می شود. باور و تظاهر به فتوای “حفظ نظام اوجب واجبات است” موتور محرکه تبعیض، خشونت، فساد، بی قانونی و همه کشتارهای از آغاز تا به امروز جمهوری اسلامی بوده است.

در چهل سال گذشته همراه با ادامه فرایند انزوای جمهوری اسلامی و مواجهه آن با بحران ها و چالش های اجتماعی و اقتصادی، ارعاب و سرکوب به مثابه مهمترین ابزار حفظ رژیم اهمیت حیاتی تری پیدا کرده. بطوری که می توان گفت جمهوری اسلامی که در بدو تولد اساسا به توهم توده هایی که پشتیبان آن بودند تکیه داشت در سالهای اخیر به موازات انزوای روزافزون آن بیش از پیش به ابزار سرکوب توده ها تکیه دارد.

از زمان پیروزی غافلگیر کننده محمد خاتمی در انتخابات خرداد 76 تا به امروز پروژه راهبردی ولایت مطلقه فقیه در داخل ایران را می توان در فرمول تصفیه مداوم هرم قدرت برای رسیدن به حداکثر انسجام در بالا و به موازات آن بازتولید حداکثر ارعاب و تفرقه در میان مردم و مخالفان خلاصه کرد.

قتل های زنجیره ای، تنگ تر کردن مداوم دایره رقابت های جناحی تا حد بی خاصیت کردن و فرمایشی کردن مطلق نهادهای انتخاباتی، اعدام گاه و بیگاه زندانیان بیگناه، سرکوب بیرحمانه اقوام مرزنشین کرد، بلوچ و عرب، بالا بردن هزینه اعتراض و مخالفت، زندانی کردن وکلای دادگستری به گناه دفاع از حقوق بشر سرکوب های خونین اعتراضات مردم از سال 88 به این سو، گسترش نگاه امنیتی به همه حوزه های فعالیت های اجتماعی و قلع و قمع نهادهای مدنی موفق(برای نمونه تعطیل جمعیت امام علی و دستگیری مسوولان آن) همگی اقداماتی هستند راستای پیشبرد همین پروژه.

تحریم تاریخی انتخابات!

انتخابات اسفند ماه گذشته نقطه عطفی در تاریخ مناسبات مردم با نظام جمهوری اسلامی است. برای نخستین بار اکثریت عظیم مردم ایران در سراسر کشور، بویژه در شهرهای بزرگ و بالاخص در تهران انتخابات را تحریم کردند. دامنه تحریم چنان بود که رژیم را غافلگیر و وحشت زده کرد. رژیم البته با آمار سازی درصد رای دهندگان را به رقم 40 و در تهران به 25 رساند که آنهم با واقعیت فاصله زیادی داشت. با این همه جمهوری اسلامی مجبور شد قبول کند که 60 درصد از مردم در انتخابات شرکت نکرده اند.

اگر در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی 76 که هنوز امید به اصلاح جمهوری اسلامی در جامعه از میان نرفته بود پیروزی محمد خاتمی “نه ی بزرگ” به ولایت فقیه تلقی شد و اصلاحات می خواست ولی فقیه را به تغییر رویه وادارد، این بار در انتخابات پارلمانی اسفند 98 که پس از اعتراضات خونین آبانماه برگزار شد رویگردانی مردم از انتخابات فرمایشی نه بزرگ به کل نظام جمهوری اسلامی و به نوعی عمل به همان شعار “اصلاح طلب، اصول گرا دیگه تمومه ماجرا”  بود. این تحریم وسیع و بی سابقه نشان داد که فرایند گسترش شکاف دولت( نظام حاکم) – ملت به نقطه بی بازگشت رسیده و از این پس دیگر اکثرت عظیم مردم هرگونه اعتماد و امیدی به شرائین متصلب و مسدود شده انتخاباتی را از دست داده اند. پل ها میان حاکمیت و مردم که اصلاح طلبان برای حفظ آن در دو دهه گذشته تلاش می کردند یکی پس از دیگری ویران شده اند و از این پس مردم به زبان اعتراض و نافرمانی با نظامی که حتی به قوانین و مقررات خود نیز خیانت ورزیده سخن خواهند گفت.

همه این قرائن و شواهد دال بر آن هستند که جمهوری اسلامی 42 سال پس از تولد به مسیر افول افتاده و با توجه به ناتوانی مفرط در عبور از چنبره بحرانهایی که مادر همه آنها بحران عدم اعتماد مطلق میان اکثریت عظیم جامعه و نظام اسلامی است رژیم با چالش های مرگباری دست به گریبان است که نمودهای آن را در اعتراضات آبانماه 88 و تحریم فراگیر انتخابات اسفند ماه شاهد بودیم.

