دسته بندی | پرونده

ایران، ترامپ، برجام و سناریوهای احتمالی

ایران، ترامپ، برجام و سناریوهای احتمالی

پیش درآمد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، توافق هسته‌ای جولای 2016 بین ایران و پنج عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل (آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین) به اضافه آلمان، امیدهای زیادی را در ماه‌های اول تولد خود در ایران، آمریکا و بخش وسیعی از دنیا برای حل مشکلات ایران و آمریکا و...

تاثیر ترامپ بر شکل بندی جدید خاور میانه

تاثیر ترامپ بر شکل بندی جدید خاور میانه

ریاست جمهوری دونالد ترامپ که رفتار  غیر متعارفی دارد  آینده معادلات جهانی را تحت الشعاع قرار داده است.  پیامد آشکار دو هفته ابتدایی فعالیت وی در کاخ سفید بی ثباتی و پیشبینی ناپذیری  در سیاست های آمریکا بوده که تاثیرات آن وضعیت ناروشنی را بر  افق پیش روی  جامعه جهانی تحمیل کرده...

ایرانیان چه دشمنیِ تاریخی با اعراب دارند؟

ایرانیان چه دشمنیِ تاریخی با اعراب دارند؟

تیرگی روابط ایران با کشورهای عربِ خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی بی‌‌گمان نتیجۀ اوضاع و احوال کنونی منطقه و در درجۀ نخست برتری جویی منطقه ای رژیم سعودی از سویی و جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر است. اما گروه‌هایی از ایرانیان به ویژه در میان طبقۀ متوسط جامعه می‌کوشند علت اصلی...

منابع قدرت سیاسی در گفتمان فرقه گرایی

منابع قدرت سیاسی در گفتمان فرقه گرایی

جهان اسلام در سال‌های اخیر به طور وسیعی با موضوع فرقه‌گرایی درگیر شده است. اختلافات سنی و شیعی با ده‌ها شاخه‌بندی‌های فرعی‌اش و درگیری‌های مذهبی ناشی از آن به پدیده‌ بارزی در نقاط مختلف جهان اسلام تبدیل شده است. بسیاری از تحلیل‌های متداول از این پدیده به لایه دینی موضوع تمرکز...

نسبت صلح جهانی و رابطه ایران با جهان عرب

نسبت صلح جهانی و رابطه ایران با جهان عرب

روابط  ایران با کشورهای عربی - که امروزه شامل 22 کشور در جهان هستند و بالغ بر 420 میلیون جمعیت دارند،- به شهادت تاریخ معاصر، افت وخیزهای فراوان داشته که البته ریشه برخی تاریخی است ولی معضلات و تنش های مختلف میان ایران و چند کشور عربی به سرکردگی عربستان سعودی، در چندسال اخیر شدت یافته...

آتشی که هر روز شعله ورتر می شود!

آتشی که هر روز شعله ورتر می شود!

حل و فصل منازعات فیمابین ایران و کشورهای عربی بویژه اعراب حوزه خلیج فارس و جانشین کردن صلح و همکاری به جای رقابت ها و دگرستیزی هایی که به جنگ های نیابتی میان ایران و برخی از کشورهای عربی انجامیده، بزرگترین چالشی است که هم اینک در برابر ایران و اعراب قد علم کرده است. منشاء این خصومت...

سوریه؛ تنها دروازه ایران به سمت جهان عرب

سوریه؛ تنها دروازه ایران به سمت جهان عرب

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، فصل جدیدی از روابط میان تهران و پایتخت‌های عربی منطقه شروع شد. تا پیش از آن، ایران ژاندارم منطقه و متحد اصلی غرب به حساب می‌آمد و کشورهای عربی هنوز در پیچ و خم استقلال و شکل‌دهی به استراتژی‌های منطقه‌ای خود بودند. مصر که مهم‌ترین کشور جهان...

ستیز و سازش عربان و ایرانیان 

ستیز و سازش عربان و ایرانیان 

این نوشتار در دو بخش روابط اعراب و ایرانیان در روزگاران پیش از اسلام و بعد در دوران پس از اسلام و محورهای ستیز و سازش آنان سامان یافته است. الف-ایرانیان و عربان در گذر تاریخ باستان شاید لازم باشد نخست اشاره شود که عرب کیست و چه تعریفی می توان از عرب ارائه داد. می دانیم که «عرب»...

بزرگداشت  کورش و راهپیمایی اربعین

بزرگداشت  کورش و راهپیمایی اربعین

دو حضور گسترده و قابل توجه بخش های مختلفی از مردم ایران در هفته های اخیر قابل توجه و تامل اند: تجمع بزرگداشت کورش و راهپیمایی اربعین. نیازی نیست که به یک تفاوت عمده این دو اشاره کنم و آن  حمایت وسیع مادی و فرهنگی و تبلیغی حکومتی از یکی و مخالفت قدرت مستقر و احیانا پرریسک بودن دیگری....

ماجراجوئی های توسعه طلبانه در پوشش دفاع از محور مقاومت

ماجراجوئی های توسعه طلبانه در پوشش دفاع از محور مقاومت

بر پایۀ اظهارات رئیس بنیاد شهید« تعداد شهدای مدافع حرم ازرقم 1000 تن فراتر رفته است!». این تعداد از قربانیان اعلام شده نشانگر تنها گوشه ای از نتائج وخیم ومصیبت بار ماجراجوئی های توسعه طلبانه ای است که از سالها پیش به راهبرد اساسی حاکمان کشور ما تبدیل شده و همچنان در سیری صعودی به...