دسته بندی | پرونده

سرسخن 9

سرسخن 9

بحث «اخلاق و سیاست» و نسبت آنها با هم از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و فیلسوفان بوده و آثار نظری و عملی مهمی بر ارباب سیاست، از یک سو، و مردم به طور کلّی، از سوی دیگر، داشته است. دنیای جدید، با انبوه نظرات و مکتب‌ها و جهان‌بینی‌های سیاسی‌اش، نمی‌توانسته به بحث اخلاق و سیاست...

قانون اخلاقی یا اخلاق قانونی؟

قانون اخلاقی یا اخلاق قانونی؟

مبحث نسبت میان حقوق/ قانون و اخلاق و رابطه این دو با یکدیگر و چگونگی تاثیر و تاثرشان از و بر هم، از مباحث مهم و گسترده ای است که از دیرباز هم مورد توجه فیلسوفان حقوق بوده و هم فیلسوفان اخلاق  موضوعاتِ ذیل این مبحث، گسترده و متنوع اند ولی آنچه در این نوشتار کوتاه در پی بررسی اجمالی...

دوران غلبه سرمایه و بازار بر انسان و اخلاق!

دوران غلبه سرمایه و بازار بر انسان و اخلاق!

...و انسان در آرزوی به زیستی و به روزی، جامعه و سیاست را آفرید! در آغازآماج سیاست خیر عمومی بود و هنوز هم به گوهر همین است. اما هدف اخلاق خیر فردی است. این تعاریف ارسطو از سیاست و اخلاق همچنان معتبراند. اگر تعریف بالا از سیاست را بپذیریم، آن وقت اخلاق سیاسی political morality را می شود وفاداری...

اخلاق و سیاست: ریشه یابی تفاوت رویکرد خمینی و منتظری

اخلاق و سیاست: ریشه یابی تفاوت رویکرد خمینی و منتظری

پیشگفتار: الف- حوزه سیاست و حوزه اخلاق: از دیرباز، دستیابی به قدرت و نگاهبانی از آن، هسته اصلی کانون «سیاست» و سیاست ورزی را تشکیل می دهد. در حالی که هسته اصلی کانون «اخلاق»، پاسداری از ارزشهای بایسته و شایسته است. سیاست، «قدرت محور» است ولی اخلاق «ارزش» محور است. ب- حوزه چالش...

اندر خصایص سیاست‌ورزی غیراخلاقی در زمانه ما

اندر خصایص سیاست‌ورزی غیراخلاقی در زمانه ما

نوروز سال 95 وقتی آقای خامنه‌ای سال پیش رو را، سال اقتصاد (اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل) اعلام کرد؛ حسن روحانی که علیرغم سابقه ممتدش در درون ساختار قدرت، برای اولین بار در راس یک قوه قرار می‌گیرد و طعم  برخی رفتارها  و برخوردهای شدیدا غیراخلاقی جریانِ مقابل دولت را مستقیما می‌چشد؛...

پیوند سیاست با اخلاق؛ منش و شیوه دمکراتیک

پیوند سیاست با اخلاق؛ منش و شیوه دمکراتیک

هم اکنون بحث از اخلاق و سیاست و یا پیوند این دو تا چه اندازه راه گشاست؟ هنگامی که نیروها و کنشگران مستقل سیاسی در ایران از امکان فعالیت سیاسی محرومند، آیا اکنون بحث از پیوند سیاست و اخلاق یک بحث صرفا نظری نیست؟ با این وجود تصور می شود که چنین بحثی  بتواند زمینه های نظری، پرسش انگیز...

ادعانامه‌ای برای دادرسی در وجدان‌های آگاه و بیدار

ادعانامه‌ای برای دادرسی در وجدان‌های آگاه و بیدار

بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ به چه گناهی کشته شد؟ دست اندرکاران نشریه گرامی میهن از من خواستند که این بار آنچه را که بر مرحوم پدرم رفته، با توجه به و در ذیل موضوع سیاست و اخلاق و رابطه آن دو با هم برای مجله بنویسم. خوشبختانه این روزها، پس از سال‌های طولانی سکوت عامدانه در این مورد...

عاقبت از ما غبار مانَد…

عاقبت از ما غبار مانَد…

خواسته اید در باره اخلاق و سیاست دانسته ها و تجربیاتم را باخوانندگان شما به اشتراک بگذارم. درابتدا توضیح چند نکته را ضروری می دانم: 1-تعریف هریک از دو مفهوم فوق ، رابطه، سیر تطورتاریخی و نسبت هرکدام با دیگری  در حیطه نظر؛ کاری است که در بضاعت اندک راقم سطورنیست. براین گمانم که...

اخلاق و سیاست در ایران امروز: 12+1

اخلاق و سیاست در ایران امروز: 12+1

چشم‌انداز اول: جهانگیریِ جنگ سرد منظر عمومی اخلاق و سیاست در نسل ما - ۵۰ ساله‌ها و بالاتر- دنیای جنگ سرد و پس از آن است. بی‌تردید بزرگ‌ترین منشا تحولات اخلاقی در دنیای پس از جنگ دوم جهانی سیاست‌های فرهنگی ناشی از جنگ سرد بوده است. نشانه‌هایش بسیار است: از رواج موسیقی جاز و رقص...

دوگانگی اخلاق سیاسی مردم و اخلاق سیاسی حاکمان

دوگانگی اخلاق سیاسی مردم و اخلاق سیاسی حاکمان

اخلاق و سیاست در جوامع سنتی* ماکیاولی در کتاب مشهورش شاهزاده به شاهزاده مراعات همان اصول اخلاقی را توصیه می‌کند که مردم به آن باور دارند. ظلم نکردن، دروغ نگفتن، احترام به قول، مراعات دیگران و...  اما همه آن‌ها را تابع یک اصل کلی می‌داند. وی به شاهزاده توصیه می‌کند که در همه احوال...