دسته بندی | پرونده

سرسخن سی و دوم

سرسخن سی و دوم

کشور ما در وضعیتی به شدت ملتهب به سر می برد. از یکسو حکومت مستقر، ایران و مردمانش را با بحران‌‌ها و ابربحران‌های متعددی مواجه ساخته و زندگی را بر آحاد شهروندان این سرزمین به شدت دشوار نموده است. از سوی دیگر مردم ناراضی و معترض از همه ابزارهای خود اعم  از رای اعتراضی، مطالبه محوری...

هدف ما استقرار جمهوری سکولار و دمکرات در ایران است!

هدف ما استقرار جمهوری سکولار و دمکرات در ایران است!

یک- آیا برای اینکه تحولات آینده ایران به نتیجه مشخصی برسد طیف گسترده جمهوری خواهان نیاز به ثقل مشترکی به صورت یک جبهه فراگیر دارند یا وضعیت کنونی هم می‌تواند نتیجه را تأمین ‌کند و «نرسیدن به نتیجه مطلوب» را در جایی غیر از نداشتن جبهه و ثقل مشترک باید جستجو کرد؟ برای آن که تحولات...

جبهه جمهوری خواهی؛ لازمه گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی

جبهه جمهوری خواهی؛ لازمه گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی

یک- آیا برای اینکه تحولات آینده ایران به نتیجه مشخصی برسد طیف گسترده جمهوری خواهان نیاز به ثقل مشترکی به صورت یک جبهه فراگیر دارند یا وضعیت کنونی هم می‌تواند نتیجه را تأمین ‌کند و «نرسیدن به نتیجه مطلوب» را در جایی غیر از نداشتن جبهه و ثقل مشترک باید جستجو کرد؟ جمهوری اسلامی...

اتحاد حول یک منشور جمهوری‌خواهی

اتحاد حول یک منشور جمهوری‌خواهی

نظام جمهوری اسلامی ایران میهن ما ایران را در ورطه ای از بحران های ویرانگر و بنیاد بر افکن در همه زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشانده است . این بحران ها چنان ابعاد فاجعه آمیزی یافته است که حتی بسیاری از مسئولین نیز ناگزیر به اعتراف به وجود آنها میباشند. اعتراف آقای...

اتحاد جمهوری‌خواهان با استفاده از تجربه جبهه ملی ایران

اتحاد جمهوری‌خواهان با استفاده از تجربه جبهه ملی ایران

یک- آیا برای اینکه تحولات آینده ایران به نتیجه مشخصی برسد طیف گسترده جمهوری خواهان نیاز به ثقل(وزن، سنگینی) مشترکی به صورت یک جبهه فراگیر دارند یا وضعیت کنونی هم می‌تواند نتیجه را تأمین ‌کند و «نرسیدن به نتیجه مطلوب» را در جایی غیر از نداشتن جبهه و ثقل مشترک باید جستجو کرد؟ نخست...

ضرورت برند‌سازی سیاسی از جمهوری خواهی سکولار دمکرات

ضرورت برند‌سازی سیاسی از جمهوری خواهی سکولار دمکرات

یک- آیا برای اینکه تحولات آینده ایران به نتیجه مشخصی برسد طیف گسترده جمهوری خواهان نیاز به ثقل مشترکی به صورت یک جبهه فراگیر دارند یا وضعیت کنونی هم می‌تواند نتیجه را تأمین ‌کند و «نرسیدن به نتیجه مطلوب» را در جایی غیر از نداشتن جبهه و ثقل مشترک باید جستجو کرد؟ فکر می کنم  صورتبندی...

«تحول پایین»؛ جمهوری «شهروندان حقوند»

«تحول پایین»؛ جمهوری «شهروندان حقوند»

با سلام در پاسخ به پرسشهای شما عرض می‌کنم: جمهوری‌خواهی، می تواند دو منظور را در بر داشته باشد: یکی دولت رها از مهار شاه صاحب اختیار (بنابر تعریف جمهوری) و دیگری، جمهور مردم بمثابه صاحب حقوق و برابر در مدیریت جامعه خویش. هرگاه مراد اتحاد بر سر جمهوری به معنای اول باشد، حتی اگر...

چرا جمهوری‌خواهی و چگونه‌گی کنش جمهوریخواهان؟

چرا جمهوری‌خواهی و چگونه‌گی کنش جمهوریخواهان؟

جامعۀ انسانی پیوسته در حال پویش، و دگرگونی است. دمکراسی ابزاری است که یک چنین جامعه را  در حین پویائی در پایداری ای دیرپا نگهمیدارد.   پویشی که هر روز باید اصلاح و بازسازی و حفاظت شود. دمکراسی به مثابه ایزار بهینه برای ادارۀ جامعۀ بشری بر دو اصل بنیانی استوار است که همۀ دیگر شاکله...

زنده باد جمهوری!

زنده باد جمهوری!

مقدمه وقتی از جمهوری سخن به میان می آید، در ذهن شنونده ای که در متن سیاست قرار ندارد، تصاویر متفاوتی نقش می بندد. از جمهوری فدرال آلمان، جمهوری فرانسه و ایالات متحده آمریکا تا جمهوری سوریه خاندان اسد ،عراق صدام حسین ، لیبی قزافی، جمهوری خلق چین، جمهوری خلق کره شمالی، جمهوری روسیه...

آری به اتفاق جهان می توان گرفت؛ اما چرا اتفاق ممکن نمی‌شود؟

آری به اتفاق جهان می توان گرفت؛ اما چرا اتفاق ممکن نمی‌شود؟

پرسش از اتفاق و اتحاد و همبستگی و گردآمدن دور یک هدف واحد و بسیج نیروها و دستیابی به هدف آنقدر کلان است که بسادگی نمی توان همه جوانب آن را بررسید. اما واقعیت این است که همه جوانب مسائلی و مصایبی که ما با آن درگیر هستیم در رسیدن ما به وضع کنونی نقش دارد. سهم هر یک از ما بررسی بخش هایی...