دسته بندی | پرونده

به یاد فرنگیس حبیبی

به یاد فرنگیس حبیبی

حیف شد که رفت... خانم حبیبی هم رفت. فرنگیس حبیبی. حیف، حیف، هزار حیف. تسلیت؛ تسلیت به همه کسانی که او را می شناختند. هزار بار تسلیت. فرنگیس حبیبی از فعالان کنفدراسیون خارج از کشور و از مدیران رادیو فرانسه پس از انقلاب بود. نویسنده و فعال سیاسی و اجتماعی و صاحب اثر و... ؛ اما آنچه از...

ائتلاف به مثابه “معرفت”

ائتلاف به مثابه “معرفت”

  شاید چون «ائتلاف» در معنای سیاسی رایج، یک «اتحاد موقت» معنا می‌شود تحلیل کامروایی یا ناکامی آن نیز در بیشتر اوقات به علت‌های موقت و دلائل شخصی و فصلی تقلیل می‌یابد و ما را از تأمل در بسترهای معرفتی آن غافل می‌کند؛ وگرنه همان مشکلاتی که گریبان مقولاتی چون گفتگو، همسویی...

کشور در بحران، اپوزیسیون پراکنده، راه خروج چیست؟

کشور در بحران، اپوزیسیون پراکنده، راه خروج چیست؟

پیشگفتار احتجاجات نظری همراه با آزمون های تاریخی به ما میآموزند که رژیم های غیردمکراتیک  در دراز مدت پاینده نیستند  هر چند که ممکن است بتوانند در برش های معین تاریخی پایدار بنمایند. اما پایداری موقتشان نیز منوط به این است که تا چه اندازه کارآمدی داشته باشند. رژیم جمهوری اسلامی...

همگرایی؛ مبانی، شانس ها و تهدیدها!

همگرایی؛ مبانی، شانس ها و تهدیدها!

  مقدمه ائتلاف را فرهنگ معین در مفهوم عمومی آن، باهم شدن و به هم پیوستن معنی کرده است و در ویکی پدیای فارسی، مفهوم  سیاسی آن معادل coalition)) و اتحاد موقت گروه ها و نیرو های سیاسی که هدف های معینی را دنبال می کنند، توضیح داده شده است. در ویکی پدیای آلمانی مفهوم عام واژه  Koalition ، با...

چرا اپوزیسیون قادر به هم افزایى نیرو نیست؟

چرا اپوزیسیون قادر به هم افزایى نیرو نیست؟

ساختار قدرت سياسى ايران در يكصدسال گذشته صحنه تلاطم و فراز و نشيب هاى زيادى بوده است بگونه اى كه مى توان ادعا كرد در اين بازه زمانى هيچ حكومتى در شرايط تعريف شده اى بنام استقرار  قرار نداشته است. تغيير سلسله قاجار به پهلوى، كناره گيرى رضاه شاه، وقايع منجر به ملى شدن صنعت نفت، قيام...

ضرورت، موانع و راه های ائتلاف نیروهای جمهوری خواه

ضرورت، موانع و راه های ائتلاف نیروهای جمهوری خواه

وضعيت سياسی کشور و ضرورت همکاری و ائتلاف ها بعد از خيزش ديماه سال ۱۳۹۶، بخش قابل توجهی از نيروهای سياسی اپوزيسيون به اين دريافت رسيده اند که روند فروپاشی جمهوری اسلامی آغاز شده، ولی هنوز در آستانه فروپاشی يا به بيان ديگر در موقعيت گذار قرار ندارد. فراهم آمدن موقعيت گذار از جمهوری...

ائتلاف فصلی یا آشتی ملی؟

ائتلاف فصلی یا آشتی ملی؟

آیا ائتلاف نیروهای سیاسی ممکن است؟ چه دشواری‌هایی بر سر راه آن وجود دارد؟ از این تجربه تاریخی آغاز میکنم که بیشتر نیروهای سیاسی ایرانی که توانسته بودند در «ائتلافی بزرگ»، هر چند نامقدس، زیر چتر مذهب و رهبری آیت الله خمینی در مبارزاتشان علیه نظام پادشاهی به پیروزی برسند،‌ هرگز...

دنیاهای موازی اپوزیسیون ایرانی

دنیاهای موازی اپوزیسیون ایرانی

نه،همیشه هم این طور نبوده که صدا به صدا نرسد و مخالفان خارج نشین، بی نفوذ باشند. بذر نهضت مشروطه ایران را که همچنان باید تنها جنبش رو به آینده و دموکراتیک ایرانی ها بشماریم، نسیم تجدد از آن سوی آبها آورد. فکر مشروطیت در رویارویی با غرب به ذهن روشنفکران پیشکسوت زد و این حرف نو که...

«اتحادِ عمل» برای کدام منظور و از چه راه؟

«اتحادِ عمل» برای کدام منظور و از چه راه؟

موضوع پرسش این بوده که آیا «ائتلاف نیروهای سیاسی» ضرورت دارد و اگر آری«راه ها و موانع» آن چیست. و گفته‌شده‌است «در این پرونده می‌خواهیم ببینیم: الف- ائتلاف رویکردها و نیروهای مختلف سیاسی اساسا ضرورت و فوریتی دارد؟ آیا مشکل کنونی «تغییر» در ایران به نبود رهبری برمی‌گردد یا ...

عزم گذار و یا درنگ و تردید؟ (هم سرشتان ناگزیر هم سرنوشتند)

عزم گذار و یا درنگ و تردید؟ (هم سرشتان ناگزیر هم سرنوشتند)

اگر بپذیریم که جامعه ایران یک جامعه در حال گذار به دموکراسی است و مسیر گذار نیز مراحل فرجامین خود را طی می‌کند، لاجرم باید انعکاس چنین وضعیتی از جامعه را نیز، در تغییر گفتمانی و ارزشی و ساختاری نیروهای سیاسی و مدنی جامعه،  پیگیری نمود و مورد مطالعه قرار دهیم. با سقوط سلطنت پهلوی...