دسته بندی | پرونده

فرصت تاریخی ایرانیان برای تحول بنیادین با شکست ائتلاف روحانیان و نظامیان

فرصت تاریخی ایرانیان برای تحول بنیادین با شکست ائتلاف روحانیان و نظامیان

یکم – آیا شکست تاریخی و در نهایت اضمحلال نهاد روحانیت در راه است یا خیر؟ براستی زمین گیر شدن فقه سیاسی، بن بست چندجانبه اندیشه فقاهتی، نابود شدن اتوریته معنوی روحانیت شیعه در ایران به دلیل سهیم شدن در مافیای قدرت و ثروت و شاید مهمتر از همه موارد فوق، آشکارشدن ماهیت ضدانسانی و...

نیاز مبرم به برخاستن یک «صدای ملی»

نیاز مبرم به برخاستن یک «صدای ملی»

پاسخ به این پرسش که در میانه و کشاکش بحران های مختلف به خصوص بحران اقتصادی کنونی ج.ا به کدام سو می رود از نوع پیش بینی های پیامبرانه است! و کاری است طبعا دور از حزم و احتیاط روشنفکرانه و راهبردی. با این پیش فرض اما به نظر می رسد آینده ج.ا در درون یک مثلث قابل تحلیل است: حکومت ایران-...

برپایی دولت در سایه یک ضرورت است

برپایی دولت در سایه یک ضرورت است

امروزه برپایی یک نهادِ قابل دسترس و مسئولیت پذیر به نمایندگی از اپوزسیون در خارج از کشور ضروری می نماید. موضوعِ این مقاله بررسیِ راه های ایجاد یک دولت در سایه جهت جایگزین ساختن آن به جای حکومت فعلی در صورت سقوط این حکومت بنا به هر دلیل اعم از عامل داخلی یا خارجی می باشد. مقدمه:...

حکومتِ بی‌آینده

حکومتِ بی‌آینده

نخست از یک‌حکمِ کلی آغاز کنیم: به‌گواهِ تاریخ معاصر ایران و منطقه و جهان، در مملکتی که در آن اپوزیسیون رسمی و به‌رسمیت شناخته‌شده وجود نداشته باشد، حکومتِ آن مملکت حکومتی است بی‌آینده. و ناگفته پیداست که منظور اپوزیسیونی است واقعی‌ که از حداقل آزادی برای سیاست‌ورزی برخوردار...

اپوزیسیون فرو پاشیده و فروپاشی رژیم!

اپوزیسیون فرو پاشیده و فروپاشی رژیم!

این یادداشت اشاره ای ندارد به دلایل بحران های اقتصادی و اجتماعی، فساد سیستماتیک اقتصادی و سیاسی نظام حاکم و ناکارآمدی روزافزون آن. بیشتر کنش گران و ناظران سیاسی درباره بحران های موجود گفته و نوشته اند. نخست اشاره می کنم به برخی از پیامدهای داخلی انحصار چهل ساله حاکمیت روحانیت...

آنچه باید کرد

آنچه باید کرد

از دی‌ماه سال گذشته که در شمار بسیاری از شهرهای کوچک ایران تظاهراتی در اعتراض به وضعیت معیشتی و بی‌کاری، همچنانکه علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی برپا شد، حکومت هر چه بیشتر و بیشتر در گردابی از فاجعه و مصیبت فرو می‌رود و راه نجاتی نمی‌یاید. برای اولّین بار بسیاری از سرکردگان و...

آینده سیاسی ایران

آینده سیاسی ایران

این گفت‌وگو که از سوی یکی از خوانندگان گرامی میهن ترجمه و ارسال شده است در اول ماه آوریل سال جاری (۲۰۱۸) در نشریه لو گِران‌کُنتینان منتشر شده و به نوشته این نشریه، موضوع این گفت‌وگو ماهیت وآینده نظام سیاسی ایران و بررسی فرضیه‌هایی در ارتباط با انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰خورشیدی...

سرسخن بیست و دوم

سرسخن بیست و دوم

زبان زندگی است. زبان سیاست هم خود نوعی سیاست ورزی است. از سالیان پیش و به خصوص از اعتراضات دی ماه 96 به بعد نیاز به روشن شدن گرایشات و جناح های مختلف سیاسی بر اساس رویکردهای گوناگون شان به سیاست (اهداف، ارزیابی از شرایط، خط مشی ها، ترجیحات و توصیه ها، چشم اندازها و ...) بیش از پیش و...

«مسئولیت و تعهد» نزد علی‌اصغر حاج‌سید‌جوادی

«مسئولیت و تعهد» نزد علی‌اصغر حاج‌سید‌جوادی

زندگی و کارنامۀ علی‌اصغر حاج‌سیّدجوادی بیش از هر چیز با مسئلۀ «مسئولیت و تعهد» نویسنده گره خورده است و به همین علت کم و بیش همۀ دشواری‌ها و بغرنج‌های این مسئله و رعایت آن را در برابر ما می‌نهد و به ما امکان می‌دهد تا با دراختیار داشتن به یک نمونۀ برجسته و مؤثر یک بار دیگر بدان...

جمهوری اسلامی؛ فروپاشی، عقب نشینی تدریجی، یا تثبیت نظام؟

جمهوری اسلامی؛ فروپاشی، عقب نشینی تدریجی، یا تثبیت نظام؟

نظام حاکم بر ایران مبتنی بر ادعایِ مشروعیتِ الهی است. یعنی فکرتی آناکرونیک از قرونِ ظلمت که جایی در جهان امروز ندارد. بی‌کفایتی در برآوردن حاجاتِ روزمره‌یِ مردم برای نظامی که بانی آن با نخوت گفت اقتصاد مال خر است، اتفاقی نیست. ذاتش همین است که هست. اقتضای یاخته‌هایِ بنیادین آن...