دسته بندی | پرونده

تمدن یا توحش، مساله این است

تمدن یا توحش، مساله این است

۱- توحش «فقه وحشی وحشی» عنوانی است که آقای عبدالله ناصری، عضو هیأت علمی و گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه الزهراء، برای  حکومت دینی جمهوری اسلامی بر گزیده است. شاید این عنوان کلیدواژه ای باشد برای شناخت جنبش « زن، زندگی، آزادی» و نزدیک شدن به پاسخ سوالات سختی که دوستان تحریریه...

گفتگوی ملی پیرامون قرارداد اجتماعی نوین و ترسیم افق آینده

گفتگوی ملی پیرامون قرارداد اجتماعی نوین و ترسیم افق آینده

بیش از 4 ماه از آغاز جنبش زن، زندگی، آزادی می گذرد و چشم انداز و چالش های این رخداد مهم سیاسی همچنان موضوع بحث های سنجشگرانه پرشماری در داخل و خارج کشور است. همه شواهد نشان می دهند که این جنبش پس از یک دوره بسیار پویا و حضور فعال دختران و پسران در خیابان ها وارد دوران جدیدی شده است....

جوانان ایران دیگر اعتقادی به نظام اسلامی ندارند

جوانان ایران دیگر اعتقادی به نظام اسلامی ندارند

به باور رامین جهانبگلو، استاد فلسفه و نظریّه‌پرداز «خشونت‌پرهیزی»، تغییر رژیم در ایران به زمان نیاز دارد امّا جامعه‌ی ایران به‌گونه‌ای بازگشت ناپذیر متحّول شده‌است. رامین جهانبگلو- روشنفکری متین وسنجیده، شکیبا و برخوردار از توانِ فاصله گرفتن از موضوعِ موردِ پژوهش ولی...

دستاوردهای صد روز نخست انقلاب تمام عیار

دستاوردهای صد روز نخست انقلاب تمام عیار

اجازه می خواهم بدون مقدمه به مهمترین دستاوردهای وقایع اخیر بطور فهرست وار اشاره و از همه مخاطبین درخواست کنم  به ابر جنبش زن زندگی آزادی بیشتر بیاندیشند و درعمل در هر کجا که زندگی می کنند با آن همراه شوند. به نظر میرسد که روند اخیر نشانه ای از رنسانس فرهنگی و دگرگونی  عظیم اجتماعی...

اشتراکات و تفاوت‌های گذار تحو‌ل‌طلبانه و گذار براندازانه

اشتراکات و تفاوت‌های گذار تحو‌ل‌طلبانه و گذار براندازانه

در شماره پیشین میهن در باره زلزله بزرگ سیاسی که در ایران اتفاق افتاده  و دستاوردهای تا کنونی جنبش «زن، زندگی، آزادی» مقاله‌ای داشتم. عنوان این مقاله این بود: «فرصت طلاییِ» مردم و «لحظه نگرانی» حکومت؛ یک شرایطِ قفل شده این مقاله با این سه پاراگراف تمام می‌شد: «من بدبین هستم....

آیا ایران آبستن انقلابِ جدیدی است؟

آیا ایران آبستن انقلابِ جدیدی است؟

تظاهرات اخیر در ایران بازتابِ تحوّلی مهم و معنادار در جامعه‌ی این کشور است. هر روز قشرها و لایه‌های اجتماعی تازه‌ای به این تظاهرات می‌پیوندند. قدرتِ حاکم که روز به روز نامحبوب‌تر می‌شود جز با توسّل به خشونت به موجودیّت خود ادامه نمی‌دهد. بدیهی و آشکار است که رژیم در درازمدّت...

سکولار دمکراسی و اتحاد ملی!

سکولار دمکراسی و اتحاد ملی!

موضوع مرکزی در پرسش‌/ پیش‌گفتار شماره‌ی ٤٧‌ «دو ماهنامه‌ میهن»، به درستی متبلور در دو نکته است: « چیستی مضمون اصلی جنبش زن – زندگی - آزادی» و « وظایف ما». تمرکز نگارنده نیز با توجه به این واقعیت که دیگر موارد مطروحه در جنبش با هر میزان از اهمیت نهایتاً به همین دو محور برمی‌گردند،...

“برای” رنسانس ایرانی

“برای” رنسانس ایرانی

چهار ماه از آغاز تحول همه جانبه‌ای که آن را رنسانس و نوزائی ایرانی نام نهاده‌ام می گذرد. به برکت انقلاب جهانی رسانه ای و مهمتر از آن با تکیه بر تجارب همه شکستهای از انقلاب مشروطه تا کنون بویژه تجارب درس آموز و دردناک ۴۴ سال حاکمیت تروریستی و فاسد و تبعیض گر مذهبی، ایران به بیداری...

در حقیقت خودانگیختگی

در حقیقت خودانگیختگی

گمان مبر که به پایان رسید کار مغان هزار بادۀ ناخورده در رگ تاک است برای دریافت وخامت وضعیتی که در آن بسر می‌بریم کافی است به خودکشی دردناک محمد مرادی فکر کنیم که چندی پیش خود را در رودخانۀ رُن در نزدیکی شهر لیون فرانسه غرق کرد. او در پیام ساده و بی‌پیرایه و در عین حال تکان‌دهنده‌‌ای...

سرسخن چهل و ششم

سرسخن چهل و ششم

این شماره میهن قبل از خیزش اعتراضی اخیر در سراسر کشورمان طراحی و برنامه ریزی شده بود. بنا براین متن فراخوان (و سرسخن این شماره) و برخی مقالات قبل از این خیزش نوشته شده است. اما به طور اتفاقی موضوع در نظر گرفته شده کاملا با فصل نوی آغاز شده در صحنه سیاسی ایران و کشتار و سرکوب در جای...