دسته بندی | پرونده

جمهوری‌خواهی سکولار دمکراسی، جا در دل دمکراسی‌خواهی دارد!

جمهوری‌خواهی سکولار دمکراسی، جا در دل دمکراسی‌خواهی دارد!

انتظار پاسخ‌هایی مشخص و روشن به شش پرسش پیش کشیده را‌‌ دارید که ضمناً کوتاه هم باشند. این پاسخ خواهی هراندازه هم درست، اما وجود نوعی از حقانیت پنداری مطلق جمهوری‌خواهی در این‌ پرسش‌ها را نفی نمی‌کند. لذا پیش از پرداختن به خود سئوالات، نیاز است تاملی بر تاریخچه رویکرد اتحاد...

گذار؛ موج، نه موج سوار!

گذار؛ موج، نه موج سوار!

طیف گسترده ای از گروهها و کنشگران سیاسی خود را جمهوری خواه می خوانند. یک سر این طیف اصلاح طلبان ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی هستند و سوی دیگر آن جریانهای معتقد به مبارزه مسلحانه و حتی مداخله نظامی خارجی. اکثریت این گروهها و کنشگران باور به اصول زیر را اعلام کرده اند: -جدایی...

جبهه جمهوری، ضرورت ها و باید و نبایدهایش

جبهه جمهوری، ضرورت ها و باید و نبایدهایش

حداقل دو قرن است که نخست در جهان صنعتی و سپس در کشورهای دیگر، مبارزه سیاسی در اشکال فعالیت های منظم طرح و فهمیده می شوند. از اشکال خودبخودی فاصله می گیرند و روش مند و هدفمند هستند. این هر دو پارادایم یعنی روشمندی و هدفمندی مبارزه سیاسی در قالب تشکل هایی که مقبول ترین  شکل آن «حزب»...

جبهه جمهوریخواهی (چرا و چگونه؟)

جبهه جمهوریخواهی (چرا و چگونه؟)

سئوال - آیا برای اینکه تحولات آینده ایران به نتیجه مشخصی برسد طیف گسترده جمهوری خواهان نیاز به ثقل مشترکی به صورت یک جبهه فراگیر دارند یا وضعیت کنونی هم می‌تواند نتیجه را تأمین ‌کند و «نرسیدن به نتیجه مطلوب» را در جایی غیر از نداشتن جبهه و ثقل مشترک باید جستجو کرد؟ اصل را بر...

موفقیت در گروی ارتباط با حرکت زنده و موثر جامعه

موفقیت در گروی ارتباط با حرکت زنده و موثر جامعه

یک- آیا برای اینکه تحولات آینده ایران به نتیجه مشخصی برسد طیف گسترده جمهوری خواهان نیاز به ثقل مشترکی به صورت یک جبهه فراگیر دارند یا وضعیت کنونی هم می‌تواند نتیجه را تأمین ‌کند و «نرسیدن به نتیجه مطلوب» را در جایی غیر از نداشتن جبهه و ثقل مشترک باید جستجو کرد؟ هر اندازه نیروی...

دموکراسی مهمترین اصل مشترک ماست

دموکراسی مهمترین اصل مشترک ماست

یک- آیا برای اینکه تحولات آینده ایران به نتیجه مشخصی برسد طیف گسترده جمهوری خواهان نیاز به ثقل مشترکی به صورت یک جبهه فراگیر دارند یا وضعیت کنونی هم می‌تواند نتیجه را تأمین ‌کند و «نرسیدن به نتیجه مطلوب» را در جایی غیر از نداشتن جبهه و ثقل مشترک باید جستجو کرد؟ قبل از دادن پاسخ...

جمهوریت‌خواه نه جمهوری‌خواه

جمهوریت‌خواه نه جمهوری‌خواه

آقايان گرامی گرداننده نشريه وزين «ميهن» با تشکر از اينکه نظرات مرا در مورد پرسش های ششگانهء خود جويا شده ايد؛ اجازه می خواهم تا بجای پرداختن و پاسخگوئی مستقيم به پرسش های شما، بعنوان سخنگوی جنبش سکولار دموکراسی ايران و رئيس شورای مديريت مهستان آن، و نيز عضو مؤسس حزب سکولار دموکرات...

سرسخن سی و یکم

سرسخن سی و یکم

حکایت این شماره میهن حکایت دو فیلم با یک بلیط است! موضوعی که برای این شماره در نظر گرفته بودیم و فراخوان اش را برای شماری از صاحب نظران و پژوهشگران فرستاده بودیم «چالش ایران و آمریکا به کجا می انجامد؟» بود. بعضی دوستان نیز مقالاتشان را ارسال کرده بودند. در آخرین روزهای اتمام مهلت...

اعتراضات فراگیر آبان ماه و بن بست ساختاریِ سیاستِ «نه جنگ، نه مذاکره با آمریکا»

اعتراضات فراگیر آبان ماه و بن بست ساختاریِ سیاستِ «نه جنگ، نه مذاکره با آمریکا»

رشد فزاینده تنش بین دولت های ایران و آمریکا از موضوعات مهم منطقه و دنیا است که باعث استمرار بیم ها و نگرانی هایی شده است. اما پیچیدگی و حساسیت شرایط و راهبرد کلان دو طرف در اجتناب از رویارویی نظامی باعث شده است که علیرغم نزدیک شدن حکومت های ایران و آمریکا به برخورد نظامی که اوج آن...

اعتراضات افقی، سرکوب عمودی

اعتراضات افقی، سرکوب عمودی

ایران در یک دهه، سه دوره اعتراضات پردامنه را تجربه کرده است. خردادماه ۸۸، دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸. وجه مشترک این سه اعتراض «افقی» بودنِ آن است. یعنی مردم بدون دستور و دعوتِ کسی از بالا، با تفاهم و همدردی مشترک برای مطالبات‌شان به خیابان آمدند. حتی در خردادماه ۸۸ هم اگرچه موسوی...