دسته بندی | پرونده

منابع قدرت سیاسی در گفتمان فرقه گرایی

منابع قدرت سیاسی در گفتمان فرقه گرایی

جهان اسلام در سال‌های اخیر به طور وسیعی با موضوع فرقه‌گرایی درگیر شده است. اختلافات سنی و شیعی با ده‌ها شاخه‌بندی‌های فرعی‌اش و درگیری‌های مذهبی ناشی از آن به پدیده‌ بارزی در نقاط مختلف جهان اسلام تبدیل شده است. بسیاری از تحلیل‌های متداول از این پدیده به لایه دینی موضوع تمرکز...

نسبت صلح جهانی و رابطه ایران با جهان عرب

نسبت صلح جهانی و رابطه ایران با جهان عرب

روابط  ایران با کشورهای عربی - که امروزه شامل 22 کشور در جهان هستند و بالغ بر 420 میلیون جمعیت دارند،- به شهادت تاریخ معاصر، افت وخیزهای فراوان داشته که البته ریشه برخی تاریخی است ولی معضلات و تنش های مختلف میان ایران و چند کشور عربی به سرکردگی عربستان سعودی، در چندسال اخیر شدت یافته...

آتشی که هر روز شعله ورتر می شود!

آتشی که هر روز شعله ورتر می شود!

حل و فصل منازعات فیمابین ایران و کشورهای عربی بویژه اعراب حوزه خلیج فارس و جانشین کردن صلح و همکاری به جای رقابت ها و دگرستیزی هایی که به جنگ های نیابتی میان ایران و برخی از کشورهای عربی انجامیده، بزرگترین چالشی است که هم اینک در برابر ایران و اعراب قد علم کرده است. منشاء این خصومت...

سوریه؛ تنها دروازه ایران به سمت جهان عرب

سوریه؛ تنها دروازه ایران به سمت جهان عرب

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، فصل جدیدی از روابط میان تهران و پایتخت‌های عربی منطقه شروع شد. تا پیش از آن، ایران ژاندارم منطقه و متحد اصلی غرب به حساب می‌آمد و کشورهای عربی هنوز در پیچ و خم استقلال و شکل‌دهی به استراتژی‌های منطقه‌ای خود بودند. مصر که مهم‌ترین کشور جهان...

ستیز و سازش عربان و ایرانیان 

ستیز و سازش عربان و ایرانیان 

این نوشتار در دو بخش روابط اعراب و ایرانیان در روزگاران پیش از اسلام و بعد در دوران پس از اسلام و محورهای ستیز و سازش آنان سامان یافته است. الف-ایرانیان و عربان در گذر تاریخ باستان شاید لازم باشد نخست اشاره شود که عرب کیست و چه تعریفی می توان از عرب ارائه داد. می دانیم که «عرب»...

بزرگداشت  کورش و راهپیمایی اربعین

بزرگداشت  کورش و راهپیمایی اربعین

دو حضور گسترده و قابل توجه بخش های مختلفی از مردم ایران در هفته های اخیر قابل توجه و تامل اند: تجمع بزرگداشت کورش و راهپیمایی اربعین. نیازی نیست که به یک تفاوت عمده این دو اشاره کنم و آن  حمایت وسیع مادی و فرهنگی و تبلیغی حکومتی از یکی و مخالفت قدرت مستقر و احیانا پرریسک بودن دیگری....

ماجراجوئی های توسعه طلبانه در پوشش دفاع از محور مقاومت

ماجراجوئی های توسعه طلبانه در پوشش دفاع از محور مقاومت

بر پایۀ اظهارات رئیس بنیاد شهید« تعداد شهدای مدافع حرم ازرقم 1000 تن فراتر رفته است!». این تعداد از قربانیان اعلام شده نشانگر تنها گوشه ای از نتائج وخیم ومصیبت بار ماجراجوئی های توسعه طلبانه ای است که از سالها پیش به راهبرد اساسی حاکمان کشور ما تبدیل شده و همچنان در سیری صعودی به...

سرسخن 12

سرسخن 12

پیرامون کشور نفتی ما را نفرت و جنگ و خشونت و تخریب و غم و افسوس و خشم های فروخورده فراگرفته است. روابط حکومت ایران و اکثر کشورهای عرب اینک  دراوج تنش قرار دارد. کار به مانورهای نظامی در نزدیکی خاک‌های یکدیگر کشیده است. رجزخوانی‌های نظامیان اوج گرفته، رهبران با تندترین کلمات و...

شبه‌نظامیان حامیِ اسد؛ تصویری از یک نبرد

شبه‌نظامیان حامیِ اسد؛ تصویری از یک نبرد

ماه‌های اخیر، عمده اخبار مرتبط با دخالت خارجی در بحران سوریه، به صورت عمده به هواپیماهای نظامی، موشک‌ها و بمب‌های روسیه اختصاص یافت و بسیاری از رسانه‌ها، اقدام‌های روسیه در سوریه را در صدر اخبار خود قرار دادند. این در حالی است که ده‌ها هزار جنگجوی هم‌پیمان اسد که در نبردهای...

نقش ایران در ایران‌هراسیِ عربی

نقش ایران در ایران‌هراسیِ عربی

مقدمه: این مقاله را نخست با مقایسه‌ی دو تجربه‌ی شخصی می‌آمیزم و سپس پرسش اصلی را مطرح می‌کنم؛ چهارم مردادماه سال جاری، ترکیه برای نخستین بار میزبان پانصد ناشر جهانِ عرب در «نمایشگاه کتاب عربی» بود. مسئولان نمایشگاه در توضیح علت برگزاری آن در استانبول، به وجود بیش از سه‌میلیون...