سرنوشت احتمالی جمهوری اسلامی

امروز در این دریای متلاطم و توفانی پیشاروی، جمهوری اسلامی هر شکافی که در کشتی فرسوده جمهوری  اسلامی پدید آید احتمال غرق آن را دو چندان می کند. با درک همین واقعیات آشکار است که رهبر و سایر دست اندرکاران قدرت در جمهوری اسلامی پروژه انسجام کامل قدرت را به مبرم ترین امر در دستور کار قرار داده اند. آنها با سیاست حذف هر گونه عنصر مساله دار و مساله ساز از مجلس که حتی دامن علی مطهری “اصول گرا” را نیز گرفت انسجام مجلس و فرمایشی کردن مطلق آن را در انتخابات قلابی اسفند ماه به سرانجام رساندند و حالا قرار است در 28 اردیبهشت سال آینده قوه مجریه را نیز کاملا با سایر قوا هماهنگ کنند و خیال خود را از شر هر گونه عناصر مردد و زاویه دار راحت سازند. “حزب الهی های جوان” و البته کاملا ذوب در ولایت مطلقه قرار است قوه مجریه را در دست گیرند.

در دو دهه گذشته هم بازه زمانی میان جنبش های اعتراضی کوتاه تر وهم عمق و گستردگی آنها افزایش چشمگیر داشته اند.

محتمل است که در آینده امواج پیاپی و بزرگتر این جنبش های اعتراضی خیابانی، با اعتصابات و نافرمانی های مدنی فراگیر همراه شوند و بقای جمهوری اسلامی را با چالش های مرگبار مواجه سازند.

اتاق های فکر و دستگاههای اطلاعاتی- امنیتی جمهوری اسلامی که از نزدیک دست بر آتش دارند به خوبی از آنچه کیان نظام را تهدید می کند آگاهند. آنان می دانند که اگر در آینده اعتراضات و نافرمانی های مدنی همزمان و فراگیر شوند و در عین حال با تجهیز به اندام رهبری کننده میان اجزاء مختلف آن روابط ارگانیک برقرار شود، جامعه ایران از جهنم جمهوری اسلامی عبور خواهد کرد. جمهوری اسلامی نه از آمریکا و اسرائیل وحشت دارند و نه از هرگونه رقیب و “دشمن” خارجی دیگر. برعکس حکومتگران ایران به درستی اکثریت عظیم ایرانیان مخالف خود را دشمن می دانند و اینک سالیان درازی است که کوبیدن بر طبل “دشمن خارجی” و خطر سوریه ای شدن ایران و یا به خطر افتادن تمامیت ارضی کشور آدرس های غلطی هستند در خدمت سرکوب داخلی.

تاکتیک – پروژه های استراتژی و بقاء

-انسجام بیشتر با چه هدفی؟

تلاش برای انسجام حاکمیت از هنگام عزل بنی صدر تا به امروز همواره توسط هسته اصلی هرم قدرت در جمهوری اسلامی دنبال شده است. منتها آنچه در گذشته موجب خلل در این فرایند می شد، تضاد میان نهادهای انتخابی (جمهوریت) با ولایت مطلقه فقیه بوده است. ولایت فقیه و ایادی دست اول آن که از آغاز جمهوری اسلامی تا به امروز همواره دست بالا را در قدرت داشته اند، در دو دهه نخست عمر جمهوری اسلامی از رقابت های محدود جناحی در حاکمیت و حضور اصلاح طلبان زاویه دار با ولایت فقیه کمتر از امروز احساس خطر می کردند، چرا که هنوز با انزوای بی سابقه امروز و چالش های مرگبار داخلی دست به گریبان نبودند و از اندک شکافی در کشتی حکومت که هنوز بر دریای نسبتا آرام می راند مثل امروز احساس خطر نمی کردند. اما امروز در این دریای متلاطم و توفانی پیشاروی، جمهوری اسلامی هر شکافی که در کشتی فرسوده جمهوری  اسلامی پدید آید احتمال غرق آن را دو چندان می کند. با درک همین واقعیات آشکار است که رهبر و سایر دست اندرکاران قدرت در جمهوری اسلامی پروژه انسجام کامل قدرت را به مبرم ترین امر در دستور کار قرار داده اند. آنها با سیاست حذف هر گونه عنصر مساله دار و مساله ساز از مجلس که حتی دامن علی مطهری “اصول گرا” را نیز گرفت انسجام مجلس و فرمایشی کردن مطلق آن را در انتخابات قلابی اسفند ماه به سرانجام رساندند و حالا قرار است در 28 اردیبهشت سال آینده قوه مجریه را نیز کاملا با سایر قوا هماهنگ کنند و خیال خود را از شر هر گونه عناصر مردد و زاویه دار راحت سازند. “حزب الهی های جوان” و البته کاملا ذوب در ولایت مطلقه قرار است قوه مجریه را در دست گیرند. حتی می توان پیش بینی کرد که در رده های اول و دوم فرماندهی سپاه و ارتش نیز تغییراتی در جهت انسجام مطلق صورت گیرد  تا از هر گونه خلل و فرج احتمالی در پیشبرد امر حیاتی سرکوب که حیات و بقای نظام بیش از پیش در گرو آن قرار گرفته اجتناب شود.

