دسته بندی | پرونده

نه تمکین، که ممکن (دمساز کردن نگرش ها در باره امنیت ملی)

نه تمکین، که ممکن (دمساز کردن نگرش ها در باره امنیت ملی)

هنری جان تمپل (Henry John Temple) ملقب به ویسکانت پالمرستون سوم(3rd Viscount Palmerston) ، سیاستمدار بریتانیائی و دو نوبت نخست وزیر این کشور در سال های میانی قرن نوزدهم، زمانی گفته است: ما نه متحدان ابدی و نه دشمنان همیشگی داریم. تنها، منافع ما ابدی و همیشگی اند و بر ماست که در پی منافع مان باشیم.[1] این...

پیوند امنیت پاینده و دموکراسی

پیوند امنیت پاینده و دموکراسی

مقدمه انسان موجودی است اجتماعی که در روند تکامل، بقایش را در جمع همنوعان بهینه و مقدور یافته است. به محض اینکه ابر کالبدی پویا چون جامعه بشری به وجود بیاید برای حفظ خود نیاز به مقرراتی برای تنظیم روابط درونی و بیرونی یا به عبارت دیگر بر پا کردن سامانه های هدایت و تنظیم این جامعه...

پایان انسان سرخ‌

پایان انسان سرخ‌

اریک هابسبام، مورّخ نامدار انگلیسی، که تا آخر عمر  اعتقاد خود را به سوسیالیسم حفظ کرد، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را «بیداری از بزرگ‌ترین رؤیای تاریخ» خوانده بود(1). هنگامی که آخرین صفحۀ کتاب پایان انسان سرخ، نوشتۀ اسوتلانا آلکسه‌یه‌ویچ (2) را به پایان می‌بریم، انگار...

گسست های اجتماعی و ملی، چشم اسفندیار منافع و امنیت ملی

گسست های اجتماعی و ملی، چشم اسفندیار منافع و امنیت ملی

امنیت و منافع ملی ما در بستری از عامل‌های داخلی و خارجی تعریف می‌شوند. هرچند عامل‌های داخلی سنگِ بنای امنیت ما هستند، عامل‌های خارجی و وضعیتِ منطقه‌ای و جهانی کشور ما می‌توانند در لحظه‌هایی نقش تعیین کننده‌ای داشته باشند. به‌علت حساسیت امروزینِ موقعیت منطقه‌ای و جهانی ایران...

سرسخن 10

سرسخن 10

«امنیت» یکی از دیربازترین خواسته ها و اولویت های زیستی بشری بوده است. در دوران مدرن و تشکیل دولت - ملت های جدید نیز موضوع «امنیت ملی» یکی از مبرم ترین مسائل  ملل مختلف را تشکیل می داده است. هر چند امنیت ملی در دو سطح  داخلی و خارجی قابل طرح است، اما مدتی است که با توجه به مسائلی که...

ایران، سپاه پاسداران و دکترین امنیت ملی‌

ایران، سپاه پاسداران و دکترین امنیت ملی‌

دکترین امینت ملی‌ (National Security Doctrine)هر کشوری تاثیر پذیر از عوامل مختلف داخلی‌ و خارجی‌ است که هرکدام به اشکال مختلف به آن شکل و هویت می‌دهند. اولین تقسیم بندی به سه‌ عامل تاثیرات بین الملی(Global Influence)، مشخصات و ویژگی‌‌های ساختار سیاسی (State and Internal Influence)و نهایتاً افراد دارای نفوذ...

دکترین «امنیت ملی» ایران؛ عقب‌ماندگی تاریخی، فریب و فساد

دکترین «امنیت ملی» ایران؛ عقب‌ماندگی تاریخی، فریب و فساد

آیا امنیت ایران اقتضا می‌کند که در منطقه حضور نظامی داشته باشد و اگر در سوریه نجنگیم باید در همدان و کرمانشاه بجنگیم(تعبیر رهبر جمهوری اسلامی)؟ و آیا سوریه مهم‌تر از خوزستان است (تعبیر طائب فرمانده قرارگاه عمار)؟ و عدم بمب‌گذاری و یا جنگ داخلی در ایران چه نسبتی با حضور نظامی‌اش...

دوست و دشمن امنیت ملی ایران!

دوست و دشمن امنیت ملی ایران!

در شرایط کنونی جهان امروز، بردارهای اصلی را که ضریب امنیت ملی برآیند تاثیرگذاری توامان همه آنهاست می‌توان به دو دسته عوامل نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تقسیم کرد که مگر در شرایط استثنایی، علی‌القاعده دسته اول از اولویت و اهمیت بیشتری برخوردار است. ماهیت نظام سیاسی، سیاست خارجی،...

سوریه، میراث شوم

سوریه، میراث شوم

 جنگ روایت‌ها ایران در «جنگ روایت‌ها» در سوریه پیروز شده است. برخلاف موضوعات سیاست داخلی، دولت ایران توانسته روایتش از جنگ در سوریه را بدون مشکل به مردم بفروشد. سال ها تجربه در کنترل نرم اطلاعات و خروجی رسانه‌ها، شبکه وسیعی از افسران جنگ نرم که بازوهای شان تا عمق تمام فضاهای...

جمهوری اسلامی منشأ تهدیدعلیه خود  

جمهوری اسلامی منشأ تهدیدعلیه خود  

گو اینکه همه نظام های سیاسی نسبت به امنیت ملی خود حساس اند ولی مصادیق امنیت ملی از کشوری تا کشور دیگر می تواند متفاوت باشد. مدعای این یادداشت این است که جمهوری اسلامی فاقد درک درست از مفهوم امنیت ملی ایران است. برای اثبات این مدعا ناگزیر باید مفهوم امنیت ملی که مفهومی راهبردی در...