صفحه نویسنده
هادی
زمانی

ملاحظاتی پیرامون توان و ضعف‌های جنبش‌های اجتماعی ایران

ملاحظاتی پیرامون توان و ضعف‌های جنبش‌های اجتماعی ایران

گفته میشود جنبش‌های اجتماعی معاصر به اندازه جنبش های کلاسیک  به روشنفکران مرجع، سازمان‌های مدنی، رهبری و نقشه راه نیاز ندارند. زیرا در این جنبش ها نقش روشنفکران، احزاب سیاسی و سازمان‌های مدنی متداول حاشیه‌ای شده و شبکه‌های اجتماعی با بهره بردن از فضای مجازی میدان‌دار صحنه...

چشم انداز پروژه یکپارچه سازی جمهوری اسلامی

چشم انداز پروژه یکپارچه سازی جمهوری اسلامی

انتخابات ۱۴۰۰ را پروژه ای برای یکدست سازی قدرت و در اختیار گرفتن قوه مجریه توسط جریان ولایی برای مقابله با بحران های برهم انباشته شده جامعه تفسیر کرده اند.  عده‌ای از این فراتر رفته، آنرا آماده سازی شرایط برای مدیریت بحران جانشینی و احتمالا به قدرت رساندن مجتبی خامنه ای میدانند....