سیاست ارعاب و تفرقه در پائین

این استراتژی همیشگی جمهوری اسلامی در حال حاضر با تاکتیک های زیر دنبال می شود:

اصلاح طلبی کاذب

دستگاههای اطلاعاتی رژیم پس از تحریم بزرگ انتخابات در اسفند ماه 98 برای ایجاد شکاف و اغتشاش فکری در میان مردم و مخالفان با پرچم احتمال اصلاح در بالا و پیدایش فضای باز سیاسی به میدان آمده اند. آنها از این راه می کوشند به طرفداران “سیاست ورزی اصلاح طلبانه” به نحو کنترل شده ای میدان دهند و از زبان آنان به نقد امر انتخابات تحریم و نگرشی که رژیم را اصلاح ناپذیر می بیند بپردازند. در این عرصه هم اکنون تلاشهای چند جانبه ای دیده می شود که برای مثال مواردی از آنها را در ذیل ذکر می کنم:

الف: جدا کردن کروبی از موسوی

در ماههای گذشته چندین بار از قول مهدی کروبی روایت شده که او شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را بسیار مهم می داند… در این جا به وضوح می توان به تلاش های دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی که از پشت صحنه برای جدا کردن کروبی از میر حسین موسوی می کوشند پی برد.

ب: دعوت به شرکت در انتخابات

بیانیه موسوی خوئینی ها درباره ضرورت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری…نظیر همین حرفها را می توان در اظهار نظرهای بسیاری از اصلاح طلبان داخل و خارج کشور مشاهده کرد.

ج- نشریه انصاف نیوز:

این نشریه که از بودجه دولتی استفاده می کند، از اعتراضات خونین آبانماه به این سو به تریبون فعال کسانی که به اصلاح حکومت از بالا امیدوارند تبدیل شده و می کوشد با ایجاد ارتباط میان چهره های شاخص این نگرش در داخل و خارج کشور آنان را به صورت یک جریان فعال به میدان آورد. این نشریه با نگارنده این یادداشت نیز چندین بار تماس گرفته و با اصرار خواستار مصاحبه درباره مسایل کشور با رعایت خط قرمز رهبری شده است و تا آنجا که من اطلاع دارم با کسان دیگری نیز تماس گرفته است و در همه موارد نیز تاکید تماس گیرنده بر آن بوده که هر گونه نظر و انتقادی قابل درج است مگر انتقاد به رهبری که خط قرمز است. تا آنجا که من دنبال کرده ام نشریه انصاف نیوز تاکنون مصاحبه با عده ای از چهره های شناخته شده اصلاح طلب در داخل و یکی دو نفر در خارج را منتشر کرده است. با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری احتمالا این گونه فعالیت ها برای گرم کردن تنور بی رمق شده انتخابات رونق بیشتری خواهد گرفت، هرچند که این بار از هم اکنون بیت رهبری درباره ریاست جمهوری آینده که قرار است یک “حزب اللهی” جوان باشد تصمیم خود را گرفته است.

سیاست خارجی اتکاء به شرق

دستگاههای اطلاعاتی رژیم پس از تحریم بزرگ انتخابات در اسفند ماه 98 برای ایجاد شکاف و اغتشاش فکری در میان مردم و مخالفان با پرچم احتمال اصلاح در بالا و پیدایش فضای باز سیاسی به میدان آمده اند. آنها از این راه می کوشند به طرفداران “سیاست ورزی اصلاح طلبانه” به نحو کنترل شده ای میدان دهند و از زبان آنان به نقد امر انتخابات تحریم و نگرشی که رژیم را اصلاح ناپذیر می بیند بپردازند.

