دسته بندی | پرونده

ضرورت، موانع و راه های ائتلاف نیروهای جمهوری خواه

ضرورت، موانع و راه های ائتلاف نیروهای جمهوری خواه

وضعيت سياسی کشور و ضرورت همکاری و ائتلاف ها بعد از خيزش ديماه سال ۱۳۹۶، بخش قابل توجهی از نيروهای سياسی اپوزيسيون به اين دريافت رسيده اند که روند فروپاشی جمهوری اسلامی آغاز شده، ولی هنوز در آستانه فروپاشی يا به بيان ديگر در موقعيت گذار قرار ندارد. فراهم آمدن موقعيت گذار از جمهوری...

ائتلاف فصلی یا آشتی ملی؟

ائتلاف فصلی یا آشتی ملی؟

آیا ائتلاف نیروهای سیاسی ممکن است؟ چه دشواری‌هایی بر سر راه آن وجود دارد؟ از این تجربه تاریخی آغاز میکنم که بیشتر نیروهای سیاسی ایرانی که توانسته بودند در «ائتلافی بزرگ»، هر چند نامقدس، زیر چتر مذهب و رهبری آیت الله خمینی در مبارزاتشان علیه نظام پادشاهی به پیروزی برسند،‌ هرگز...

دنیاهای موازی اپوزیسیون ایرانی

دنیاهای موازی اپوزیسیون ایرانی

نه،همیشه هم این طور نبوده که صدا به صدا نرسد و مخالفان خارج نشین، بی نفوذ باشند. بذر نهضت مشروطه ایران را که همچنان باید تنها جنبش رو به آینده و دموکراتیک ایرانی ها بشماریم، نسیم تجدد از آن سوی آبها آورد. فکر مشروطیت در رویارویی با غرب به ذهن روشنفکران پیشکسوت زد و این حرف نو که...

«اتحادِ عمل» برای کدام منظور و از چه راه؟

«اتحادِ عمل» برای کدام منظور و از چه راه؟

موضوع پرسش این بوده که آیا «ائتلاف نیروهای سیاسی» ضرورت دارد و اگر آری«راه ها و موانع» آن چیست. و گفته‌شده‌است «در این پرونده می‌خواهیم ببینیم: الف- ائتلاف رویکردها و نیروهای مختلف سیاسی اساسا ضرورت و فوریتی دارد؟ آیا مشکل کنونی «تغییر» در ایران به نبود رهبری برمی‌گردد یا ...

عزم گذار و یا درنگ و تردید؟ (هم سرشتان ناگزیر هم سرنوشتند)

عزم گذار و یا درنگ و تردید؟ (هم سرشتان ناگزیر هم سرنوشتند)

اگر بپذیریم که جامعه ایران یک جامعه در حال گذار به دموکراسی است و مسیر گذار نیز مراحل فرجامین خود را طی می‌کند، لاجرم باید انعکاس چنین وضعیتی از جامعه را نیز، در تغییر گفتمانی و ارزشی و ساختاری نیروهای سیاسی و مدنی جامعه،  پیگیری نمود و مورد مطالعه قرار دهیم. با سقوط سلطنت پهلوی...

همگرایی از مسیر بلوک های مختلف سیاسی

همگرایی از مسیر بلوک های مختلف سیاسی

ایران در آستانه انقلاب یا فنر در حال انقباض؟ برخی تحلیلگران و کنشگران سیاسی بر اساس شاخص های مختلف اقتصادی و سیاسی و مدیریتی معتقدند حکومت ایران در حال فروپاشی و مردم ایران در آستانه شورش و انقلاب هستند. پس از اعتراضات دی ماه این رویکرد نسبت به قبل بیشتر و فراگیرتر هم شده است. در...

برخی موانع همکاری و اتحاد نیروها

برخی موانع همکاری و اتحاد نیروها

همزمانی بحران اقتصادی، فشار بین المللی و از همه مهمتر نارضایتی عمیق همه گیر، تداوم شرایط موجود را ناممکن کرده و می توان تحولات بزرگی را در آینده نه چندان دور انتظار داشت. طبیعی است که در چنین شرایطی تحرک نیروهای سیاسی اپوزیسیون افزایش یافته و همه نیروهای سیاسی در جهت گسترش تاثیر...

گفت‌وگو، تفاهمِ ملی برای تدارکِ دورانِ گذار

گفت‌وگو، تفاهمِ ملی برای تدارکِ دورانِ گذار

صورتِ سخن: صورتِ سخن روشن است، دست‌ِکم برای همه‌ی آنان که دل در گروِ حکومت ندارند. در اینجا نیازی نمی‌بینم درخصوص وضعیتِ بحرانی و خطرناک امروز جامعه‌ی ایران سخنی بگوییم چون هم به‌تکرار گفته‌ایم و هم اینکه روشن‌تر از آن است که در این نوشته حاجت به آن باشد. وضعیت حکومت و ناکارآمدی...

کنگره ملی برای استقرار دمکراسی!

کنگره ملی برای استقرار دمکراسی!

نکته ای پیشاپیش ایران در آستانه تغییر کلان قرار دارد و این پرونده از نشریه / سایت میهن، بیش از هر شماره دیگرش و به درستی نیز، خواسته است که اندیشه سیاسی در ایران بر زمین سیاست روز بنشیند. من هم سخن در این زمینه را با برخورد مشخص به پرسش های معین مطروحه آغاز کرده و آن را با تاکید بر...

مبانی و گفتمان ائتلاف دموکراسی خواهان

مبانی و گفتمان ائتلاف دموکراسی خواهان

اپوزیسیون ایران مجموعه پرشماری از مجمع الجزایر پراکنده و جدا از هم است. در چهل سال گذشته فرایند پراکندگی و واگرایی اپوزیسیون شتابان تر و قوی تر از فرایند هم گرایی آن بوده و هنوز هم چنین است. این بیماری کهنه چنان مزمن و مقاوم شده که درمان آن – اگر بتوان دارو و درمانی برایش پیدا...