دسته بندی | پرونده

اجتناب ناپذیری انقلاب یعنی چه؟

اجتناب ناپذیری انقلاب یعنی چه؟

دوستی که لطف کرد و از من برای همکاری با این شمارۀ نشریۀ میهن دعوت به عمل آورد، نامه ای نیز همراه دعوتش فرستاد که حاوی مضامین پیشنهادی در بارۀ انقلاب اسلامی بود. همۀ آنها جذاب می نمود، ولی در عین حال نظراتی که من در باره شان داشتم بسیار روشن  و بارها به طرق مختلف منتشر شده بود. فرضاً...

آیا انقلاب دیگری در راه است؟

آیا انقلاب دیگری در راه است؟

قوه محرکه (گشتاور) همه نهضت‌ها و جنبش‌های اعتراضی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب ۵۷ خواسته‌های یکسانی بوده‌اند؛ ورود ایران به دوران تاریخی جدید که بنای کشور و دولت را بر مدرنیته می‌گذارد و با تولد دولت-ملت مدرن و نهادینه شدن آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، شهروندان در برابر قانون،...

فروپاشی ۵۷؛ دولت و خشونت

فروپاشی ۵۷؛ دولت و خشونت

سالگرد فروپاشی ۵۷ با حرکت اعتراضی مردم ایران همزمان شده است. شاید مهم ترین نتیجه و پیامد چنین حرکتی این باشد که نقطه ثبات سياست ايران ديگر به نقطه اى خارج از نظام ولايى كنونى منتقل گردیده است. اين ديگر بحثى در حوزه تحليلى و يا سليقه اى- ترجيحى نيست. بلكه هر نوع تلاش براى ايجاد اين...

انقلاب بهمن و ضرورت همواره بازبینی اش

انقلاب بهمن و ضرورت همواره بازبینی اش

این اگر نه عبرت آموز، حداقل تأمل برانگیز است که تاریخ ایران، به مثابه کهن ترین کشور جهان، پس از سیزده قرن که از استقرار دولت ـ پادشاهی مادها ـ در آن می گذشت، در قرن هفتم میلادی ناگهان به دو دوره تقسیم شد: قبل و بعد از اسلام ! و مثل طنزواره یا شوخی تلخی، یکبار دیگر ایضاً باز پس از سیزده...

معضل انقلاب بهمن

معضل انقلاب بهمن

این نوشته یادداشتی است در حد طرح مسئله. به نظر نویسنده ما با انقلاب بهمن هم مشکل عاطفی داریم هم مشکل نظری. پیشنهاد این است که با صدای بلند در این باره صحبت کنیم. *** درباره انقلاب ۱۳۵۷ کار نظری به صورت شگفت‌انگیزی اندک است. انقلاب در یکی دو ساله نخست پس از استقرار قدرت تازه، از...

انقلاب اسلامی؛ در آستانۀ دهۀ چهارم… و تا چند دهۀ دیگر؟

انقلاب اسلامی؛ در آستانۀ دهۀ چهارم… و تا چند دهۀ دیگر؟

پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار حکومت برآمده از آن بیش از آن که ناشی از ضروریات و مقتضیات جامعۀ ایرانی در میانۀ دهۀ پنجاه باشد، به تصادف و نابهنگام، بر اثر فراهم آمدن علت‌ها و انگیزه‌های ناگهانی و پدید آمدن شرایطی خاص و گذرا (=conjoncture) حاصل شد. نیازی به تصریح ندارد که تصادفی بودن...

آیا جمهوری اسلامی به آرمان های انقلابی اش عمل کرده است؟

آیا جمهوری اسلامی به آرمان های انقلابی اش عمل کرده است؟

در آمد در باره انقلاب ایران پرسش های زیادی طرح شده و یا قابل طرح اند. از جمله آن ها: انقلاب بهمن 57 چگونه انقلابی بود؟ و چه ماهیتی داشت و چه اهدافی را دنبال می کرد؟ این اهداف چه اندازه آگاهانه و ارادی و هوشمندانه بوده اند؟ رهبری و رهبران انقلاب در دست چه کس و یا کسانی بوده و این رهبران...

پیام تسلیت جمعی از ایرانیان خارج از کشور به مناسبت درگذشت آقای احمد زاده

پیام تسلیت جمعی از ایرانیان خارج از کشور به مناسبت درگذشت آقای احمد زاده

زندگیش حماسه بود طاهر آقا! بزرگمرد جنبش ملی ایران، طاهر احمد زاده پس از هفتاد سال پیکار و تلاش پیگیر و خستگی ناپذیر چشم از جهان فرو بست. طاهر احمد زاده، همراه با نهضت ملی دکتر مصدق زندگی سیاسی پرفراز و نشیب خود را آغاز کرد و در طول بیش از هفتاد سال فعالیت سیاسی در هر دو نظام پادشاهی...

سرسخن هجدهم

سرسخن هجدهم

هر چند بارها از سوی رئیس دولت اقلیم مسئله برگزاری همه پرسی برای استقلال کردستان اعلام شده بود، اما از مرحله نهایی شدن و اجرای این تصمیم (همراه با رای مثبت  فراوان ساکنان اقلیم)،  تا شکست این طرح؛ سیر حوادث چنان سریع بود که مایه شگفتی شد. هر چند بسیاری از نیروهای منطقه ای و جهانی...

انگیزه های جنبش های قومی- هویتی و تجربه اقلیم کردستان

انگیزه های جنبش های قومی- هویتی و تجربه اقلیم کردستان

پیشگفتار: مایلم این موضوع را خاطر نشان کنم که نوشته پیش رو و مقاله ای دیگر که به بهانه رفراندوم کردستان نوشته ام  از جایگاه یک تحلیلگر است و چندان پیوندی با علائق شخصی ام ندارد.  اگر در جهانی آرمانی می زیستیم که می شد بدون هیچگونه نزاعی با همسایگان، کردستان به عنوان کشوری مستقل...