در سیاست خارجی، جمهوری اسلامی بقای خود را در اتکاء به روسیه و چین می بیند. سیاست نه شرقی نه غربی که در دو دهه اول انقلاب توسط سران جمهوری اسلامی دنبال می شد، در دو دهه اخیر به تدریج به نزدیکی با شرق(چین و روسیه و متحدان نزدیک آنان) استحاله پیدا کرده است. دموکراسی های غربی برای مردم بویژه نسل جوان ایران الگوی جمهوریت به شمار می روند در حالی که رژیم های روسیه و چین برای مردم ایران هیچ گونه جاذبه ای ندارند. جمهوری اسلامی در اتحاد و اتکاء به نظام های چین و روسیه که خود به ارعاب و سرکوب تکیه دارند و با سیاستهای منطقه ای و ضد غربی جمهوری اسلامی مخالفتی ندارند احساس امنیت می کند. در حالی که هم با الگوی غربی (جمهوریت و حقوق بشر) مشکل دارد و هم با این کشورها بر سر منافع و اهداف منطقه ای خود در تعارض است. اتحاد و اتکاء به روسیه و چین جزیی از استراتژی بقای جمهوری اسلامی است که حتی در صورت عادی شدن مناسبات ایران و غرب نیز تا پایان عمر جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت.

“آزموده را آزمودن خطاست”

آنان که همچنان سیاست ورزی را به شرکت در انتخابات و پند و اندرز به حاکمان جمهوری اسلامی تنزل می دهند و امیدوارند که از این راه نظام حاکم را در مدار اصلاحات قرار دهند، اگر به دور از اغراض شخصی چنین می کنند، علاقه ای به درس گرفتن از تجارب شکست خورده گذشته ندارند و همچنان به همان راهی می روند که انرژی ها را به هدر می دهد و رهروان را به دنبال سرابی می کشاند که پایان آن خستگی، نومیدی و خفت و خواری است.

ولایت مطلقه فقیه و ایدئولوژی تبعیض و تحقیر همراه با آن در 40 سال گذشته اصلاح ناپذیری خود را به کرات و به روشنی به همه طرفداران اصلاحات نشان داده است. از این پس رسالت اصلاح طلبی کنونی در روش ها و گفتمان های رایج آن تحکیم استبداد و پاشیدن بذر توهم و نومیدی در میان مردم است. عبور از استبداد ولایت مطلقه و حکومت انحصاری روحانیون شیعه مستلزم شوریدن بر آن است. شوریدن در گفتار، نوشتار، رفتار و نهایتا کردار اعتراضی فراگیر ایرانیان راهی سخت و پرهزینه، اما اجتناب ناپذیر.


(1)آقای خمینی جملات تفصیلی تر و روشن تری هم در این مورد دارد:

  • «حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است… و بالاتر از آن هم مسائلی است، که مزاحمت نمی‌کنم». ۱۶ دی ۱۳۶۶ /صحیفه امام
  • «حدود اختیارات ولی فقیه همان حدود اختیارات خداوند تبارک و تعالی است». ۲۸ دی ۱۳۶۶/ روزنامه رسالت

دیدگاه بگذارید

9 Comments on "استراتژی و تاکتیک‌های بقاء جمهوری اسلامی"


Guest
از تهران
2 months 11 days ago

با سپاسگزاری از پرهام از تهران و در امتداد نوپشته اشان
مطلع شدیم که :

مجلس سگواری اسلامی (مجلس شورای اسلامی) صبح یکشنبه ۹ آذر، دو روز پس از ترور حاج محسن فخری‌زاده، در یک جلسه غیرعلنی این رویداد را بررسی کرد. جزئیات این جلسه غیرعلنی فاش نشد.

