دسته بندی | پرونده

اصلاح پذیری و اصلاح ناپذیری حکومت‫ها

اصلاح پذیری و اصلاح ناپذیری حکومت‫ها

ساختارهای سیاسی حکومت‫ها با توجه به تناسب قوای تأثیرگذار سیاسی و اجتماعی، فرهنگی، ویژگی‫های تاریخی، رفتاری، تجربه و تفکر سیاسی مردم با هم متفاوت‫اند. مبانی ساختارهای سیاسی و قانونی حکومت‫های دموکراتیک با کشورهای غیردموکراتیک از جهات مختلف متمایز است. طیف حکومت‫های دموکراتیک...

«اصلاح طلبی» و «انقلابی» دارای ذات نیستند

«اصلاح طلبی» و «انقلابی» دارای ذات نیستند

قبل از انقلاب بهمن 1357، واژه‌ها وترم‌های انقلاب و رفرم، انقلابی و رفرمیسم ودیگر واژه‌ها وترم‌های سیاسی و اجتماعی، یا از نظر مفهومی مورد گفت وشنود وبحث میان نیروهای سیاسی قرار نمی گرفت و یا اگر قرارمی گرفت بیشتر ذات گرایانه بود .ذات‌گرایانه بدین معنا که ازنظر بخشی نیروهای سیاسی...

آیا تحمیل «تحول» بر حکومت‌های اصلاح ناپذیر ممکن است؟

آیا تحمیل «تحول» بر حکومت‌های اصلاح ناپذیر ممکن است؟

پرسش این است آیا تنها راه ایجاد تغییر در حکومت ها اصلاح آن است و اگر حکومتی اصلاح ناپذیر بود باید به سمت انقلاب رفت یعنی همه مردم علیه همه حکومت و براندازی ضربتی آن؟ این که حکومت های دیکتاتوری؛ خلاصه روزی عمرشان به پایان می رسد و تغییر می کنند بارها و بارها در تاریخ اتفاق افتاده...

دوگانه «اصلاحات، انقلاب»

دوگانه «اصلاحات، انقلاب»

آیا رژیم اصلاح پذیر است؟ مدت‌هاست که بخشی از نیروهای سیاسی کشور پاسخ به سؤال آیا رژیم اصلاح‌پذیر است را پایه‌ای برای اتخاذ استراتژی خود می‌دانند. ولی قبل از پاسخ به این سؤال درست است خود این سؤال را بشکافیم. مفهوم سؤال «آیا رژیم اصلاح‌پذیر است» چیست؟ اصلاحات اقداماتی است...

اصلاح، روال است؛ اصلاح‌ناپذیری، ذات!

اصلاح، روال است؛ اصلاح‌ناپذیری، ذات!

درنگ نوشته بر این گزاره‌هاست: یک) روال بر اصلاح هست؛ مگر! دو) هر قدرتی گنجایش اصلاح ندارد! سه) فهم توازن قوا، بهر تغییر نه تمکین! چهار) قدرت در دو وجه حقیقی و حقوقی! پنج) سیاست مشخص در گرو ارزیابی معین! شش) پایه اجتماعی مشیتغییر در نظام چیست؟ هفت) رقابت راهبردی و اشتراکات تاکتیکی...

استراتژ و «اصلاح‌طلب»

استراتژ و «اصلاح‌طلب»

برای کنشگران سیاسی اپوزیسیون هدف از شناخت ماهیت نظام حاکم و ظرفیت‌های آن، چه در جنبه‌های سرکوب و بقاء و چه در زمینۀ اصلاح و تحول، تدوین و تدقیق راهبردها و تاکتیک‌های مبارزاتی دوران گذار به دموکراسی است. بحث دربارۀ ظرفیت اصلاح‌پذیری نظام‌های سیاسی بدون آن که مستقیما به سرشت...

تئوری و پراتیک اصلاح‌طلبی

تئوری و پراتیک اصلاح‌طلبی

اصلاح‌طلبی (Reformism) در مقام یک تئوری و مشی سیاسی، ریشه در سنت و ادبیات مارکسیسم دارد. به‌طور ویژه این «ادوارد برنشتاین» آلمانی بود که در سال‌های 1897 و 1898 با انتشار مقاله‌ی «مسائل سوسیالیسم» و کتاب «پیش‌شرط‌های سوسیالیسم و وظایف سوسیال‌دموکراسی» این بحث را درانداخت و متعاقب آن،...

آیا حکومتها اصلاح پذیرند؟

آیا حکومتها اصلاح پذیرند؟

این بار برای من در ورود به بحثی که دوستان امر کرده اند، مشکلاتی وجود داشته است. ابهاماتی در مضمون وچند و چون پرسش، و نیز نقدی برمتدولوژی طرح پرسش. در نتیجه آسان نبوده ورود به این بحث و پرداختن به نکته های مورد نظرم و در عین حال ادای پاسخ. پس نخست ابهامی را که در تعیین پرسش اصلی به...

توهم إصلاحات

توهم إصلاحات

چرا جریان اصلاحات سرابی بیش نیست و برای اعتلای ایران و ایرانی دگرگونی اساسی حاکمیت لازم است؟ انقلاب ۵۷ ایران با جمعیتی با اکثریت سنتی به وقوع پیوست و بیشتر کسانی  که از مهره‌های کلیدی انقلاب بودند به تدریج حذف شدند و گروهی مرتجع دینی قدرت را در دست گرفتند که آرمانهایی غیر از...

«بودن یا نبودن…»؟

«بودن یا نبودن…»؟

«اصلاح‌پذیربودن یا اصلاح‌پذیر نبودن؟»... تنها شباهت ظاهری این عبارت نیست که ما را به یاد جملۀ مشهور استاد بزرگ تراژدی می‌اندازد. پرسش یا مسئله همانقدر دشوار و پیچیده شده است، که خود مسئلۀ «بودن یا نبودن». اما این تنها شباهت واژگانی نیست که تراژدی را به یاد ما می‌آورد. همۀ آنچه...