دسته بندی | پرونده

آوار خشونت پس از انقلاب بهمن 57 از کجا آمد!؟

آوار خشونت پس از انقلاب بهمن 57 از کجا آمد!؟

ده اسفند 1357. سخنرانی رهبر انقلاب و امام امت در آن روزگار با موضوع تبیین نتایج مبارزات ملت ایران - برنامه‌های رفاهی مادی و معنوی - تأکید بر «جمهوری اسلامی» و خودسازی در مدرسه فیضیه قم. مناسبت سخنرانی، ورود آیت الله العظمی امام خمینی، رهبر انقلاب به قم است و حاضران اهالی قم و دیگر...

ولایت فقیه مسئول اصلی کشتار 67

ولایت فقیه مسئول اصلی کشتار 67

ترکیب ایمان و قدرت همواره ضد آزادی و عدالت است. هیچ دین و مذهبی وقتی که به قدرت و سیاست نیامیخته باشد نمی تواند آزادی و حقوق شهروندی را سرکوب کند. اما ترکیب ایمان و قدرت معجونی ضد آزادی، تبعیض گر و خشونت پیشه به بار می آورد. هیچ استثنایی هم بر آن متصور نیست و در این مساله هیچ دینی از...

«خشونت» در دامان تقدس و بی رحمی، فریب و محافظه کاری شکل می گیرد!

«خشونت» در دامان تقدس و بی رحمی، فریب و محافظه کاری شکل می گیرد!

اسیرکشی هزاران زندانی زن و مرد مجاهد و صدها زندانی چپ در جای جای سرزمین پهناور ایران در تابستان سیاه 67، که در قطعات بهشت زهرا و خاوران و بسیاری از نقاط شناخته شده و ناشناس در سراسر ایران آرمیده اند؛ فاجعه ای ملی را رقم زد. فاجعه ای که نقطه اوج خشونت های پس از انقلاب در مواجهه جریان...

خشونت دولتی در عرصه سیاست ایران

خشونت دولتی در عرصه سیاست ایران

مقدمه اجازه دهید که بحث را با چند پرسش شروع کنیم: در کدامین دوره ها خشونت دولتی در جامعه ایران فرو کش کرده است؟ درهمین صد و اندی سال گذشته تاکنون ملت ما دوره ای که  فاقد خشونت دولتی بوده باشد را تجربه کرده است؟ تجربه واقعی جامعه ما از عدم خشونت در چه سطوحی بوده و هست؟ اساسا مگر...

نقش نخستین رهبر جمهوری اسلامی در گسترش خشونت 

نقش نخستین رهبر جمهوری اسلامی در گسترش خشونت 

هرکه را پیرش چنین گمره بود کی مریدان را به جنت ره بود نمی‌توان ازخشونت درانقلاب 57 سخن گفت وبه نقش تعیین‌کننده آقای خمینی، درهمه‌گیر شدن خشونت، دربین نیروهای انقلابی، درجامعه انقلاب زده آن روز، اشاره نکرد. درتاریخ معاصرایران، جمعیت فدائیان اسلام، در دهه‌های بیست وسی،محورفعالیتهای...

پرده برداری از خشونت بر زنان در دهه شصت

پرده برداری از خشونت بر زنان در دهه شصت

خشونت یعنی نظارتی سرکوبگر بر رفتار شخص با هدف کنترل وتعیین چارچوب های معین در تمامی عرصه های زندگی فرد از سوی قدرت موجود برای حفظ نظام موجود. این تعریف طیفی وسیع ازانواع خشونت را در برمی گیرد. خشونت فیزیکی از ضرب وجرح تا قتل، خشونت جنسی از آزارهای خیابانی تا تجاوز، خشونت حقوقی ازممنوعیت...

سرسخن هفدهم

سرسخن هفدهم

نزدیک سه دهه از قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان  سیاه 67 می گذرد. زندانیانی که قریب به اتفاق شان در حال تحمل حبس هایی بودند که در همین نظام قضایی و بیدادگاه های آن بدان محکوم شده بودند. تعداد قابل توجهی از آنان نیز در حال «ملی کشی» بودند یعنی حتی پس از اتمام همان احکام صادره نیز...

عبور و عبرت از گذشته، برای آینده

عبور و عبرت از گذشته، برای آینده

از دیدگاه مدافعان تز «آشتی ملی» و ملزومات پیوسته به آن (از قبیل حقیقت‌یابی، تنش زدایی،‌ عدالت،‌ جبران خسارت و عفو مشروط ) پرونده قتل عام زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران مختص به «جنایات ۶۷» نیست و به تاریخچه تمام اعدام های زندانیان سیاسی در ۳۸ سال گذشته و همچنین اعدام های...

خلخالى و بذر نفرت و خشونتى که در کردستان کاشته شد

خلخالى و بذر نفرت و خشونتى که در کردستان کاشته شد

درخواست دوستان نشريه ميهن براى ارائه مطلبى در اين شماره كه به مسئله  خشونت اختصاص يافته است همزمان شد با انتشار مصاحبه خانم فاطمه صادقى با عنوان پدرم خلخالى، آنچه بود آنچه نبود در ماهنامه انديشه پويا شماره ٤٤ كه با مطالعه آن و بازتاب هايش ايده لازم براى نگاشتن اين يادداشت به ذهنم...

همزادپنداری خشونت و انقلاب یا طفره رفتن از حقیقت و مسئولیت

همزادپنداری خشونت و انقلاب یا طفره رفتن از حقیقت و مسئولیت

نگاهی که خشونت را عام و نسبی و به مفهومی در خلا تبدیل می‌کند و در بحث حاضر آن را از پیامدهای انقلاب می‌بیند، رابطه آن با قدرت برآمده از انقلاب را نادیده می‌گیرد. یک الگوی ثابت و بدون زمان و مکان از انقلاب وجود ندارد، الگوئی که همواره با مشخصه خشونت شناخته شده‌ باشد و مثال آن در...