ما مردم نامحرم هستیم والا میکروفونهای اسرائیل و آمریکا روسیه و چین و حتا ترکیه دارند گوش میکنند. و دوربینهاشان فیلم میگیرند و چه بسا ما چند ساعت دیگر آنرا ببینیم و بشنویم. من از این جنوب تهران هم به مردم گروگانگرفته ایران که جنب نمی خورد و حاضر نیست هزینه آزاد شدنش را بپردازد بنا بر این صد چندان آن هزینه را هر روز و هر شب دارد می پردازد. و هم از این حکومت میپرسم که اصلا مسئله فلسطین به ما چه مربوط است. و اگر شما مردم با من موافقید که به ما مربوط نیست که اسرائیل را صحنه ی روزگار حذف کنیم، چرا در این ۴۲ سال همگیتان به میدان نیامده اید. نگاه کنید به تمامی کشورهائی که به دموکراسی رسیدند چگونه برای بدست آوردن ملیت و شرافت و آزادیشان فرهنگشان و مدرن شدنشان هزینه دادند. من پیرمرد سالها ست هشدار میدهم که گروه گروه به میدان آمدن، کامیوندار را، معلم را، پرستار را، بازاری را، دانشجو را، کارگر را، کارمند را، بازنشسته را، مالباخته را طبقه فقیر را، طبقه متوسط را و…تنها گذاشته اید حاصلش همان حمام های خونی می شود که دیدیم. مردم ایران باید یکپارچه به خیابان بیاید. ما نباید منتظر آن ده یا دوازده میلون ایرانی خارج از کشور باشیم. آنها منتظرند تا ما کاری بکنیم و آب و جارو، و فرش قرمز بیندازیم تا آنها نزول اجلال بکنند. اگر اینطور نبود آن همه گروه و دسته در خارج از کشور همدیگر را نمی جویدند. مجاهدین باید خودشان را منحل کنند، چرا که نامشان در ایران چندش آور است. و نام دیگری برگزینند و با دیگران از سر گفتگو بر آیند، رضا پهلوی باید محکم و استوار یک قدم اساسی جلوتر بیاید و او هم بپذیرد که شاه بازی در ایران تمام شده. اصلا اگر هم مردم نسبت به دوران شاه افسوس و فراغی دارند و حتا با احترام به آن دوران نگاه می کنند، اما واقعیت این است که مردم اینرا فهمیده اند که این حکومت ضد بشری اگر هم ریشه در قرآن و نبوت محمدی و و لایت علوی دارد نتیجه سلطان بازی و استبداد و اتوکراسی شاه است. البته من شخصا همیشه به شاهان پهلوی به دیده احترام نگریسته ام، اما بر این باورم که هم رضا شاه و هم محمد رضا شاه اشتباهات جانکاهی کردند. درست مثل راننده ای که خوب رانندگی می کند اما چند کد مهم را نمی داند و به دره سرنگون می شود. این حکومت ضد بشری هم که اگر از ریشه هایش پائین رویم و به ژرفای آن برسیم به دریاهائی از خون ایرانیان و مصریان و هندیان و…بر می خوریم که برای تحمیل اسلام و بیمار کردن به اجبار ساکنان این سرزمینها چه جنایتهایی و چه تجاوزاتی و چه گردن زدنهائی که نکردند. باز به نظر من هر ایرانی باید در ذهن خودش یک تصفیه حساب وجدانی و تاریخی با اسلام و تشیع بکند. باید ایرانیت، سکولاریته و خصوصا لائیسیته در ذهن هر ایرانی نضج بگیرد و به صورت یک هدف مشخص در آید. باید تاریخ گذشته و حال ایران مورد دانش و سپس تجزیه و تحلیل هر ایرانی واقع شود. در غیر این صورت ما از یک حکومت استبدادی ،دیکتاتوری و جنایتکار و ضد ایرانی به حکومتی بدتر خواهیم غلطید، چنانکه غلطیده ایم. یکی از مهمترین خصیصه های این حکومت یکپارچگی جنایتکاری و خیانت پیشه گی به ایران است. یعنی اگر خوب نگاه کنیم بهترینشان جنایکارترین است. این حکومت دوپا دارد که در جهت خیانت و جنایت و تخریب و غارت و تجاوز به ایران و ایرانی پیش می رود. حالا ممکن است یکی مثل خاتمی و روحانی و ظریف لبخند هم بزند و دیگری مثل احمدی نژاد بیمار روانی هم باشد و هر بار برای شکر خوردن دعای ظهور بخواند و دیگری مثل رفسنجانی خودش را پراگماتیک بنمایاند و یا همانند خامنه ای بی لکنت زبان خونخواتر و خونآشام بنمایند اما همگی در تخریب ایراندر کشتار ایرانیان در تروریسم و تروریست پروری در آدممکش پروری از هر نظر کوشا باشند. از نظر مادیات و غارت کشور و تخریب ایران و ایرانیت و معنویاتش مثل اخلاق وجدانیات و خانواده و پاکی و درستی و…من از خواننده تقاضا می کنم به این ناب بودن جنایتکاری عمومی بین دولتمردان روحانیون و مداحان و طلاب و سربازان امام زمان و فرماندهانشان توجه کند. از تهران

