دسته بندی | میهمان

دامگه اسرائیل، آمریکا، ارتجاع عرب

دامگه اسرائیل، آمریکا، ارتجاع عرب

حمایت از آرمان مردم فلسطین و بازگشت به سرزمین اجدادی خود و تشکیل دولت فلسطین یکی از اصول انسانی و اعتقادی مردم ایران در طول مبارزات پیش و پس از انقلاب بوده و هست و اکثریت قریب به اتفاق نیروهای ملی و مذهبی و نیروهای سکولار و چپ از این آرمان دفاع کرده و می کنند . همچنین در فردای پس از...

غول فاشیسم در حال تسلط بر ایران است

غول فاشیسم در حال تسلط بر ایران است

میهن: متن زیر به مثابه یک سند تاریخی است. این نوشته نامهای است که مبارز دیرپای علی اصغر حاج سیدجوادی با عنوان «سخنی با آیتالله خمینی و فرزند ایشان» و با تیتر «از صدای پای فاشیسم تا غول فاشیسم که در حال تسلط بر سراسر ایران است»، در تاریخ اسفند ماه 1359 منتشر کرده است. علی اصغر حاج...

آشتی ملی، عفو عمومی و حق خواهری برای کُردها

آشتی ملی، عفو عمومی و حق خواهری برای کُردها

مقدمه اکنون عصر عاشوراست. کم‌کم به شام غریبان نزدیک می‌شویم. من هر سال در شام غریبان در یکی از مساجد رنان روضه می‌خواندم. موضوع عمومی همه روضه‌هایم، غربت حسین «ع» در میان ما شیعیان بود. دوسال است که دیگر در شام غریبان روضه نمی‌خوانم. راستش دیدم سال به سال که عزاداری ما برای حسین...

در ایران چه گذشته است

در ایران چه گذشته است

یادداشتی فراهم کردم برای یک سخنرانی (در برلین به تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۶، به دعوت” کانون پناهندگان سیاسی ایران در برلین” و “کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران – برلین”) با عنوان “تعیین نسبت با تابستان ۶۷”. نتوانستم در وقت مقرر همه نکات اصلی آن یادداشت را در سخنرانی ارائه کنم....

نقد فقهی اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ (نواری که ارکان نظام را به لرزه انداخت)

نقد فقهی اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ (نواری که ارکان نظام را به لرزه انداخت)

اعدام چند هزار زندانی در تابستان ۱۳۶۷ در تاریخ ایران حداقل پس از مشروطه کاملا بی سابقه است. انتشار نوار صوتی جلسه مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آقای منتظری با کمیته مرگ تهران – مهمترین سند سی سال اخیر جمهوری اسلامی –  این فاجعه تلخ را دوباره به صدر افکار عمومی بازگردانید. به دنبال طرح برخی...

«نئولیبرالیسم مسلح» در محاق «رویای رسولانه»

«نئولیبرالیسم مسلح» در محاق «رویای رسولانه»

یکم: سروش و سه دهه دغدغه معرفت‌شناسی(1980-2016) «نولیبرالیسم مسلح» عنوان یکی از سخنرانی‌های اوست و «رویای رسولانه» عنوان آخرین نظریه‌اش؛ عبدالکریم سروش، را همه می‌شناسند، یکی از تاثیرگذارترین روشنفکران ایرانی در دو دهه گذشته؛ از مباحثات تلویزیونی ابتدای دهه 60 و  نقدهای او بر...

گفتار و گفتمان

گفتار و گفتمان

رواج واژه‌یِ «گفتمان»[1] در زبان فارسی در دهه‌ی اخیر  شرحی از آن را لازم می‌آورد. این واژه را من حدود ده سال پیش در برابر معنای تازه‌ی دیسکورس  (discourse) در زبان انگلیسی و دیسکور  (discours) در زبان فرانسه پیشنهاد کردم. با رواج مفاهیم تازه‌ی نقد ادبی و تحلیل اجتماعی و تاریخیِ گفتارها،...

شوراها از سه منظر: تضاد گراها، عملگراها و جنبش گراها

شوراها از سه منظر: تضاد گراها، عملگراها و جنبش گراها

مقدمه: دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در پیش است. ناظران سیاسی و اجتماعی در مورد اهمیت و آثار نتایج هریک از دو انتخابات پیش رو اتفاق نظر ندارند. اکثریت هر دو گروه اصلاح طلب و اصولگرا اهمیت بیشتری برای نتایج انتخابات ریاست جمهوری قایل هستند. این فصل مشترک دو...

جمهوری‌خواه‌طلبی در ایران؛ از نیکسون تا ترامپ

جمهوری‌خواه‌طلبی در ایران؛ از نیکسون تا ترامپ

سال ۱۳۸۳ در حاشیه نشست خبری حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی از او پرسیدم به نظر شما انتخاب نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به نفع ایران است یا نامزد جمهوری‌خواهان؛ پاسخ داد ایران از دموکرات‌ها زیان بیشتری دیده است و نظر تکمیلی را گذاشت برای مصاحبه...

با زمامداری ۱۰۰ روز اول ترامپ چه باید کرد؟

با زمامداری ۱۰۰ روز اول ترامپ چه باید کرد؟

«ایـران احتـمالاً بـه درسـتی ایـن نتیجـه را خواهـد گرفـت کـه توافـق هسـته‌ای امـروز شـکننده‌تر از گذشـته اسـت امـا ایـن کشـور عـزم عظیمـی را حتـی در مواجهـه بـا فشـارها نشـان خواهـد داد. هیـچ کـس چیـز زیـادی دربـاره سیاسـت خارجـی ترامـپ نمی‌دانـد و در نتیجـه همـه مدتـی را...