دسته بندی | پرونده

سرسخن 8

سرسخن 8

در بارۀ روی کار آمدن دولت روحانی تحلیل‌های گوناگونی ارائه شده است. به سرانجام رساندن پروندۀ هسته‌ای و پشت سر گذاردن دو انتخابات اسفند ماه، به خصوص تشکیل مجلسی همسوتر با دولت،  سرفصل تازه‌ای  در مسیر این دولت، که عمرش از نیمه نیز گذشته، شمرده می‌شود و تحلیل‌های تازه‌ای می‌طلبد. پیام‌ها...

دولت یازدهم؛ گذشته، حال و بایسته های آینده

دولت یازدهم؛ گذشته، حال و بایسته های آینده

در چهارچوب پرسش اصلی «میهن»، در این مقال، دولت روحانی در چهار فصل مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت: نگاهی به گذشته؛ زمینه های به ریاست رسیدن حسن روحانی، کارنامه دولت روحانی، وضعیت حال و مشکلات جاری دولت و بایسته های آینده. به نظر می رسد بررسی منطقی رخدادهای نزدیک گذشته، برای...

ارزیابی عملکرد دولت روحانی در عمل به وعده ها

ارزیابی عملکرد دولت روحانی در عمل به وعده ها

انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در سال ٩٢ صحنه کارزار انتخاباتی هشت نامزد بود. در این کارزار انتخاباتی هر نامزدی تلاش می کرد با طرح موضوعات و وعده های مطلوب و بعضاً آرمانی به جلب نظر و رای شهروندان صاحب رای بپردازد. سرانجام در این کارزار انتخاباتی، این دکتر حسن روحانی بود که با کناره...

ایران در استعمار ولایت

ایران در استعمار ولایت

ايران امروز در شرايط خطيرى قرار گرفته است. بحران هاى در هم تنيده، اقتصاد و زير ساخت هاى در هم شكسته، دولت بدهكار و سيستم بانكى ورشكسته در درون و عكس العمل در حال تكوين منطقه اي از بيرون از جمله چالش ها و تهديداتى است كه كشور با آن روبرو است. اقتصاد و توان مديريتى كشور در شيبى رو...

خطرهای دولت یازدهم

خطرهای دولت یازدهم

حسن روحانی و دولت او یک سال و نیم باقی‌مانده را چگونه سپری خواهند کرد؟ آیا او می‌تواند به وعده‌هایی که پیش و پس از قرار گرفتن در مسند رئیس دولت داده، عمل کند یا به سان محمد خاتمی به این نتیجه خواهد رسید که تنها در نقش تدارکاتچی نظام برای بیرون رفتن از بحران‌های داخلی و خارجی به...

گربۀ گرفتار

گربۀ گرفتار

نبینی که چون گربه عاجز شود برارد به چنگال چشم پلنگ (سعدی شیراز) در سه سال گذشته دگرگونی‌های مهمّی در چشم‌انداز سیاسی ایران پدید آمده است : پایان کار پرزیذنت احمدی‌نژاد و شعار‌های پر شر و شورش؛ یک رئیس جمهور جدید (حسن روحانی) که با زبانی جدید از نتایج «برد-برد» سخن می‌گوید؛ یک...

روحانی در انتظار دولت دوم

روحانی در انتظار دولت دوم

به چشم برهم زدنی نزدیک به سه سال از عمر دولت اعتدال گذشت. روحانی زمانی به فرجام خوش و مهم برجام رسید که نیمی از زمان ریاست وی بر قوه مجریه سپری شده بود. حالا او در شرایطی که می‌کوشد پیامدهای اقتصادی برجام به‌گونه‌ای روزافزون در معیشت و زندگی اجتماعی ایرانیان بازتاب یابد و ملموس...

چرا روحانی به وعده های خود عمل نکرد؟

چرا روحانی به وعده های خود عمل نکرد؟

شواهد تاریخی و تئوریهای نظریه پردازان گذار از دیکتاتوری به دموکراسی بیانگر آن اند که موفقیت فرایند گذار مستلزم سه شرط اساسی زیر است: جامعه مدنی از نهادها و سازمانهای نیرومند و مستقل و خواهان دموکراسی برخوردارباشد. بحران سیاسی، نظام حاکم را در بن بست قرار داده باشد. در حدی که...

روحانی رودرروی ده فرمان اقتصاد مقاومتی

روحانی رودرروی ده فرمان اقتصاد مقاومتی

 « که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها » هنوز بسیار زود است که دولت روحانی برنده این دوره از انتخابات مجلس شناخته شود. به گفته عارف؛ برای داشتن یک اکثریت تعیین کننده در مجلس شورا احتیاج به برنده شدن شصت درصدی در انتخابات میان‌دوره‌ای وجود دارد. ولی با این همه حداقل می‌توان...

پیام انتخاباتی مردم «دستاوردگرا» برای دولت روحانی

پیام انتخاباتی مردم «دستاوردگرا» برای دولت روحانی

در انتخابات اسفندماه 94 محافظه کاران به  کارنامه دولت احمدی نژاد باختند و اعتدالیون و اصلاح طلبان  میوه برجام را چیدند. مردم  اما با رای خود خواستند روحانی برجام را به فرجامی که توقع دارند یعنی بهبود وضعیت زندگی شان برساند. رفتارشناسی رای دهی شهروندان ایرانی در بسیاری از لایه...