Guest
پرهام از تهران
2 months 13 days ago

خبر آمد که محسن فخری زاده را با خبر رسانی روسها و چینی ها و ترکها که با خانواده ی او رابطه داشتند را کشتند. گفتند ترور است اما ترور نیست! جنگ است
اسرائیل همینطور می کشد . این جنگ البته با اعلام جنگ خمینی شروع شد. که خودش را علی نامید و پرو علی ای که هفتصد یهودی را با دست خودش سر بلریده. پس اعلام کرد که اسرائییل باید اط صحنه روزگار حذف شود. و ۴۲ سال است که ایرانمیان دارند هزینه این مزخحرف و این اعلان جنگ را می پردازند. همنین سه ساغعت پیش هم اعلام کردند که محسن فخری زاده دانشمند هستهع ای ایران را ترور کرزدند. این اصلا ترور نیست! جنگ است! جنگی که خمینی لعنت الله و رفسنجانی ملعون و روحانیت شیعه و مداحان و طلاب بیشرف بر ایران تحمیل کردند. آنها بر کف خیابانهای ما نوشتند مرگ بر اسرائیل مرگ بر آمریکا، ۴۲ سال است که پرچم می سوزانند ۴۲ است که در فرودگاهها،هتلها و ایستگاهی ترن دبیرستان و دبستان، مهد کودکها نوشته اند اسرائیل باید از صحنه روزگار حذف شود. نوشته اند و حتا ساعتهای شماطه دار را رو به صفر کودک کرده اند تا اسرائیل را نابود کنند. مردم ایران در خواب است. چرا که اولا روسیه و چین و ترکیه در این ماجرا دست داشته اند. روسها و چینی ها و ترکها سر بزنگاه آدرس دقیق به اسرائیلی ها میدهند تا آنها خطا نکنند. آنهاو اسرائیل در بالاترین سطح یعنی حتا آنجاهائی که افرادی الان وانمود میکنند که در پی کشف ماجرا هستند آدم دارند. مهمترین کاری این حکومت ضد بشری و خصوصا ضد ایرانی این بوده و هست که کل اخلاق و شرافت انسانی را در ایران تخریب کند و کرده. برای همین همه ی کسانیکه در این نظام هستند آنسانهای بیشرف و خود فروخته ای هستند که حاضرند خود را به کمترین قیمت بفروشند. یا غیبت شرف البته بساط این خودفروشی فراهم است! این البته پاسخی ست بر بده بستانی که ۴ تروریست را دیروز دادند و یک بیگناه را گرفتند. آن دختر بیگناه که خودشان دعوتش کرده بودند بیاد به تهران و آمد! مثل همین احمد رضا جلالی که مترصدند او را هم با کش و قوس بایک تروریس و شاید اسلدالله اسدی عوضش کنند. من که ساکن تهران هستم از هممیهنان خارج از کشور می خواهم که به ایران نیایند. حکومت اسلامی اینها را به عنوان پول برای خریدن تروریستهایش استفاده می کند. و هم یک گلگی بکنم که بیش از ده ملیون ایرانی در اروپا و آمریکا اگر کاتری بکنند این حکومت هر چه زودتر سرنگون خواهد شد. اما بدبختانه هم در ایرالن و هعم در خارج نزد خارج نشینان رخوت حرف اول را می زند. ما ایرانیان باید قدری از برادران انسانیمان یهودیها بیاموزیم. سرزمین موعود شما ایرانیان ایران است.
پرهام از تهران

Guest
الف الف روزنامه نگار از تهران
2 months 15 days ago

هشدار به شماها که در حال نوشتن شماره ی آینده میهن هستید.
کوتاه بنویسم که:
حکومت اسلامی چند نفر را به عنوان اپوزیسیون به خارج فرستاده. در حقیقت بخشی از وزارت اطلاعات کار آنها را روبراه کرده تا در بده بستانی با بخشهای دیگر و چشمپوشی بخشی بر بخش دیگر کسانی را به عنوان اپوزیسیون راهی غرب و خصوصا اروپا مثلا فرانسه و انگلیس و آلمان و حتا کشورهای اسکاندیناوی و آمریکای شمالی مثل ایالات متحده و کانادا و…در میان گروههای مخالف رژیم و براندازان نفوذ دهد. بعضی از آنها در رادیو های خارجی خصوصا بی بی سی وارد کار شده اند. کار اینها البته شکاف در میان اپوزیسیون بوده و هست. آنها سربزنگاهها ماموریت خود را عمل می کنند. یعنی با وانمودن اینکه جزو اپوزیسیون هستند و جلب توجه بدنه و گاهی حتا سران اپوزیسیون ناگهان مقاله و چیزی می نویسند و گروهی را گله ای بسوی مثلا رای دادن هل می دهند و رهبری می کنند. اینان که خود وزارت اطلاعات آنها را حزب الهی شعبه غرب می نامد در حقیقت بخش انتلیجنسیای حکومت اسلامی هستند.
از بعضیشان خیلی تند ماسک ربوده شد و بویناک همچون سید عطاء الله مهاجرانی و سید ابراهیم نبوی که هر دو از ناپاکی سیدیشان فاکتور گرفته اند و دیگر اصلاحطلبان ساکن اروپا مثل عبدالعلی بازرگان و سروش و…دیگر یکیشان همچون سید عطا خامنه ای پاکدست و… می نامند و دیگری همچون سرزوش خمینی برترین و بزرگتریم سیاستمدار و… می نامد و آن دیگرسید ابراهیم بسیاری دختران منتظر انقلابند تا او را به پای میز محاکمه اش بکشند.
از بویناکان که بگذریم به دیگران می رسیم که خود را بسیار موجه نشان میدهند و اما در حقیقت سینه چاکان حرم اسلام نابند.

