دسته بندی | پرونده

هفتاد سال برنامه نویسی توسعه در ایران؛ایستادن روی نقطه صفر

هفتاد سال برنامه نویسی توسعه در ایران؛ایستادن روی نقطه صفر

برنامه‌ریزی برای توسعه در ایران نزدیک به هفتاد سال عمر دارد و فصل مشترک همه برنامه‌های توسعه‌ای تدوین شده در ایران، رشد اقتصادی و برقراری توازن و تعادل منطقه‌ای و کاهش نابرابری‌های اجتماعی بوده است. چه در برنامه‌های توسعه‌ای پیش از انقلاب و چه در دوران پس از انقلاب،  «کاهش...

نقش بنیادی «سیاست» در «اقتصاد» ایران

نقش بنیادی «سیاست» در «اقتصاد» ایران

انقلاب اصل «انقلاب» در ایران یک «زلزله» بزرگ برای اقتصاد ایران بود. «دولت» فروپاشیده و کلیه بخش‌های اقتصادی مرتبط با آن نیز بالطبع «بی‌مدیریت» شده بود. برای اداره این همه صنایع بی مدیر بایست چاره ای اندیشیده می شد و شاید تنها راه دولتی شدن آن ها بود. دولتی شدنی که بعدها مورد نقد...

اقتصاد ایران در تنگنای توسعه

اقتصاد ایران در تنگنای توسعه

برای مسئله شناسی اقتصاد ایران چه مدلی را می توان بکارگرفت؟ دراین باره دیدگاه های مختلفی وجود دارد و طبعاً کالبدشکافی آنها در خور یک مقاله نیست امّا در حد یک مقال به نظر من چارچوب نظری و مدلی که در کتاب چرا ملت ها شکست می خورند؟ ، برای علت یابی و تبیین توسعه یافتگی برخی کشورها...

ملی ـ مذهبی ها و شالوده ریزی رانت خواری در اقتصاد ایران

ملی ـ مذهبی ها و شالوده ریزی رانت خواری در اقتصاد ایران

پرسش نشریه میهن در مورد توسعه را می توان از دودیدگاه «ببایدی» و «نبایدی» بررسید. دیدگاه نخست بدین می پردازد که چه می بایستی کرد تا اقتصاد در کشور شکوفا شود و دومی بدین که چه نباید کرد تا کشوری از رکود و فروپاشی اقتصادی بپاید. این نوشته به دیدگاه دوم می پردازد: چه نمی بایستی انجام...

آیا توسعه  اقتصادی بدون توسعه سیاسی ممکن است؟

آیا توسعه  اقتصادی بدون توسعه سیاسی ممکن است؟

وضعیت اقتصادی جامعه ایران از نظر اشتغال و تولید، توزیع عادلانه ثروت و درآمد سرانه ملی ، تورم و رکود ، شکاف طبقاتی و عدم رفاه اجتماعی، عدم توازن واردات با صادرات و هدر دادن منابع کشور از جمله منابع زیرزمینی و مشکل آب و محیط زیست بحرانی ست. بحرانی که طی سالهای هشتاد و چهار تا نود...

«حکمرانی خوب» در سیاست‌گذاری اقتصادی جمهوری اسلامی : از تئوری تا عمل

«حکمرانی خوب» در سیاست‌گذاری اقتصادی جمهوری اسلامی : از تئوری تا عمل

مفهوم «حکمرانی» [1] در ادبیات سیاسی و اقتصادی سه دهۀ گذشته به گونه‌ای چشم‌گیر رواج یافته و از آغاز دهۀ 1370 خورشیدی، عمدتا زیر تاثیر انتشارات سازمان‌های مالی بین المللی به ویژه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، مورد توجه و بررسی محافل کارشناسی و دانشگاهی ایران قرار گرفته است. تعریفی...

برخی از تنگناهای اقتصادی ایران

برخی از تنگناهای اقتصادی ایران

پیشرفت و تجدد از آرمان­های جنبش مشروطه بود که هنوز هم یکی از خواسته­های بسیاری از ایرانیان به شمار می­آید. پیشرفت یا همان توسعه و تجدد یا مدرنیته هر چند از نظر مفهومی متباین­اند ولی در عالم واقعیت دارای همپوشی هستند. توسعه اقتصادی و رشد هم متراف نیستند. توسعه پیشرفتگی ساختاری...

شرایط هرگز مثل امروز نبود!

شرایط هرگز مثل امروز نبود!

توافقی که به منظور حل پرونده هسته ای تحت لوای «برجام» یا به عبارت دیگر برنامه جامع اقدام مشترک در تاریخ ۲۳ تیرماه، در اثر مذاکرات پیچیده میان دکتر محمدجوادظریف وزیر امورخارجه ایران با همتایانش در کشوری های  ۵+۱  به ثمر رسید،‌ از اهمیت ویژه ای در تاریخ ۳۶ ساله جمهوری اسلامی ایران...

تاثیرات ماندگار پایان رویای هسته ای

تاثیرات ماندگار پایان رویای هسته ای

مروری بر سه پرونده:گروگانگیری؛ جنگ و هسته ای ماجرای گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا توسط عده‌ای از اعضای انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های مختلف در تهران، آغاز شد. به نوعی می‌شود گفت این ماجرا امری بود مستقل از دولت وقت و حتی بخش‌های مهمی از قدرت مستقر. انگیزه‌های آنان متفاوت...

خوشحالیم اما شکست را پیروزی جلوه ندهید

خوشحالیم اما شکست را پیروزی جلوه ندهید

بازی چرخ بشکندش بیضه درکلاه آن را که عرض شعبده با اهل راز کرد حافظ توافق هسته‌ای یا هرچه که نامش را بگذارید بالاخره پس از کش و قوس زیاد و صرف بیش از دوازده سال مذاکره نفس گیر تحت عنوان ” برنامه جامع اقدام مشترک“ یا ” بر جام “ بین گروه پنج به علاوه یک و ایران به نتیجه رسید . اکنون...