دسته بندی | پرونده

تأمل بر عدالت

تأمل بر عدالت

مقدمه این نوشته برگرفته از یادداشت‌هایی است که در اصل به قصد انتشار نگاشته نشده‌اند. چون می‌خواستم درخواست مطلب برای شماره ویژه نشریه میهن در مورد عدالت را اجابت کنم، در فرصت کوتاهی که داشتم، بندهایی را از یادداشت‌ها برگرفتم، اما از شرح و بسط آنها خودداری کردم، با این گمان...

سوسیالیسم و جامعه‌ی پایدار

سوسیالیسم و جامعه‌ی پایدار

«جهان سوسیالیستی» آن چه «اردوگاه سوسیالیستی» نامیده می‌شد، علیرغم آرمانهای عدالتخواهانه‌ی خود، متأسفانه به هدف سوسیالیسم نرسید و فروپاشید. دلایل اصلی شکست این نظام، بر پایه‌ی مطالعه‌ی نقادانه‌ی این جامعه از درون و از طریق آزمونهای مستقیم، بیش از همه به عوامل زیر مربوط بود: 1-...

کدام چپ در آینده ایران نقش دارد؟

کدام چپ در آینده ایران نقش دارد؟

عدالت خواهی (به مفهوم عدالت اقتصادی) فراموش نشده. شکست خورده. شکستی سنگین و تاریخی از سرمایه داری لگام گسیخته ی چهار دهه گذشته جهان. و اما چرا این شکست سنگین و چه آینده ای در انتظار آن. عدالت خواهی که در این مقاله همه جا به معنای تقسیم عادلانه ثروت میان افراد جامعه به کار می رود همراه...

سوسیال دموکرات‌های دیندار

سوسیال دموکرات‌های دیندار

آنچنان‌که نوربرتو بوبیو، اندیشمند ایتالیایی (1909 تا 2004) می‌گوید، فكر برابری همیشه به‌مثابه‌ی ستاره قطبی، تفكیك چپ و راست را به‌روشنی تدقیق كرده است. در اردوگاه چپ اما سوسیال دموکرات‌ها شهره‌اند به پیگیری برنامه‌ها و مقوله‌هایی چون: طراحی و مداخله اقتصادی دولت برای مقابله...

نیاز زمانه به چپ دموکرات، ملی، توسعه گرا

نیاز زمانه به چپ دموکرات، ملی، توسعه گرا

عدالت به مثابه یک «نیاز» نیاز به عدالت (که در سراسر این نوشتار منظور عدالت اقتصادی است) هم در سطح جهان و هم منطقه پیرامون ما و هم در سطح داخلی به شدت احساس می شود. شاید به عنوان دو نمونه مهم  نیاز به عدالت در سطح جهانی بتوان استقبال شدید و غیرمنتظره از کمپین برنی سندرز در آمریکا...

عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در ایران

عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در ایران

مقدمه علیرغم اهمیت مفهوم «عدالت» در مناسبات اقتصادی؛ ادبیات اقتصادی به خصوص ادبیات اقتصادی سنتی دانشگاهی که معمولا در زیر چتر نظریه سازی و پارادایم «اقتصاد بازار» قرار دارد، کمتر به آن می پردازد. چه گمان برده می شود که دست نامرئی بازار، و مکانیسم خودکار اقتصادی بازار، کم یا بیش...

چرا تقسیم عادلانه ثروت در ایران امروزممکن نیست؟

چرا تقسیم عادلانه ثروت در ایران امروزممکن نیست؟

تمامی مسائل خرد و کلان جامعه ایران ، چشم انداز و افق آینده آن درنگاهی فراگیر و به عبارتی توسعه چندجانبه در ایران به روند اقتصادی و مهمتر از آن به اقتصاد سیاسی  جامعه ما پیوند دارد. در همین چهارچوب درک بافت وچالش طبقاتی – اجتماعی، امری تعیین کننده است. زیرا چنین بافت و چالشی با وجود...

سرسخن  شانزدهم

سرسخن  شانزدهم

هم اندیشه عدالت و هم مبارزه علیه ناعدالتی تاریخی بس طولانی دارد. شاید به اندازه طول حیات آدمی بر این زمین. اما به نام عدالتخواهی ( و چپ) در جهان معاصر ما اتفاقات بزرگی هم افتاده است که امروزه با دیدی تحلیلی انتقادی بدان نگریسته می شود. ولی این انتقاد گاه چنان شدت و دامنه پیدا کرده...

مقدمه ای بر توانمندسازی شهروندی

مقدمه ای بر توانمندسازی شهروندی

وقتی ازتوانمندسازی شهروندی [2] سخن می گوییم، به این امر قائل شده ایم که شهروندان جامعۀ موردنظر، دچار میزانی از کمبود توان برای بازشناسی و احقاق حقوق شهروندی و مدنی خود هستند و یا در اثر نظام های توتالیتر یا انواع اقتدارگرا، به درجاتی توان زدایی شده اند.  توانمندسازی شهروندی را...

عدالت اجتماعی و راست افراطی

عدالت اجتماعی و راست افراطی

جمهوری اسلامی دولت ايدئولوژيک است و ساختار آن برپايه تلفيق دين و دولت و حاکميت روحانيت شيعه  پی ريزی شده و در آن ولايت فقيه، هسته اصلی ساختار قدرت است. جمهوری اسلامی دارای دو خصلت بارز ديگری هم هست: خصلت دولت تحصيلدار (رانتير) و حامی پرور (کلاينتاليست). در جمهوری اسلامی در اساس،...