دسته بندی | پرونده

آیا ایران آبستن انقلابِ جدیدی است؟

آیا ایران آبستن انقلابِ جدیدی است؟

تظاهرات اخیر در ایران بازتابِ تحوّلی مهم و معنادار در جامعه‌ی این کشور است. هر روز قشرها و لایه‌های اجتماعی تازه‌ای به این تظاهرات می‌پیوندند. قدرتِ حاکم که روز به روز نامحبوب‌تر می‌شود جز با توسّل به خشونت به موجودیّت خود ادامه نمی‌دهد. بدیهی و آشکار است که رژیم در درازمدّت...

سکولار دمکراسی و اتحاد ملی!

سکولار دمکراسی و اتحاد ملی!

موضوع مرکزی در پرسش‌/ پیش‌گفتار شماره‌ی ٤٧‌ «دو ماهنامه‌ میهن»، به درستی متبلور در دو نکته است: « چیستی مضمون اصلی جنبش زن – زندگی - آزادی» و « وظایف ما». تمرکز نگارنده نیز با توجه به این واقعیت که دیگر موارد مطروحه در جنبش با هر میزان از اهمیت نهایتاً به همین دو محور برمی‌گردند،...

“برای” رنسانس ایرانی

“برای” رنسانس ایرانی

چهار ماه از آغاز تحول همه جانبه‌ای که آن را رنسانس و نوزائی ایرانی نام نهاده‌ام می گذرد. به برکت انقلاب جهانی رسانه ای و مهمتر از آن با تکیه بر تجارب همه شکستهای از انقلاب مشروطه تا کنون بویژه تجارب درس آموز و دردناک ۴۴ سال حاکمیت تروریستی و فاسد و تبعیض گر مذهبی، ایران به بیداری...

در حقیقت خودانگیختگی

در حقیقت خودانگیختگی

گمان مبر که به پایان رسید کار مغان هزار بادۀ ناخورده در رگ تاک است برای دریافت وخامت وضعیتی که در آن بسر می‌بریم کافی است به خودکشی دردناک محمد مرادی فکر کنیم که چندی پیش خود را در رودخانۀ رُن در نزدیکی شهر لیون فرانسه غرق کرد. او در پیام ساده و بی‌پیرایه و در عین حال تکان‌دهنده‌‌ای...

سرسخن چهل و ششم

سرسخن چهل و ششم

این شماره میهن قبل از خیزش اعتراضی اخیر در سراسر کشورمان طراحی و برنامه ریزی شده بود. بنا براین متن فراخوان (و سرسخن این شماره) و برخی مقالات قبل از این خیزش نوشته شده است. اما به طور اتفاقی موضوع در نظر گرفته شده کاملا با فصل نوی آغاز شده در صحنه سیاسی ایران و کشتار و سرکوب در جای...

سرکوب؛ سرعت گیر جامعه در گذار

سرکوب؛ سرعت گیر جامعه در گذار

{این مقاله قبل از خیزش اعتراضی اخیر نوشته شده است.} آیا سرکوب شدید و گسترده حقوق و آزادیهای اجتماعی-سیاسی افراد باعث طغیان اجتماعی نمیشود؟ سرکوب تشکل های مدنی و بازداشت فعالان سیاسی-اجتماعی، به بسیج این نیروها علیه حکومت منجر میشود؟ حکومت تاکجا میتواند از ابزار خشونت برای سرکوب...

نقش رهبران و سازمان جنبش در تعیین پیامد سرکوب جنبش‌ها و حرکت‌های جمعی اعتراضی

نقش رهبران و سازمان جنبش در تعیین  پیامد  سرکوب جنبش‌ها و حرکت‌های جمعی اعتراضی

{این مقاله قبل از خیزش اعتراضی اخیر نوشته شده است.} مقدمه در نوشتاری که پیش روی شما است سعی شده است که در ابتدا  با زبان ساده مسئله ما مردم یا دست کم مردم ناراضی در نظام جمهوری اسلامی تبیین شود .یعنی بگوییم مسئله ما چیست و چرا هست و چرا وقتی به وجود این مسئله اعتراض می کنیم با سرکوب...

صدای پای انقلاب علیه‌ رژیمِ اسلامی طنین انداخته است؛ تحلیلِ چهار پژوهشگرِ اروپایی درباره جنبشِ بزرگِ اجتماعی اخیر در ایران

صدای پای انقلاب علیه‌ رژیمِ اسلامی طنین انداخته است؛ تحلیلِ چهار پژوهشگرِ اروپایی درباره جنبشِ بزرگِ اجتماعی اخیر در ایران

صدای پای انقلاب در ایران به گوش می رسد. بازداشت و قتل مهسا (ژینا) امینی، دختر ٢٢ ساله کرد به دست نیروهای گشتِ ارشادِ جمهوری اسلامی موجی از اعتراضاتِ گسترده را در کشور علیه عملکردِ حاکمیتِ  نظامِ اسلامی برانگیخت. اعتراضاتی که با دیگر خیزش های بزرگِ مردم ایران علیه رژیم اسلامی در...

سرکوب و خشونت حکومتی و کنش‌های اعتراضی در ایران: شتاب گرفتن روند ترس‌زدایی

سرکوب و خشونت حکومتی و کنش‌های اعتراضی در ایران: شتاب گرفتن روند ترس‌زدایی

در بحث های مربوط به جامعه شناسی کنش جمعی و اعتراضی و یا جنبش های اجتماعی موضوع خشونت سیاسی و سرکوب و پی آمدهای آن جای مهمی را بخود اختصاص می دهد. بحث بر سر دوره حیات جنبش ها، تحول آنها و نوآوری های کنشگرانه و یا تاثیر متقابل سرکوب و خشونت سیاسی از یکسو و مشارکت، اعتراضات جمعی و مدنی...

الگوی کره شمالی، راهنمای سیاست ها و عملکردهای جمهوری اسلامی

الگوی کره شمالی، راهنمای سیاست ها و عملکردهای جمهوری اسلامی

{این مقاله قبل از خیزش اعتراضی اخیر نوشته شده است.} جمهوری اسلامی در ماه های گذشته به يک سری اقداماتی دست زده است که نشانگر اتخاذ تصميمات جديد برای مقابله با وضعيت بحرانی و جامعه ناراضی و معترض است. افزايش اعدام ها اعدام ها در ماه های گذشته افزايش يافته است. دو سازمان حقوق...