دسته بندی | پرونده

زنده باد جمهوری!

زنده باد جمهوری!

مقدمه وقتی از جمهوری سخن به میان می آید، در ذهن شنونده ای که در متن سیاست قرار ندارد، تصاویر متفاوتی نقش می بندد. از جمهوری فدرال آلمان، جمهوری فرانسه و ایالات متحده آمریکا تا جمهوری سوریه خاندان اسد ،عراق صدام حسین ، لیبی قزافی، جمهوری خلق چین، جمهوری خلق کره شمالی، جمهوری روسیه...

آری به اتفاق جهان می توان گرفت؛ اما چرا اتفاق ممکن نمی‌شود؟

آری به اتفاق جهان می توان گرفت؛ اما چرا اتفاق ممکن نمی‌شود؟

پرسش از اتفاق و اتحاد و همبستگی و گردآمدن دور یک هدف واحد و بسیج نیروها و دستیابی به هدف آنقدر کلان است که بسادگی نمی توان همه جوانب آن را بررسید. اما واقعیت این است که همه جوانب مسائلی و مصایبی که ما با آن درگیر هستیم در رسیدن ما به وضع کنونی نقش دارد. سهم هر یک از ما بررسی بخش هایی...

«انتخابات آزاد» مهم‫ترین تاکتیک گذار به دموکراسی

«انتخابات آزاد» مهم‫ترین تاکتیک گذار به دموکراسی

یک- آیا برای اینکه تحولات آینده ایران به نتیجه مشخصی برسد طیف گسترده جمهوری خواهان نیاز به ثقل مشترکی به صورت یک جبهه فراگیر دارند یا وضعیت کنونی هم می‌تواند نتیجه را تأمین ‌کند و «نرسیدن به نتیجه مطلوب» را در جایی غیر از نداشتن جبهه و ثقل مشترک باید جستجو کرد؟ به گمان من سال‫ها...

گام اول تشکیل بلوک ها؛ گام دوم تشکیل ثقل نیروهای جمهوری خواه

گام اول تشکیل بلوک ها؛ گام دوم تشکیل ثقل نیروهای جمهوری خواه

آیا برای اینکه تحولات آینده ایران به نتیجه مشخصی برسد طیف گسترده جمهوری خواهان نیاز به ثقل مشترکی به صورت یک جبهه فراگیر دارند یا وضعیت کنونی هم می‌تواند نتیجه را تأمین ‌کند و «نرسیدن به نتیجه مطلوب» را در جایی غیر از نداشتن جبهه و ثقل مشترک باید جستجو کرد؟ تحولات سياسی در کشور...

“جبهه جمهوری” مطلوبترین راه گذار به دمکراسی در ایران؟

“جبهه جمهوری” مطلوبترین راه گذار به دمکراسی در ایران؟

درباره پروژه جمهوری خواهی و زمینه ها و چالش های آن در ایران و پرسش های میهن، پیش تر نظرات خود را گفته ام که با بازبینی دوباره آن با توجه به تحولات دوسال اخیر نظر خود را یکجا در زیر می آورم. 1- جمهوری خواهی و شفافیت سیاسی در پی انقلاب ایران و حاکمیت چهار دهه جمهوری اسلامی، گفتمان ضد...

عمل مشترک پایه نزدیکی  نیروها

عمل مشترک پایه نزدیکی  نیروها

جمهوری خواهان در اوضاع سیاسی امروز کدام وظایف را بر دوش دارند؟ آیا عملی است که تمام این نیروها در یک جبهه فراگیر در کنار هم قرار گیرند؟ مشکلات تشکیل این جبهه کدام است؟ جواب سؤالات بالا را می‌توان در تجربه تاریخی که در سال 2004 شکل عملی به خود گرفت  دنبال کرد، تجربه تشکیل اتحاد...

وجه ایجابی جمهوری خواهی مدرن چیست؟

وجه ایجابی جمهوری خواهی مدرن چیست؟

ایده جمهوری خواهی در وجه سلبی خود که رقابت در جلوگیری از تجدید سلطنت پس از فروپاشی جمهوری اسلامی است، در بین اکثر گروهها و تشکلهای جمهوری خواهی مشترک است ولی همین آرمان در وجه ایجابی خود تا کنون به تفاهم حداقلی نیز نرسیده است . دربین آنان که خود را جمهوریخواه میدانند، طیف وسیع...

«جمهوریت» مناسب بستر اجتماعی ایران؛ با وجود نوپایی و فقر نظری

«جمهوریت» مناسب بستر اجتماعی ایران؛ با وجود نوپایی و فقر نظری

هدف و راهبرد عمده و اصلی همه جمهوری خواهان ایران، با هر عقبه و گرایشی، تحقق نظام جمهوریت در ایران است. در این صورت ما با یک پرسش کلان روبرو می شویم و آن این است که براستی نظام جمهوریت در ایران ممکن است یا خیر؟ پاسخ به پرسش فوق از یکسو به سرشت جنبش اجتماعی ایران امروز و گرایش گروه...

لزوم شبکه و جبهه دموکراتیک فراگیر و خطر  انواع پوپولیسم

لزوم شبکه و جبهه دموکراتیک فراگیر و خطر  انواع پوپولیسم

یک- آیا برای اینکه تحولات آینده ایران به نتیجه مشخصی برسد طیف گسترده جمهوری‌خواهان نیاز به ثقل مشترکی به صورت یک جبهه فراگیر دارند یا وضعیت کنونی هم می‌تواند نتیجه را تأمین ‌کند و «نرسیدن به نتیجه مطلوب» را در جایی غیر از نداشتن جبهه و ثقل مشترک باید جستجو کرد؟ ج- اگر منظور از...

شاید وقتی دیگر زمان کار جبهه‌ای فرا رسد

شاید وقتی دیگر زمان کار جبهه‌ای فرا رسد

یک- آیا برای اینکه تحولات آینده ایران به نتیجه مشخصی برسد طیف گسترده جمهوری خواهان نیاز به ثقل مشترکی به صورت یک جبهه فراگیر دارند یا وضعیت کنونی هم می‌تواند نتیجه را تأمین ‌کند و «نرسیدن به نتیجه مطلوب» را در جایی غیر از نداشتن جبهه و ثقل مشترک باید جستجو کرد؟ برای تامین هدف...