دسته بندی | پرونده

گربۀ گرفتار

گربۀ گرفتار

نبینی که چون گربه عاجز شود برارد به چنگال چشم پلنگ (سعدی شیراز) در سه سال گذشته دگرگونی‌های مهمّی در چشم‌انداز سیاسی ایران پدید آمده است : پایان کار پرزیذنت احمدی‌نژاد و شعار‌های پر شر و شورش؛ یک رئیس جمهور جدید (حسن روحانی) که با زبانی جدید از نتایج «برد-برد» سخن می‌گوید؛ یک...

روحانی در انتظار دولت دوم

روحانی در انتظار دولت دوم

به چشم برهم زدنی نزدیک به سه سال از عمر دولت اعتدال گذشت. روحانی زمانی به فرجام خوش و مهم برجام رسید که نیمی از زمان ریاست وی بر قوه مجریه سپری شده بود. حالا او در شرایطی که می‌کوشد پیامدهای اقتصادی برجام به‌گونه‌ای روزافزون در معیشت و زندگی اجتماعی ایرانیان بازتاب یابد و ملموس...

چرا روحانی به وعده های خود عمل نکرد؟

چرا روحانی به وعده های خود عمل نکرد؟

شواهد تاریخی و تئوریهای نظریه پردازان گذار از دیکتاتوری به دموکراسی بیانگر آن اند که موفقیت فرایند گذار مستلزم سه شرط اساسی زیر است: جامعه مدنی از نهادها و سازمانهای نیرومند و مستقل و خواهان دموکراسی برخوردارباشد. بحران سیاسی، نظام حاکم را در بن بست قرار داده باشد. در حدی که...

روحانی رودرروی ده فرمان اقتصاد مقاومتی

روحانی رودرروی ده فرمان اقتصاد مقاومتی

 « که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها » هنوز بسیار زود است که دولت روحانی برنده این دوره از انتخابات مجلس شناخته شود. به گفته عارف؛ برای داشتن یک اکثریت تعیین کننده در مجلس شورا احتیاج به برنده شدن شصت درصدی در انتخابات میان‌دوره‌ای وجود دارد. ولی با این همه حداقل می‌توان...

پیام انتخاباتی مردم «دستاوردگرا» برای دولت روحانی

پیام انتخاباتی مردم «دستاوردگرا» برای دولت روحانی

در انتخابات اسفندماه 94 محافظه کاران به  کارنامه دولت احمدی نژاد باختند و اعتدالیون و اصلاح طلبان  میوه برجام را چیدند. مردم  اما با رای خود خواستند روحانی برجام را به فرجامی که توقع دارند یعنی بهبود وضعیت زندگی شان برساند. رفتارشناسی رای دهی شهروندان ایرانی در بسیاری از لایه...

فرجام روحانی و آزمون نظریه برآمدن ایران

فرجام روحانی و آزمون نظریه برآمدن ایران

کتاب « برآمدن ایران: مقدمه ای بر مساله سیاست در جمهوری اسلامی ایران» در سال ۲۰۱۳ منتشر شد. اما نوشتن آن در سال ۲۰۱۲ یعنی پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و در اوج قدرت تندروها در ایران به پایان رسید. در این کتاب نام و نشانی از حسن روحانی، دیده نمی شود اما نظریه اصلی کتاب را می...

کاندیداتوری و رد صلاحیت وسیع زنان

کاندیداتوری و رد صلاحیت وسیع زنان

حساسیت شرایط سیاسی و موقعیت خطرناک حاکم بر منطقه  شرایطی پدید آورده که انتخابات مجلس یازدهم ییش از انتخابات  چند مجلس اخیر مورد توجه نیروهای سیاسی و مردم کشور قرار گیرد. همزمانی انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان، قطب بندی و شکاف روشنی که این انتخابات در درون حکومت شکل داده،...

گمانه هایی در مورد نقش سپاه  در انتخابات و دوران  گذر به رهبر بعدی

گمانه هایی در مورد نقش سپاه  در انتخابات و دوران  گذر به رهبر بعدی

بسیاری از ناظران، پژوهشگران و گروه های گوناگون مردم علاقمند هستند بدانند فرایند گذر به دوره بعدی در حاکمیت، دارای چه مختصاتی است و چه عواملی بر فرایند آن موثر خواهد بود و سرانجام آن چه خواهد بود. در ابتدا باید پذیرفت که فرایند گذر به دوره بعدی جریانی خطی و یک سویه نیست و نمی توان...

تاثیر انتخابات مجلس دهم بر عرصه سیاسی؛ از هیاهو تا واقعیت

تاثیر انتخابات مجلس دهم  بر عرصه سیاسی؛ از هیاهو تا واقعیت

چند هفته ای به انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم باقی نمانده است.  این دو انتخابات رویداد های سیاسی مهمی هستند که تاثیراتی در عرصه سیاسی خواهند داشت. البته  ارزیابی ها در خصوص دامنه و نوع اثر گذاری متفاوت است. در واقع محل نزاع  میزان اثر گذاری برونداد های دو انتخابات بر  سپهر سیاسی...

انتخابات یا نمایش آن؟

انتخابات یا نمایش آن؟

انتخابات در جمهوری اسلامی هیچگاه دخالت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی کشور نبوده و تنها وسیله ای برای نمایش و ایجاد تصور شرکت وسیع مردم برای پشتیبانی از نظام بوده است. روند حذف مخالفان و منتقدان حاکمیت با به قدرت رسیدن روحانیون در ایران آغاز شد و همچنان ادامه دارد. پس از دوم خرداد...