دسته بندی | پرونده

چه عللی باعث انقلاب شد؟ آیا انقلاب اجتناب‌ناپذیر بود؟

چه عللی باعث انقلاب شد؟ آیا انقلاب اجتناب‌ناپذیر بود؟

غالباً ما دربررسی علل انقلاب ایران، خود را محدود به یک دوگانه سازی انقلاب - استمرار می نمائیم . احتمال گزینه‌های دیگرو تغییرات محتمل و ممکن به جز انقلاب از سوی ما نادیده گرفته می‌شوند. می‌توان این پرسش را پیش نهاد که آیا براستی جامعه ایران، در سال‌های منجر به 57 ،آبستن یک تغییر...

ققنوس وار از خاکستر برمی خیزند!

ققنوس وار از خاکستر برمی خیزند!

مقدمه خیزش، رویش و اعتراضات ده شب دی ماه سرفصلی تعیین کننده ست که  نمی توان با تکیه به آثار کلاسیک در حوزه اعتراضات اجتماعی از آن سخن گفت وبه دلیل فقدان مولفه هایی همچون عدم رهبری، عدم سازماندهی و عدم هدف و ایدئولوژی و راهبرد مشخص در سنخ شناسی اعتراضات اجتماعی؛ به راحتی آن را نادیده...

«انقلاب» و «جمهوری اسلامی» را باید تفکیک کرد

«انقلاب» و «جمهوری اسلامی» را باید تفکیک کرد

«انقلاب» فرایندی 15 ساله یا تظاهراتی 13 ماهه؟ نخستین نکته ای که باید در باره معنای محصل «انقلاب» در باره انقلاب بهمن 57  در ایران واکاوید این است که منظور از انقلاب تظاهرات اعتراضی از 17 دی ماه 56 تا 22 بهمن 57 است یا فرایندی که بعد از خرداد 42 و در پایان یک روند سه ساله 39 تا 42 که تصور جدیدی...

اجتناب ناپذیری انقلاب یعنی چه؟

اجتناب ناپذیری انقلاب یعنی چه؟

دوستی که لطف کرد و از من برای همکاری با این شمارۀ نشریۀ میهن دعوت به عمل آورد، نامه ای نیز همراه دعوتش فرستاد که حاوی مضامین پیشنهادی در بارۀ انقلاب اسلامی بود. همۀ آنها جذاب می نمود، ولی در عین حال نظراتی که من در باره شان داشتم بسیار روشن  و بارها به طرق مختلف منتشر شده بود. فرضاً...

آیا انقلاب دیگری در راه است؟

آیا انقلاب دیگری در راه است؟

قوه محرکه (گشتاور) همه نهضت‌ها و جنبش‌های اعتراضی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب ۵۷ خواسته‌های یکسانی بوده‌اند؛ ورود ایران به دوران تاریخی جدید که بنای کشور و دولت را بر مدرنیته می‌گذارد و با تولد دولت-ملت مدرن و نهادینه شدن آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، شهروندان در برابر قانون،...

فروپاشی ۵۷؛ دولت و خشونت

فروپاشی ۵۷؛ دولت و خشونت

سالگرد فروپاشی ۵۷ با حرکت اعتراضی مردم ایران همزمان شده است. شاید مهم ترین نتیجه و پیامد چنین حرکتی این باشد که نقطه ثبات سياست ايران ديگر به نقطه اى خارج از نظام ولايى كنونى منتقل گردیده است. اين ديگر بحثى در حوزه تحليلى و يا سليقه اى- ترجيحى نيست. بلكه هر نوع تلاش براى ايجاد اين...

انقلاب بهمن و ضرورت همواره بازبینی اش

انقلاب بهمن و ضرورت همواره بازبینی اش

این اگر نه عبرت آموز، حداقل تأمل برانگیز است که تاریخ ایران، به مثابه کهن ترین کشور جهان، پس از سیزده قرن که از استقرار دولت ـ پادشاهی مادها ـ در آن می گذشت، در قرن هفتم میلادی ناگهان به دو دوره تقسیم شد: قبل و بعد از اسلام ! و مثل طنزواره یا شوخی تلخی، یکبار دیگر ایضاً باز پس از سیزده...

معضل انقلاب بهمن

معضل انقلاب بهمن

این نوشته یادداشتی است در حد طرح مسئله. به نظر نویسنده ما با انقلاب بهمن هم مشکل عاطفی داریم هم مشکل نظری. پیشنهاد این است که با صدای بلند در این باره صحبت کنیم. *** درباره انقلاب ۱۳۵۷ کار نظری به صورت شگفت‌انگیزی اندک است. انقلاب در یکی دو ساله نخست پس از استقرار قدرت تازه، از...

انقلاب اسلامی؛ در آستانۀ دهۀ چهارم… و تا چند دهۀ دیگر؟

انقلاب اسلامی؛ در آستانۀ دهۀ چهارم… و تا چند دهۀ دیگر؟

پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار حکومت برآمده از آن بیش از آن که ناشی از ضروریات و مقتضیات جامعۀ ایرانی در میانۀ دهۀ پنجاه باشد، به تصادف و نابهنگام، بر اثر فراهم آمدن علت‌ها و انگیزه‌های ناگهانی و پدید آمدن شرایطی خاص و گذرا (=conjoncture) حاصل شد. نیازی به تصریح ندارد که تصادفی بودن...

آیا جمهوری اسلامی به آرمان های انقلابی اش عمل کرده است؟

آیا جمهوری اسلامی به آرمان های انقلابی اش عمل کرده است؟

در آمد در باره انقلاب ایران پرسش های زیادی طرح شده و یا قابل طرح اند. از جمله آن ها: انقلاب بهمن 57 چگونه انقلابی بود؟ و چه ماهیتی داشت و چه اهدافی را دنبال می کرد؟ این اهداف چه اندازه آگاهانه و ارادی و هوشمندانه بوده اند؟ رهبری و رهبران انقلاب در دست چه کس و یا کسانی بوده و این رهبران...