دسته بندی | پرونده

جنگ طبیعت و جهان بی‌رهبری

جنگ طبیعت و جهان بی‌رهبری

ویروس کرونا یک سرباز ساده‌ی طبیعت است که با جامعه‌ی بشری در جنگ شده است و در کوتاه مدتی بزرگترین پایگاه‌های هوایی و عظیم‌ترین ناوگانهای جنگی مجهز به بمب‌های هسته‌ای را نیز خلع خدمه کرده است. هجوم این ویروس باعث یک مانور جهانی دفاعی شد که در جریان آن بیش از هر زمان آسیب‌پذیری‌...

ضربه‌ی ناشی از بیماری سراسرگیر کُرونا  و بروزِ یک بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسیِ ریشه دار

ضربه‌ی ناشی از بیماری سراسرگیر کُرونا  و بروزِ یک بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسیِ ریشه دار

شیوعِ بیماری سراسر گیرِ یا عالَم گیرِ[پاندمی / پاندمیک](1)کرونا ویروس چه از نظر ناگهانی بودن آن و چه از نظر اقداماتی که برای مقابله با آن به عمل آمد از جمله قرنطینه کردن مردم و شهرها- اقدامی که گمان می رفت پس از سده ی هفدهم میلادی به تاریخ پیوسته است- هم افکار عمومی جهان و هم رهبران...

کرونا؛ دروغ‌های امروز، امیدهای فردا

کرونا؛ دروغ‌های امروز، امیدهای فردا

آنچه این روزها درباره کرونا می‌خوانیم پر است از توصیفات ناامید کننده از امروز و پیش‌بینی‌های نگران کننده از فردا. رسانه‌ها دارند مصیبت از دست رفتن نظم جهان را می‌خوانند و هزاران مقاله در جهان در حسرت شرایطی می‌نویسند که دیگر برنمی‌گردد. اما آیا واقعا کرونا اینهمه ترسناک و...

در این آشوب کرونائی

در این آشوب کرونائی

چندی پیش، در انبوه گزارش‌ها و شرح و تفصیل‌ها و مصاحبه‌هائی که چپ و راست دربارۀ بیماری عالم‌گیر کووید-۱۹ منتشر می‌شود، این نظر هم مطرح شد که ممکن است در آینده‌ای نزدیک بیماری عالم‌گیر دیگری با شدت و حدتی بیشتر در جائی دیگر از کرۀ ما ظهور کند. می‌توان از این هم فراتر رفت و این...

سرسخن سی و دوم

سرسخن سی و دوم

کشور ما در وضعیتی به شدت ملتهب به سر می برد. از یکسو حکومت مستقر، ایران و مردمانش را با بحران‌‌ها و ابربحران‌های متعددی مواجه ساخته و زندگی را بر آحاد شهروندان این سرزمین به شدت دشوار نموده است. از سوی دیگر مردم ناراضی و معترض از همه ابزارهای خود اعم  از رای اعتراضی، مطالبه محوری...

هدف ما استقرار جمهوری سکولار و دمکرات در ایران است!

هدف ما استقرار جمهوری سکولار و دمکرات در ایران است!

یک- آیا برای اینکه تحولات آینده ایران به نتیجه مشخصی برسد طیف گسترده جمهوری خواهان نیاز به ثقل مشترکی به صورت یک جبهه فراگیر دارند یا وضعیت کنونی هم می‌تواند نتیجه را تأمین ‌کند و «نرسیدن به نتیجه مطلوب» را در جایی غیر از نداشتن جبهه و ثقل مشترک باید جستجو کرد؟ برای آن که تحولات...

جبهه جمهوری خواهی؛ لازمه گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی

جبهه جمهوری خواهی؛ لازمه گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی

یک- آیا برای اینکه تحولات آینده ایران به نتیجه مشخصی برسد طیف گسترده جمهوری خواهان نیاز به ثقل مشترکی به صورت یک جبهه فراگیر دارند یا وضعیت کنونی هم می‌تواند نتیجه را تأمین ‌کند و «نرسیدن به نتیجه مطلوب» را در جایی غیر از نداشتن جبهه و ثقل مشترک باید جستجو کرد؟ جمهوری اسلامی...

اتحاد حول یک منشور جمهوری‌خواهی

اتحاد حول یک منشور جمهوری‌خواهی

نظام جمهوری اسلامی ایران میهن ما ایران را در ورطه ای از بحران های ویرانگر و بنیاد بر افکن در همه زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشانده است . این بحران ها چنان ابعاد فاجعه آمیزی یافته است که حتی بسیاری از مسئولین نیز ناگزیر به اعتراف به وجود آنها میباشند. اعتراف آقای...

اتحاد جمهوری‌خواهان با استفاده از تجربه جبهه ملی ایران

اتحاد جمهوری‌خواهان با استفاده از تجربه جبهه ملی ایران

یک- آیا برای اینکه تحولات آینده ایران به نتیجه مشخصی برسد طیف گسترده جمهوری خواهان نیاز به ثقل(وزن، سنگینی) مشترکی به صورت یک جبهه فراگیر دارند یا وضعیت کنونی هم می‌تواند نتیجه را تأمین ‌کند و «نرسیدن به نتیجه مطلوب» را در جایی غیر از نداشتن جبهه و ثقل مشترک باید جستجو کرد؟ نخست...

ضرورت برند‌سازی سیاسی از جمهوری خواهی سکولار دمکرات

ضرورت برند‌سازی سیاسی از جمهوری خواهی سکولار دمکرات

یک- آیا برای اینکه تحولات آینده ایران به نتیجه مشخصی برسد طیف گسترده جمهوری خواهان نیاز به ثقل مشترکی به صورت یک جبهه فراگیر دارند یا وضعیت کنونی هم می‌تواند نتیجه را تأمین ‌کند و «نرسیدن به نتیجه مطلوب» را در جایی غیر از نداشتن جبهه و ثقل مشترک باید جستجو کرد؟ فکر می کنم  صورتبندی...