دسته بندی | پرونده

اقتصاد دولتی – نفتی – رانتی و فراگیری فساد

اقتصاد دولتی – نفتی – رانتی و فراگیری فساد

ویژگی های اقتصاد ایران تا اواخر دوره قاجاریه معیشتی – غارتی – رانتی بوده است، اما با کشف و استخراج نفت، و تزریق منابع مالی حاصل از آن به اقتصاد از مسیر بودجه دولت از زمان روی آمدن رژیم پهلوی، به تدریج اقتصاد ایران به ویژگی های دولتی – نفتی – رانتی تغییر ماهیت داد، و به رغم فراز...

جمهوری فساد

جمهوری فساد

چرا فساد اقتصادی در ایران به امری عادی تبدیل شده است؟ به گواه قوانین و سازمان‌های حکومتی در کنار سازمان‌های نظارتی همانند مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات؛ ستاد ویژه‌ای نیز به منظور مبارزه با فساد اقتصادی تشکیل شده است و مقام‌های ارشد حکومتی نیز همواره...

سرچشمه فساد

سرچشمه فساد

فساد، مهم ترین مانع رشد اقتصادی (economic growth افزایش تولید واحدهای موجود)، توسعه اقتصادی (economic developmentرشد علمی- تکنولوژیک و بهبود کیفیت محصولات)، و پیشرفت (progress توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...) است. فساد دشمن اصلی سرمایه اجتماعی و موجب تخریب و جلوگیری از بازسازی آن است. افت سرمایه...

کلاینتالیسم(حامی‌پروری) هسته سخت اقتصاد رانتی ایران

کلاینتالیسم(حامی‌پروری) هسته سخت اقتصاد رانتی ایران

در ابتدای پس از انقلاب یکی از مولفه‌های فضا و جو انقلابی، سلامت مالی و به موازات آن ساده‌زیستی و کم‌مصرفی بود. اما این فضا تبی زودگذر بود. هنوز دو سالی از انقلاب نگذشته بود که بحث فساد در بنیاد مستضعفان که وارث سرمایه‌های به جا مانده از به اصطلاح عوامل و سرمایه‌داران و فئودال‌های...

پایه های فساد اقتصادی در ایران

پایه های فساد اقتصادی در ایران

مقدمه هر چند نبود شفافیت و پاسخگوئی و بالتبع فساد مدیریت – به خصوص در عرصه اقتصادی - پدیده ای نهادینه، گسترده و بسیار عمیق در سطوح گوناگون جامعه ایران است، اما غالبا این رقابت های میان جناح های حاکمیت است که آن را به تیتر رسانه ای تبدیل کرده و در عرصه عمومی به «موضوع» بدل می کند....

آیا مقابله با فساد و رانت خواری در ایران ممکن است؟

آیا مقابله با فساد و رانت خواری در ایران ممکن است؟

مخالفت  رانت خواران با رانت خواری! فساد در سطوح و ابعاد گوناگون در جامعه ایران جاری ست. این موضوع تمامی روابط و حوزه های دولتی و غیر دولتی را فرا گرفته است. تاحدی که فساد اداری بطور گسترده همه گیر شده است و مدیران میانه و بالا از یک سو و افراد بالا مقام در نهادهای قضائی و اجرائی و...

فساد اقتصادی از منظر سیاسی و اجتماعی

فساد اقتصادی از منظر سیاسی و اجتماعی

مقالات نظری و افشاگرانه بسیاری در مورد فساد اقتصادی نوشته شده و در جنگ قدرت  بین جناح‌ها و گروه‌های مختلف وباندها وبلوک های حاکمیت ارقام وحشتناک و باورنکردنی ازفساد غیرقابل مهار و کنترل در جمهوری اسلامی فاش گردیده است . بیشتر این مقالات سویه ای اقتصادی داشته و اغلب نوبسندگان...

سرسخن 11

سرسخن 11

اختاپوس فساد چنان به تمامی به  اندام  حکومت، و به تبع آن، به جامعۀ ایرانی پیچیده است که  در طول تاریخ بی سابقه می‌نماید. به یاد اوردن این واقعیت که پیش از این نیز، بویژه بعد از ورود نفت به چرخه اقتصاد ایران، همیشه هر دولت‌مرد مدعی اصلاحات با شعار و وعدۀ مبارزه با آن قدرت را بدست...

چه کسی بیشترین سهم را در فساد دارد؟

چه کسی بیشترین سهم را در فساد دارد؟

از روز روشن تر است که نظام منتج از ولایت فقیه در ایران یکی از ناکارآمد ترین و بی فرجام ترین سیستم های سیاسی  دوران های اخیربوده است که مصالح مردم  جای چندانی در معادلات آن ندارد. هم چنین باز هم مانند روز روشن است که بلوک های قدرت سیاسی واقتصادی پنهان شده در لایه های حکومت که در بالاترین...

تاریخ سیاسی فساد در جمهوری اسلامی

تاریخ سیاسی فساد در جمهوری اسلامی

در این یادداشت سعی خواهم کرد نشان دهم چرا فساد عمومی (public corruption) یا فساد سیاسی، که در ایران به دلیل سانسور فساد اداری نامیده می‌شود، بخشی از ماهیت سیاسی حکومت حمهوری اسلامی است. این معنا که جمهوری اسلامی از فساد به عنوان عاملی برای جلب وفاداری و توزیع قدرت به منظور مقابله با بحران‌های...