یکی از این آدمها که در هم امور اقتصادی و هم امور مالی و هم امور سیاسی دخالت دارد و تا همنفسی رضا پهلوی پیش رفته مهدی خلجی ست. او که طلبه «سابق» است به همراه زن سابقش که ماه منیرش نامیده بود و او هم او را مسیحا می نامید اول به فرانسه رفتند و بعد سر از رادیو اروپای آزاد در اوردند و حالا با مرجان شیخ الاسلام که صدها میلیون دلار از ایران خارج کرده ازدواج کرده و نقش اپوزیسیون بازی می کند و سر بزنگاه ناگهان مقاله می نویسد و تجزیه و تحلیل می کند که «چرا در ایران انقلاب نخواهد شد» و گروهی را گله وار از انقلاب و تحول در ایران ناامید می کند و دوباره به جای اولش که اپوزیسیپون بازی و تحلیل گری «مستقل» است برمی گردد…

دیگری اکبر گنجی ست. او هم یکی از کسانی ست که بخشی از وزارت اطلاعات شرایط خروج او از ایران را فراهم کرد. او نیز همچون مسیحا مهدی خلجی از طریق فرانسه به آمریکا رفت. در آن جا مقیم شد و در عین ناسزاگوئی به آمریکا از تمام مزایای آن دیار استفاده کرد و هیچ نیاموخت و البته چاله دهانی دارد که معرف حظور همه است. او در عین اپوزیسیون نمائی بیضه مال روحانیت و شخص خامنه ای ست البته با وانمود کردن مخالفت در برخی امور با او. شاید من در آینده چیزی بنویسم و در شماره آینده تان آنرا در بخش دیگاه بگنجانم. آما شما را دعوت می کنم تا از او و امثال او نقاب برداتری کنید و رسوایشان کنید. گنجی در آخرین اظهار نظرش جامعه ایران ریران را باجامعه ی کره شمالی و عربستان مقایسه کرده. سخنانی به غایت احمقانه! دشمنی حکومت اسلامی مستقر در ایران دشمنترین دشمن ایران است و بسی از حکومتهای کره شمالی و عربستان بیشرفتر استکافی ست شما قربانیان این حکومت ضد بشری را با قربانیان حکومت عرذبستان و کره شمالی مقایسه کنیم. آن مکانیسمی که جامعه ایران را پویا و شکوفا کرده باعث آن قلیان و ناکامی این حکومت ضد بشر کرده، این تاریخ و تمدن فلسفه ایرانیت است که نمی گذارد بیشرفان بر قدرت این مسلمان مومن بیش از این بتازند. اما اکبر گنجی با بیشرفی بیبنظیر همچون خاتمی و کروبی و کرباسچی و دیگرانی که تا زانوهاشان در خون ایرانی ست مردم را از شرکت نکردذن درز انتخابات می ترسانند. من به شما نویسندگان میهن و خوانندگان این نظر توسیه می کنم تا در راستای افشای چجهره های ننگین این بیشرفان بکوشید.

Guest
مهری پایدار از محنتکده ی ایران اشغالی
2 months 30 days ago

من مهری پایدار هستم. این نام با مسمی! پای دار! و هم پایدار! چرا که پای دار رفته ام و چقدر خوشحالم که نمردم و حمید نوری به همت ایرج مصداقی و دیگر هممیهنان بیدار در اروپا دستگیر شد. میگویم ایرانیان بیدار چرا که در جهان سابق ندارد چنین جمعیتی از یک کشور ی که تحت اشغال فاشیستها باشد و با زاد و ولدش بیش از ده میلیون باشد و اینقدر میهن خود را از یاد ببرد و یا در خواب باشد! ایرج با من در زندان بود. آری ایراج با من در زندان بود و مردانه بود و انسان! و اما نماینده سابق مجلس حاج قاسم شعله سعدی که البته این حق اوست که برتر شود و تحول پیدا کند و از کشوری که او اقامت داشته اصول لائیسته را آموخته باشد. شاید! بله قاسم شعله سعدی گفته که رهبری ضعیف النفس است و شجاع نیست و نمی تواند تصمیم بگیرد و هرگز اشتباهاتش را برسمیت نمی شناسد و … او میگوید که این بار هم با نرمشی قهرمانانه ای لازم است و او از نو باید جام زهر را سرکشد. اما قاسم شعله سعدی هم در پی ابقاء این نظام ضد بشری ست. اما من فکر می کنم اینبار رهبری و به طبع او کل روحانیت و مداحان اهل بیت کٍثفٌت و نجاست باید نه جام زهر که تقار گٌه را سر بکشند. من یکی از آن ۹۵ در صدی هستم که قاسم شعله سعدی به آن اشاره می کند! لازم است اشاره ای هم به اکبر گنجی بکنم که بیشرفانه در پی نجات حکومت اسلامی ست. چند نفری در آمریکا و اروپا از مزدوران نظام ضد بشر وانمود می کنند که مخالف نظامند اما در حقیقت سربزنگاهها مشت خود را باز می کنند. اکبر گنجی، مهدی خلجی تمامی اصلاحطلبان حکومتی که زیتون و کلمه را اداره می کنند و مطلب می نویسند و حزب الهی های شعبه اروپا و آمریکایند از این قماشند. به امید روز ی که انقلاب شود و دمار از روزگار ملایان و مداحان و طلاب و دوستان غارتگرشان در آید. ببینید که این حمید نوری زن و بچه اش در اسکاندیناو زندگی می کنند. بر ایرانیان ست که اینها را شناسائی و رسوا کنند!

