دسته بندی | پرونده

سرسخن چهل و دوم

سرسخن چهل و دوم

فروپاشی سریع دولت افغانستان که به سان یک قالب یخ آب شد و از بین رفت مایه شگفتی جهانیان گردید. پیروزی راحت طالبان حتی خود آنها را نیز غافلگیر کرد. صحنه های تراژیک خروج مردم از فرودگاه کابل نیز حهانیان را بهت زده و سوگمند ساخت. زآن پس مسائل متعددی در سطح رسانه های مختلف جهان در مورد...

افغانستان و تصورات غلط در افکار عمومی ایران

افغانستان و تصورات غلط در افکار عمومی ایران

بازگشت طالبان به قدرت  و بازسازی «امارت اسلامی افغانستان» از مهمترین رویدادهای سیاسی بود که علاوه بر تغییرات گسترده در افغانستان پیامدهای مهم منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است. این اتفاق در ایران نیز بسامد زیادی داشت و باعث واکنش‌های گسترده شد. این واکنش‌ها که عمدتا احساسی بود،...

پناهندگان افغان در ایران و جهان: نه در غربت دلم شاد و نه رویی در وطن دارم

پناهندگان افغان در ایران و جهان: نه در غربت دلم شاد و نه رویی در وطن دارم

تصاویر شهروندان مستاصل افغانستانی که برای ترک کشور در تلاش بودند، فراتر از برجسته کردن یک تراژدی عظیم انسانی، ممکن است به نمادی از “جنگ علیه ترور” تبدیل شود. بسیاری از آن ها  با حس دردناک رها کردن خانه و کاشانه آشنا هستند زیرا دست کم یک نسل پیشتر هم، خانواده هایشان این طعم تلخ...

افغانستان: آمریکا و طالبان در پیمانی بد فرجام

افغانستان: آمریکا و طالبان در پیمانی بد فرجام

۱. پایان یک تراژدی روز پانزدهم ماه اوت ۲۰۲۱ خبرگزاریهای حاضر در کابل خبر دادند که طالبان وارد کابل شده و به کاخ ریاست جمهوری رسیده اند. کمی بعد حامد کرزای، رئیس جمهور سابق افغانستان در حساب توییتر خود خبر داد که یک شورای هماهنگ‌کننده برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت با حضور او، عبدالله...

ده چارچوب ایران برای مدیریت بحران افغانستان

ده چارچوب ایران برای مدیریت بحران افغانستان

یک – ضرورت سیاست سنجیده شرایط پیچیده افغانستان نیازمند سیاستی حساب شده در ایران است. با توجه به خطری که این شرایط برای ایران بوجود آورده ضروری است تمامی نیروهای موجود در ساختار سیاسی ایران بکار گرفته شوند. نیروی کارشناسی دانشگاهی در کنار دیپلمات‌های وزارتخارجه و همچنین نیروهای...

نقش تریاک در به قدرت رسیدن طالبان و قصه پرغصه موادِ مخدر در افغانستان

نقش تریاک در به قدرت رسیدن طالبان و قصه پرغصه موادِ مخدر در افغانستان

در هیچ کجای جهان، شاید نتوان کشور و یا سرزمینی را پیدا کرد که تولید و تجارت غیرقانونی موادِ مخدر در اقتصادش مانند افغانستان تا این حد ریشه دوانده و نهادینه شده باشد. کارشناسان می گویند که بین ٢٠ تا ۳٠ درصد از تولیدِ ناخالص داخلی اقتصادِ افغانستان با تولید و تجارتِ تریاک مرتبط است....

افغانستان؛ جنگ پایان یافته است؟

افغانستان؛ جنگ پایان یافته است؟

اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل امسال از جمله تحت‌الشعاع بحران افغانستان و نوع خروج بحث‌انگیز نیروهای آمریکا، نقش این خروج در فروپاشی سریع نظام سیاسی بیست ساله افغانستان و نیز نحوه رویکرد نسبت به دولت طالبان در کابل بود. جو بایدن در سخنرانی خود در این اجلاس بار دیگر از تصمیم...

تجربه افعانستان و شکست چلبیسم

تجربه افعانستان و شکست چلبیسم

فروپاشی دولت افغانستان و پیروزی برق آسای طالبان و بازگشتشان به قدرت جهانیان را در بهت فرو برد شاید خود طالبان نیز دچار همین حالت شدند. زان پس در سراسر جهان تحلیلهای متنوع و فراوانی در این  باره از زوایای مختلف نوشته شده است. این تحلیلها عمدتا پیروزی طالبان را بازگشت جزمیت مذهبی...

درس از تجربه افغانستان، در گرو شناخت درست آنست!

درس از تجربه افغانستان، در گرو شناخت درست آنست!

چرا فهم چیستی رخداد افغانستان برای جامعه روشنفکری ما مهم است؟ نزدیک به سه ماه از فاجعه برگشت طالبانیسم به قدرت می‌گذرد و تبیین این واقعه شوم همچنان و به درستی در زمره مباحث مطرح برای اپوزیسیون ایرانی قرار دارد. بیشترین انگیزش برای درنگ اندیشمندانه در این رخداد ناگوار، از یکسو...

منافعِ جمهوری اسلامی ایران در افغانستان

منافعِ جمهوری اسلامی ایران در افغانستان

مقدمه مترجم: گفت‌و‌گوئی که ترجمه‌ی آن از نظرتان می‌گذرد در هفتم سپتامبر ٢٠٢١ در تارنمای «بابِل»[1] متعّلق به «مرکز مطالعات بین‌المللی و استراژیک»[2] منتشر شده است. «مرکز مطالعات بین‌المللی و استراتژیک» اندیشکده‌ای آمریکائی در واشنگتن- پایتخت این کشور- است. این مرکز در خصوص...