دسته بندی | پرونده

سرسخن بیست و هشتم

سرسخن بیست و هشتم

در میان کنشگران سیاسی و مدنی ایران بر سر مسألۀ رابطه  با قدرت‌های خارجی آراء گوناگونی وجود دارد: از آنها  که حتّی از مصاحبه و گفتگو با رسانه‌های خارج از کشور پرهیز می کنند، تا نگاهی که کمک‌ گرفتن  از قدرت‌های خارجی برای پیشبرد تغییر و تحول در ایران را نیز مجاز می شمرد، طیف وسیعی...

رابطه بهداشتی اپوزیسیون با قدرت های خارجی

رابطه بهداشتی اپوزیسیون با قدرت های خارجی

ارتباط و نحوه برخورد اپوزیسیون با قدرت های خارجی موضوع مهمی در عرصه سیاسی ایران است که به لحاظ تاریخی بروزهای متفاوتی داشته  و در برخی از موارد نقش منفی در روند دموکراتیزاسیون در ایران و بهبود اوضاع کشور و ملت ایفا کرده است. پیش از آنکه وارد بحث شوم ضرورت دارد تا ابتدا پیرامون خود...

مرز استقلال و استبداد کجاست؟

مرز استقلال و استبداد کجاست؟

روز ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۸۹ پس از آنکه رهبران جنبش سبز برای حمایت از مردم مصر و تونس، دعوت به راهپیمایی کردند و همزمان حصر خانگی‌شان آغاز شد وقایع ایران بار دیگر و در دومین سال پیاپی، در صدر اخبار رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت. همان روز «بی‌بی‌سی فارسی» در گفتگویی نظرم را درباره...

اپوزیسیون از خارجی ها پول بگیرد یا نگیرد؟

اپوزیسیون از خارجی ها پول بگیرد یا نگیرد؟

این یادداشت ابتدا در نظر داشت همکاری اپوزیسیون با دولت های خارجی را به طور مصداقی بررسی کند اما این امر نیازمند تحلیل رفتار، گفتار و خط مشی هر یک از گروههای اپوزیسیون و ارتباطات خارجی شان در یک دهه گذشته بود. فارغ از اینکه دسترسی به اطلاعات صحیح دشوار است و بازار شایعات و تبلیغات...

یاری‌طلبی از بیگانه؟

یاری‌طلبی از بیگانه؟

مداخله بیگانه در امور داخلی یک کشور و طلب مداخله و یاری‌طلبی از قدرت خارجی امرهای واقع مستمر، نه تنها در تاریخ ایران، که در تاریخ جهان هستند. بررسی نسبتاً جامع این امرها ایجاب می‌کند، در آنها، از چند منظر  بنگریم: درس تاریخ و چرایی حساسیت وجدان تاریخی ایرانیان به بیگانه‌گرایان: در...

نقش نیروهای خارجی و رسانه‌های آنها در آینده ایران

نقش نیروهای خارجی و رسانه‌های آنها در آینده ایران

این خارجی که خیلی هم خارجی نیست یک واقعیت مسلم سیاسی آن است که حضور خارجی چه غربی یا روسی و چینی در اقتصاد و سیاست ایران و همسایگان آن از دهه‌ها پیش وجود داشته و همچنان ادامه یافته است. یعنی داستان امروز و بعد از انقلاب هم نیست. کافی است اشاره کنیم به جداشدن هرات از ایران به مکر و...

اپوزیسیون ایرانی و تنظیم رابطه با رسانه ها، نهادها و قدرت‌های خارجی

اپوزیسیون ایرانی و تنظیم رابطه با رسانه ها، نهادها و قدرت‌های خارجی

۱- مقدمه دوستان عزیز دست اندرکار ماهنامه میهن موضوع این شماره را به نوع «ارتباط» اپوزیسیون ایرانی با نهادها و قدرت های خارجی و همچنین رسانه هایی که عمدتا یک دولت خارجی امکانات آن را تامین می‌کند، اختصاص داده اند.  طبعا با توجه به تشدید تنش ها بین ایران و قدرت های خارجی و در راس...

نُه نکته در باره نسبت مخالفان با قدرت های خارجی

نُه نکته در باره نسبت مخالفان با قدرت های خارجی

یک- وقتی در باره نسبت مخالفان یک نظام سیاسی و قدرتهای خارجی بحث میکنیم به صورت مضمر و مستتر یک «ارزش پایه» را نیز همزمان وارد بحث کرده ایم که بین درون و بیرون داوری می کند. از بیرون نباید علیه درون بهره گرفت. مسائل خانه را باید با اهل خانه حل و فصل کرد. این «درون» و «بیرون» (و به یک...

پاسخ سرراست نیست

پاسخ سرراست نیست

به وضوح در شناخت شرایط سیاسی ایران و تغییر این شرایط درمانده ایم. به اندازه ای که متوجه نیستیم بار منفی و خصمانه ی کلمه ی اجنبی برای نسبت دادن مجموعه ی ناکامی ها و بن بست ها به آن، چنان نیست که پیش تر بود. گرفتار منازعات نسلی هم شده ایم که نسلهای بالیده پس ار انقلاب 57 را به صورت پیدا...

دام‌چاله‌ی تبدیل شدن به زائده‌ی سیاست خارجی دولت‌های بیگانه

دام‌چاله‌ی تبدیل شدن به زائده‌ی سیاست خارجی دولت‌های بیگانه

به‌درازای تاریخ معاصرمان با پدیده‌ی پیچیده و حساس و خطرناکی به‌نام رابطه با دولت‌های بیگانه و تکیه کردن و وابستگی به آنان روبه‌رو هستیم. نیم‌نگاهی به گذشته شاید بتوان نخستین برآیندهای این پدیده را در در دوران قاجار جست. استبداد حکومتی و بی‌پناهی مردم، ضعف حکومت‌ها، بی‌کفایتی...