دسته بندی | پرونده

برای زیستن در یک کشور «عادی» قرن بیست و یکمی

برای زیستن در یک کشور «عادی» قرن بیست و یکمی

کم نیستند ایرانیانی که امروز، در ورای وابستگی شان به طیف های گوناگون سیاسی و مذهبی و حتی طبقاتی، به این باور رسیده اند که کشورشان در یکی از خطرناک ترین پیچ های تاریخ معاصر خود گرفتار آمده است. در واقع مجموعه ای از عوامل، در سطوح درونی و منطقه ای و جهانی، ایران را در تنگنایی بسیار...

نقشه آینده و نقش نخبگان

نقشه آینده و نقش نخبگان

بر اساس تجربیاتی که حاصل نزدیک به ۴۰ سال حضور فعال در صحنه مبارزات ملی است،  پاسخ به موضوع مهم و حیاتیِ «آینده جمهوری اسلامی و مسئولیت ما» را با خلاصه ای از چند داده اساسی آغاز می کنم: نخست اینکه تمام دلایل اصلی که مبارزه با جمهوری اسلامی را از همان روز های اول بعد از انقلاب اجتناب...

گذار به کدام سو؟ سناریو های فرارو

گذار به کدام سو؟ سناریو های فرارو

مقدمه جامعه ايرانی در شرايط دشوار و پرمخاطره ای قرار دارد. جامعه ايرانی از يکسو با بحران مشروعيت، بحران کارآمدی، بحران ايدئولوژيک ، رهبری حکومت و چالش هايی همچون نهيليسم اجتماعی ، فساد گسترده، فقر و بيکاری،  بحران زيست محيطی و کينه و نفرت انباشته شده و خشونت و ...مواجه است، همچنين...

جمهوری اسلامی استوار بر سرنیزه و فساد و دیگر هیچ

جمهوری اسلامی استوار بر سرنیزه و فساد و دیگر هیچ

جمهوری اسلامی، بیش از هر چیز با بحران ناهمزمانی روبرواست . جامعه تا حدود زیادی، در سایه دسترسی به اطلاعات و اینترنت، به روز شده و پیوند خود را با این نظام ارتجاعی گسسته است.  به این ترتیب، این نظام نه‌تنها با جهان پیرامون، بلکه با جامعه خود نیز دچار بحران عدم معاصرت تاریخی می‌باشد....

فرصت تاریخی ایرانیان برای تحول بنیادین با شکست ائتلاف روحانیان و نظامیان

فرصت تاریخی ایرانیان برای تحول بنیادین با شکست ائتلاف روحانیان و نظامیان

یکم – آیا شکست تاریخی و در نهایت اضمحلال نهاد روحانیت در راه است یا خیر؟ براستی زمین گیر شدن فقه سیاسی، بن بست چندجانبه اندیشه فقاهتی، نابود شدن اتوریته معنوی روحانیت شیعه در ایران به دلیل سهیم شدن در مافیای قدرت و ثروت و شاید مهمتر از همه موارد فوق، آشکارشدن ماهیت ضدانسانی و...

نیاز مبرم به برخاستن یک «صدای ملی»

نیاز مبرم به برخاستن یک «صدای ملی»

پاسخ به این پرسش که در میانه و کشاکش بحران های مختلف به خصوص بحران اقتصادی کنونی ج.ا به کدام سو می رود از نوع پیش بینی های پیامبرانه است! و کاری است طبعا دور از حزم و احتیاط روشنفکرانه و راهبردی. با این پیش فرض اما به نظر می رسد آینده ج.ا در درون یک مثلث قابل تحلیل است: حکومت ایران-...

برپایی دولت در سایه یک ضرورت است

برپایی دولت در سایه یک ضرورت است

امروزه برپایی یک نهادِ قابل دسترس و مسئولیت پذیر به نمایندگی از اپوزسیون در خارج از کشور ضروری می نماید. موضوعِ این مقاله بررسیِ راه های ایجاد یک دولت در سایه جهت جایگزین ساختن آن به جای حکومت فعلی در صورت سقوط این حکومت بنا به هر دلیل اعم از عامل داخلی یا خارجی می باشد. مقدمه:...

حکومتِ بی‌آینده

حکومتِ بی‌آینده

نخست از یک‌حکمِ کلی آغاز کنیم: به‌گواهِ تاریخ معاصر ایران و منطقه و جهان، در مملکتی که در آن اپوزیسیون رسمی و به‌رسمیت شناخته‌شده وجود نداشته باشد، حکومتِ آن مملکت حکومتی است بی‌آینده. و ناگفته پیداست که منظور اپوزیسیونی است واقعی‌ که از حداقل آزادی برای سیاست‌ورزی برخوردار...

اپوزیسیون فرو پاشیده و فروپاشی رژیم!

اپوزیسیون فرو پاشیده و فروپاشی رژیم!

این یادداشت اشاره ای ندارد به دلایل بحران های اقتصادی و اجتماعی، فساد سیستماتیک اقتصادی و سیاسی نظام حاکم و ناکارآمدی روزافزون آن. بیشتر کنش گران و ناظران سیاسی درباره بحران های موجود گفته و نوشته اند. نخست اشاره می کنم به برخی از پیامدهای داخلی انحصار چهل ساله حاکمیت روحانیت...

آنچه باید کرد

آنچه باید کرد

از دی‌ماه سال گذشته که در شمار بسیاری از شهرهای کوچک ایران تظاهراتی در اعتراض به وضعیت معیشتی و بی‌کاری، همچنانکه علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی برپا شد، حکومت هر چه بیشتر و بیشتر در گردابی از فاجعه و مصیبت فرو می‌رود و راه نجاتی نمی‌یاید. برای اولّین بار بسیاری از سرکردگان و...