دسته بندی | پرونده

دلایلی برای اصلاح ناپذیری حکومت ولایت فقیه

دلایلی برای اصلاح ناپذیری حکومت ولایت فقیه

نگاهی به تاریخ بعد از انقلاب ۵۷ تاکنون اثباتی بر صحت ادعای این پیش فرض می‌باشد چرا که کشورهای همسطح و حتی پایین تر از ایران به لحاظ شاخص های اقتصادی، رفاهی و فرهنگی از ایران پیشی گرفته‌اند. کشورهایی مانند کره‌جنوبی، امارات، ترکیه، سنگاپور و غیره. اگر اندکی در تاریخ معاصر بعد...

اصلاحات و اینرسی جمهوری اسلامی

اصلاحات و اینرسی جمهوری اسلامی

برخی معتقدند که بحث اصلاح پذیری یا اصلاح ناپذیری حکومتها از نظر فلسفه سیاسی غلط است و در نظریه های علوم اجتماعی محلی از اعراب ندارد چرا که بر رویکرد ذات گرایانه و مطلق نگر بنا شده است. چنین برداشتی به نوعی پاک کردن صورت مسئله است. چراکه برای ایجاد تغییر و تحول در هر سیستمی، یک مجموعه...

اصلاح‌پذیری و یا اصلاح‌ناپذیری حکومت‌ها

اصلاح‌پذیری و یا اصلاح‌ناپذیری حکومت‌ها

از توضیح شورای دبیران محترم این‌طور بر می‌آید که مراد از حکومت، دولت دربرگیرنده قوای مجریه و مقننه و قضائیه و قوه وسائل ارتباط جمعی است. اما دولت‌ها از یک قماش نیستند و یک طبیعت ندارند و اصلاح‌پذیری‌ آنها نایکسانند: در معنای اصلاح‌پذیری یک نظام: هر نظام با نیروهای محرکه...

اصلاح‌‌پذیری سامانه های حکمرانی

اصلاح‌‌پذیری سامانه های حکمرانی

مقدمه ارزیابیِ اصلاح پذیری سامانه های حکمرانی در جهان موضوعی است بسیار بغرنج و چند بعدی، که در آن پارامتر هائی  پرشمار با هم اندرکنش دارند. از اینروی پاسخی جامع به پرسشی که نشریۀ میهن طرح کرده است، برای من مشکل مینماید. دسته بندی سامانه های حکمرانی نمیتواند دقیق باشد، زیرا وجوه...

جمهوری اجتماعی، توسعه پایدار!

جمهوری اجتماعی، توسعه پایدار!

مقدمه موضوع این شماره از دفتر های میهن اصلاح پذیری و اصلاح ناپذیری حکومت‌ها ست. این سئوال که آیا این یا آن رژیم استبدادی و اقتدارگرا قابل اصلاح هست یا نه، به نظرم سوالی است که به ذات گرائی پهلو می زند و با دریافت پاسخی که احتمالا طرح سوال در انتظار آن است، سیاست به بن بست یا ماجراجوئی...

یک پاسخ هلندی به پرسش «میهن»

یک پاسخ هلندی به پرسش «میهن»

سال جاری، حداکثر سرعت مجاز در اتوبانهای هلند در ساعات روزانه (از 6 تا 19) از 130 کیلومتر به 100 کیلومتر در ساعت کاهش داده شد. این رویداد چندان مهمی نبود که خبرش از مرزهای هلند بگذرد، اما نتیجۀ روند و رشتۀ مرتبطی از رویدادها بود، که مکثی بر آن می تواند یک پاسخ انضمامی به پرسش میهن را به...

گذار از اصلاح‌طلبی دولت محور به اصلاح‌طلبی جامعه محور

گذار از اصلاح‌طلبی دولت محور به اصلاح‌طلبی جامعه محور

پس از بیست سال تجربه اصلاح طلبی دولت‌محور، بنظر می‌رسد بسیاری از کنشگران باورمند به روند تحولات تدریجی نسبت به موفقیت‌آمیز بودن آن در ساختار قدرت سیاسی در ایران دچار یاس و نومیدی شده باشند. بخشی از منتقدین ایراد کار را در اراده و توان ناکافی اصلاح‌طلبان حکومتی در پیشبرد روند...

اصلاح پذیری و اصلاح ناپذیری حکومت‫ها

اصلاح پذیری و اصلاح ناپذیری حکومت‫ها

ساختارهای سیاسی حکومت‫ها با توجه به تناسب قوای تأثیرگذار سیاسی و اجتماعی، فرهنگی، ویژگی‫های تاریخی، رفتاری، تجربه و تفکر سیاسی مردم با هم متفاوت‫اند. مبانی ساختارهای سیاسی و قانونی حکومت‫های دموکراتیک با کشورهای غیردموکراتیک از جهات مختلف متمایز است. طیف حکومت‫های دموکراتیک...

«اصلاح طلبی» و «انقلابی» دارای ذات نیستند

«اصلاح طلبی» و «انقلابی» دارای ذات نیستند

قبل از انقلاب بهمن 1357، واژه‌ها وترم‌های انقلاب و رفرم، انقلابی و رفرمیسم ودیگر واژه‌ها وترم‌های سیاسی و اجتماعی، یا از نظر مفهومی مورد گفت وشنود وبحث میان نیروهای سیاسی قرار نمی گرفت و یا اگر قرارمی گرفت بیشتر ذات گرایانه بود .ذات‌گرایانه بدین معنا که ازنظر بخشی نیروهای سیاسی...

آیا تحمیل «تحول» بر حکومت‌های اصلاح ناپذیر ممکن است؟

آیا تحمیل «تحول» بر حکومت‌های اصلاح ناپذیر ممکن است؟

پرسش این است آیا تنها راه ایجاد تغییر در حکومت ها اصلاح آن است و اگر حکومتی اصلاح ناپذیر بود باید به سمت انقلاب رفت یعنی همه مردم علیه همه حکومت و براندازی ضربتی آن؟ این که حکومت های دیکتاتوری؛ خلاصه روزی عمرشان به پایان می رسد و تغییر می کنند بارها و بارها در تاریخ اتفاق افتاده...