دسته بندی | پرونده

سرسخن پانزدهم

سرسخن پانزدهم

جهان و ایران در چهار دهه اخیر تحولات سترگی را از سر گذرانده و با شتابی که در تاریخ بی سابقه می نماید، دگرگون شده است. فروپاشی بلوک شرق، سقوط دیکتاتوری های نظامی در آمریکای لاتین و آفریقا، ورافتادن آپارتاید، انقلاب ایران و رویدادهای پس از آن در ایران و خاورمیانه، رشد شتابان اقتصادهای...

تحول مفهوم «استقلال اقتصادی» در ایران

تحول مفهوم «استقلال اقتصادی» در ایران

جمهوری اسلامی با توجه به فلسفه ناظر بر پیدایش آن، تاریخ زندگی اش و نیز قانون اساسی و ساختار های حقوقی و سیاسی اش، در زمره نظام های دین سالار جای میگیرد. پایه گذاران نظام بر آمده از انقلاب 1357 نیز تصور میکردند می توانند اقتصاد کشور را، و یا آنچه را که از کلمه «اقتصاد» می فهمیدند، با...

فقه پس از انقلاب و پیامدهای ناگزیرِ تحوّل گفتمانی

فقه پس از انقلاب و پیامدهای ناگزیرِ تحوّل گفتمانی

گفتمان هر چه سخت‌تر و آهنین‌تر باشد به محضِ نخستین تغییر، راهِ فرسودگی می‌پیماید. به تدریج سوژه‌ی گفتمان می‌ماند اما خود چنان متحول می‌شود که گویی از صورت پیشین، جز پوسته‌ای نمی‌ماند. این به معنای خوب یا بد بودنِ چنین اتفاقی نیست و این گزاره نیز ارزشداوری نیست و تنها روایت...

درباره گفتمان (در گفتگو با میهن)

درباره گفتمان (در گفتگو با میهن)

دوماهنامه ميهن شماره پانزدهم خود را به تحول گفتمان ها درايران از انقلاب تا امروزاختصاص داده است. شما چهل سال پيش واژه یِ نوساخته‌ی گفتمان را درزبان فارسي در برابرِ اصطلاح discourse وضع كرديد.امروزاين معادل كاملا جاي خود را درمباحث اجتماعي وسياسي بازكرده است. discourse ازچه زمان درمباحث...

انتخابات و تحول مدنی در ایران

انتخابات و تحول مدنی در ایران

در این یادداشت سخن بر سر آن است که زمینه های مدنی برای رسیدن به سطح بالاتری از دموکراسی در ایران در دهه های اخیر رو به رشد بوده است. منظور از زمینه های اجتماعی، شکل گیری رفتارهایی است که همگرایی میان اقشار مختلف جامعه برای توافق بر سر حل مسالمت آمیز مساله سیاست را افزایش داده است....

مفرد مذکر غایب و زبان انتخابات

مفرد مذکر غایب و زبان انتخابات

انتخابات در ایران زبان و ادبیات خاص خود را دارد؛ نه از این‌جهت که فرهنگ سیاسی در هر سرزمینی با دیگری متفاوت است بلکه ساختار بیمار سیاسی در کشور، زبان انتخاباتش را به وضعیتی رسانده که گنگ، پیچیده و نیازمند تأمل و تفسیر است. بخش مهمی از این ساختار بیمار، برآمده از رهبری با حداکثر...

جامعۀ مدنی و  تنگناهایش

جامعۀ مدنی و  تنگناهایش

بیست سال پیش در همین روزها بود که آقای محمّد خاتمی کشف کرد که در ایران یک «جامعۀ مدنی» هم وجود دارد. در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۷۶ شمار شرکت‌کنندگان و راٌی دهندگان چند میلیونی بیش از دفعات پیشین و دور از انتظار زعمای رژیم بود. پیدا بود که کسان دیگری پیه شرکت در انتخابات را...

پوپولیسم در سیاست و انتخابات کشور

پوپولیسم در سیاست و انتخابات کشور

در مورد پوپولیسم سیاسی بحث های زیادی در جامعه امروز ما مطرح است. اما کمتر به ریشه ‌های تئوریک آن اشاره شده و یا تمام زوایای آن به ارزیابی گذاشته شده است. پیش از بحث پایه ‌های تئوریک پوپولیسم در ابتدا می‌بایست به چندین پرسش پاسخ گفته شود. اول، آیا پوپولیسم یک ایدئولوژی است؟ پوپولیسم...

هشت ادعای موافقان شرکت در انتخابات در آینه بیست سال تجربه

هشت ادعای موافقان شرکت در انتخابات در آینه بیست سال تجربه

مخاطب این مطلب کسانی هستند که خود را مردم سالار می دانند و  مدعی اند که خواستار بهبود وضعیت فعلی هستند و البته شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی را به علل مختلف فرصتی مناسب برای پیشبرد هدفهای خود می شمارند. این دسته از شرکت کنندگان در انتخابات دلایل مختلفی را برای توضیح و توجیه انتخاب...

انتخابات: رویاروئی راهبردهای جنگ و صلح!

انتخابات: رویاروئی راهبردهای جنگ و صلح!

پیش از پرداختن به انتخابات کنونی شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری توجه خوانندگان را به نکات زیر جلب می کنم: -سالیان درازی است که سیاست ورزی در ایران دچار مبتذل ترین روشهای پوپولیستی (عوامی گری یا عوامفریبی) شده است. این بیماری مزمن که تقریبا همه جریانات غالب و مغلوب کم وبیش به...