دسته بندی | پرونده

سرسخن سی و چهارم

سرسخن سی و چهارم

بحث در باره اصلاح پذیری یا اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی به یک نقطه عزیمت و مبنای راهبردی برای تفکیک نیروهای سیاسی و خط مشی ها و رویکردهای مختلف و متنوع آنان تبدیل شده است. این پرسش دوگانه در ابتدا ساده می نماید و آنچه باقی می‌ماند جمعبندی دو دهه تجربه عملکرد اصلاح طلبی و اصلاح...

اصلاح ناپذیری، مسئله ساختاری یا تابعی از موازنه قوا؟

اصلاح ناپذیری، مسئله ساختاری یا تابعی از موازنه قوا؟

اصلاح پذیری یا اصلاح ناپذیری بحثی دامنه‌دار و گسترده در فضای سیاسی ایران در دو دهه اخیر بوده است. جنبش اصلاحی دوم خرداد اولین حرکت اجتماعی گسترده برای پیگیری رویکرد رفورمیستی با هدف اصلاح رفتار و خروجی عملکرد نظام جمهوری اسلامی بود؛ البته پیش از آن نهضت آزادی به رهبری مهندس بازرگان...

تاریخ انقضای یک پرسش!

تاریخ انقضای یک پرسش!

انتوان چخوف داستان کوتاهی دارد به نام تحول. (۱) روایت خانه‌ای است اشرافی با یک آقا، یک خانم و فرزندان‌شان، چند پیشخدمت و یک معلم سرخانه که برای درس خواندن به آن شهر مهاجرت کرده و در همان خانه اتاقی دارد برای زندگی. خانمِ خانه، زنی است زشت‌خو و زشت‌رو که صاحب تمام املاک و حاکمِ...

دلایلی برای اصلاح ناپذیری حکومت ولایت فقیه

دلایلی برای اصلاح ناپذیری حکومت ولایت فقیه

نگاهی به تاریخ بعد از انقلاب ۵۷ تاکنون اثباتی بر صحت ادعای این پیش فرض می‌باشد چرا که کشورهای همسطح و حتی پایین تر از ایران به لحاظ شاخص های اقتصادی، رفاهی و فرهنگی از ایران پیشی گرفته‌اند. کشورهایی مانند کره‌جنوبی، امارات، ترکیه، سنگاپور و غیره. اگر اندکی در تاریخ معاصر بعد...

اصلاحات و اینرسی جمهوری اسلامی

اصلاحات و اینرسی جمهوری اسلامی

برخی معتقدند که بحث اصلاح پذیری یا اصلاح ناپذیری حکومتها از نظر فلسفه سیاسی غلط است و در نظریه های علوم اجتماعی محلی از اعراب ندارد چرا که بر رویکرد ذات گرایانه و مطلق نگر بنا شده است. چنین برداشتی به نوعی پاک کردن صورت مسئله است. چراکه برای ایجاد تغییر و تحول در هر سیستمی، یک مجموعه...

اصلاح‌پذیری و یا اصلاح‌ناپذیری حکومت‌ها

اصلاح‌پذیری و یا اصلاح‌ناپذیری حکومت‌ها

از توضیح شورای دبیران محترم این‌طور بر می‌آید که مراد از حکومت، دولت دربرگیرنده قوای مجریه و مقننه و قضائیه و قوه وسائل ارتباط جمعی است. اما دولت‌ها از یک قماش نیستند و یک طبیعت ندارند و اصلاح‌پذیری‌ آنها نایکسانند: در معنای اصلاح‌پذیری یک نظام: هر نظام با نیروهای محرکه...

اصلاح‌‌پذیری سامانه های حکمرانی

اصلاح‌‌پذیری سامانه های حکمرانی

مقدمه ارزیابیِ اصلاح پذیری سامانه های حکمرانی در جهان موضوعی است بسیار بغرنج و چند بعدی، که در آن پارامتر هائی  پرشمار با هم اندرکنش دارند. از اینروی پاسخی جامع به پرسشی که نشریۀ میهن طرح کرده است، برای من مشکل مینماید. دسته بندی سامانه های حکمرانی نمیتواند دقیق باشد، زیرا وجوه...

جمهوری اجتماعی، توسعه پایدار!

جمهوری اجتماعی، توسعه پایدار!

مقدمه موضوع این شماره از دفتر های میهن اصلاح پذیری و اصلاح ناپذیری حکومت‌ها ست. این سئوال که آیا این یا آن رژیم استبدادی و اقتدارگرا قابل اصلاح هست یا نه، به نظرم سوالی است که به ذات گرائی پهلو می زند و با دریافت پاسخی که احتمالا طرح سوال در انتظار آن است، سیاست به بن بست یا ماجراجوئی...

یک پاسخ هلندی به پرسش «میهن»

یک پاسخ هلندی به پرسش «میهن»

سال جاری، حداکثر سرعت مجاز در اتوبانهای هلند در ساعات روزانه (از 6 تا 19) از 130 کیلومتر به 100 کیلومتر در ساعت کاهش داده شد. این رویداد چندان مهمی نبود که خبرش از مرزهای هلند بگذرد، اما نتیجۀ روند و رشتۀ مرتبطی از رویدادها بود، که مکثی بر آن می تواند یک پاسخ انضمامی به پرسش میهن را به...

گذار از اصلاح‌طلبی دولت محور به اصلاح‌طلبی جامعه محور

گذار از اصلاح‌طلبی دولت محور به اصلاح‌طلبی جامعه محور

پس از بیست سال تجربه اصلاح طلبی دولت‌محور، بنظر می‌رسد بسیاری از کنشگران باورمند به روند تحولات تدریجی نسبت به موفقیت‌آمیز بودن آن در ساختار قدرت سیاسی در ایران دچار یاس و نومیدی شده باشند. بخشی از منتقدین ایراد کار را در اراده و توان ناکافی اصلاح‌طلبان حکومتی در پیشبرد روند...