Guest
سرباز سابق سپاه از تهران
3 months 1 day ago

در سایتی تیتر زده، پرسیده اید: آیا کثیف تر و وقیح تر از این نظام وجود دارد؟!
من پاسخی بر آن نوشتم اما از آنجا با این سایت امنیتی نیست بنا بر این در سایت شما هم میگنجانم. شاید که منتشر شود. من البته از فضل پدربزرگ هیچم رسیده اما از آنجا کهپدربزرگمن در نوشته کتابی زیر تیتر «گفتگوی تمدنها» شرکت کرده پاسخی بر این پرسش و هم پاسخی ولو اندک به مزدوریو مزدورانی چون علیرضانامور حقیقی که برای این حکومت نکبت و منحوس کار می کنند نوشته ام.
من می گویم بله. کثیفتر از این حکومت پناعهندگانی هستند که از ترس تیغ اسلام ناب و شمشیر زهر آگین علی و سورات قرآن کریم به دامان غرب کافر پناه برده اند و در آنجا ژست های اپوزیسیونی نواندیش دینی میگیرند همچون زیتونیان و کلمه ای ها و یا ژست های چپسلامیک میگیرند همچون فرخ نگهدار و همپالکی هایش در سایت پیک نت و یا ژستهای استاد دانشگاهی میگیرند و در پی نجات یکی از بیشرفترین متجاوز به عنفترین قاتلترین غارتگرترین مخربترین حکومتهای تمامی تاریح ایران و جهانند. ملتی با ۷۰۰۰ سال تاریخ تمدن فرهنگ ببینید چه اوباشانی برش حکومت میکنند. آیت الله مداح طلبه! آن وقت بروید برای نمونه خودفروخته ای که خودش را استاد تاریخ و تحنیلگرسیاسی ساکن کانادا معرفی میکند و شاید استاد باشد اما مزدور،علیرضانامور حقیقی چطور این همه نقاط مثبت در این رژیم خونآشام دیده که در نهایت باید با در نظر گرفتن راهکارهای او به اوجب واجبات و نجات برسد. من از او و تمامی کسانیکه در پی نجات این حکومت ضد بشری هستندمیپرسم که وقتی در اینه خود را می بینند خجالت نمی کشید!؟
در ضمن این نامورحقیقی که خودش را استاد تاریخ میداند. اگر راستگوست که استاد تاریخ است یا نادان است و یا خائن! چرا که او« گفتگوی تمدذنها» را که خاتمی ناجوانمردانه و متشیعانه به نام خودش کرده بود را او«استاد تاریخ» به نام خاتمی میکند. در صورتیکه گفتگوی تمدنها در زمان شاه سال ۱۹۷۵توسط داریوش شایگان حسین ضیائی و یک فرانسوی که نامش را به یاد نمیآورم و پدر بزرگ خود من و با پشتبانی بسیار جدی و جسور فرح دیبا پایه گذاری شد. آخوند هرزه و عاقد آقاها و آقا زاده ها خاتمی این ایده را دزدید و به نام خودش کرد و وانمود که اسلام هم تمدن دارد و تمدن ساز است. ما تمدن اسلامی را در تخریب تمامی تمدنها دیده ایم. از تمدن مصر گرفته تا تمدن ایران و هند و…بنابر پاسخ پرسش شما:« آیا کثیف تر و وقیح تر از این نظام وجود دارد؟!» این است: بله، این بیشرفانی که به نام روشنفکر و نواندیش دینی و چپسلامیک در ایران و سراسر جهان فعالند و ضدیت بشر را که در قرآن و سیره پیامبر و علی آمده پنهان می کنند از این حکومت ضد بشری وقیح تر و کثیفترند. با درود به یاد پدربزرگم آزاده ام یادآورشوم که او در ۱۹۹۸ ناخرسند به شایگان تلفن زد!