دسته بندی | پرونده

بن بست سیاسی در ایران : ناکارایی حکومت در بحران و خشم جامعه بدون افق

بن بست سیاسی در ایران : ناکارایی حکومت در بحران و خشم جامعه بدون افق

بحران فراگیر سیاسی در ایران از سال 1398 وارد مرحله جدیدی شده است. در مقایسه با همه سال های گذشته، فضای خصمانه و بی اعتمادی ژرف میان بخش های بزرگی از جامعه از یکسو و نظام سیاسی حاکم بر ایران از سوی دیگر به گونه بی سابقه ای افزایش یافته است. چند و چون تدارک و نیز نتایج انتخابات بسته و...

پساانتخابات ۱۴۰۰؛ آینده ای برای همه طرح‌های ناکام خامنه‌ای

پساانتخابات ۱۴۰۰؛ آینده ای برای همه طرح‌های ناکام خامنه‌ای

در انتخابات ۱۴۰۰ چه اتفاقی افتاد؟ داستانی که در ۲۸ خرداد امسال به پایان رسید از خرداد ۷۶ شروع شد. مردم امیدوار و سرحال از پایان جنگ و دوره بازسازی و تحولات تازه در جهان از جمله فروپاشی شوروی و گرم از افکار شهری و شهروندی (که کرباسچی و تیم روزنامه همشهری پیشگام آن بودند) به اصلاحات...

چشم انداز پروژه یکپارچه سازی جمهوری اسلامی

چشم انداز پروژه یکپارچه سازی جمهوری اسلامی

انتخابات ۱۴۰۰ را پروژه ای برای یکدست سازی قدرت و در اختیار گرفتن قوه مجریه توسط جریان ولایی برای مقابله با بحران های برهم انباشته شده جامعه تفسیر کرده اند.  عده‌ای از این فراتر رفته، آنرا آماده سازی شرایط برای مدیریت بحران جانشینی و احتمالا به قدرت رساندن مجتبی خامنه ای میدانند....

مردم پرده تزویر و چهره پردازی برای امارت شیعی را کنار زده‌اند (طلبه ها در ایران، طالبان در افغانستان)

مردم پرده تزویر و چهره پردازی برای امارت شیعی را کنار زده‌اند (طلبه ها در ایران، طالبان در افغانستان)

جمهوری اسلامی٬ در انتخابات ۱۴۰۰ ریاست جمهوری٬ برای اولین بار در طول ۴۲ سال تداوم نمایش انتخاباتی خویش٬ جواب رد قاطعی از مردم دریافت نمود . این نه قاطع به حاکمیت مکار٬که هربار بنحوی موفق به فریب مردم و کشاندن آنان به پای صندوق رآی شده بود٬ همراه با کمپین موفق ٬ نه به جمهوری اسلامی...

بزرگترین دوراهی رهبر فرقه ولائی و ملت در رنج ایران

بزرگترین دوراهی رهبر فرقه ولائی و ملت در رنج ایران

چندی پیش محسن‌حسام مظاهری، پژوهشگر اجتماعی تشیع و آیین‌های شیعی و نویسنده خوش‌فکر اصول‌گرا در یادداشتی تلگرامی با عنوان «فرقه‌ی حزب‌اللهی» نوشت: «چند سال پیش نوشتم که جماعت موسوم به «حزب‌اللهی» و «انقلابی» در سال‌های اخیر از یک جریان سیاسی، اجتماعی و مذهبی به یک «فرقه»...

“بهترین چیز”ی که می‌توان از ایران انتظار داشت ” چیزی واقعا بد ” است!

“بهترین چیز”ی که می‌توان از ایران انتظار داشت ” چیزی واقعا بد ” است!

از آن‌ جا که در هفته‌ی جاری جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده‌ی آمریکا درگیر مذاکراتی بوده اند و از آن جا که گزارش‌هائی مبنی بر حصول پیشرفت‌هائی در این مذاکرات منتشر شده است، میل دارم دیدگاه و نظر خویش در این ارتباط را با شما در میان بگذارم. من از مذاکرات اولیّه‌ی ایران و...

نظام یکدست هم نمی‌تواند بحران‌های اقتصادی را حل کند

نظام یکدست هم نمی‌تواند بحران‌های اقتصادی را حل کند

یکدست سازی نظام ازطریق انتخابات اخیر حرکتی از روی استیصال و از موضع ضعف بود که هسته قدرت حاکمیت را واداشت از حفظ ظاهرمقبولیت و مشروعیت دربین هوادارانش دست شسته و به اوجب واجبات که حفظ قدرت به هر قیمت است بپردازد. امیدوارند که با این یکدست سازی بهتربه مقابله بامشکلات عدیده اقتصادی،...

“انتخابات” ١۴٠٠، بن بست در حکومت و گشایش در جامعه!

“انتخابات” ١۴٠٠، بن بست در حکومت و گشایش در جامعه!

رئیسی، برگماشته خامنه‌ای! در عنوان کسی دست نباید برد مگر اینکه خود وی آن را از شانی که دارد تهی کند. رئیسی منصوب خامنه‌ای از این جنس آدم‌هاست که حتی مستحیل شدگی‌اش‌ را‌ مایه‌ای برای‌ فروش فخر می‌داند. او در نخستین اظهار نظر بعد انتخابات و پیش از نشستن بر کرسی ریاست دولت، از...

واپسین راه نجات

واپسین راه نجات

در روزهای پایانی خرداد ۱۴۰۰ و در میان بحث‌ها پیرامون مشارکت یا عدم مشارکت در نمایش انتخابات، یکی از شعارها تشبیه آهنگینِ ۲۸ خرداد به ۲۸ مرداد بود. این تشبیه از آن رو مقبول افتاد که آنچه روی می‌داد دورترین چیز از یک انتخابات و نزدیکترین چیز به یک کودتا بود. حذف آخرین امکان‌های...

جمهوری اسلامی چه گزینه هایی در پیش رو دارد؟

جمهوری اسلامی چه گزینه هایی در پیش رو دارد؟

ایران از 27 خرداد 1400 وارد مرحله جدیدی شده است. به چند دلیل این گزاره  هم در مورد مردم و هم در مورد حکومت صدق میکند. چرا این دوره برای مردم دوره جدیدی محسوب میشود؟ در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری پس از انقلاب ۵۷ برای اولین بار اکثریت  مردم تصمیم گرفتند در انتخابات شرکت نکنند. نباید...