دسته بندی | پرونده

قدرت پنهان سپاه در ایران

قدرت پنهان سپاه در ایران

از نظر قانون اساسی، رهبری قدرت‌مندترین نهاد ساختار قدرت در ایران است. سایر قوا چون مجلس، قوه قضاییه و قوۀ مجریه طبق قانون اساسی می‌بایستی تحت نظر رهبری فعالیت کنند. اما این صورت رسمی و قانونی ساختار جمهوری اسلامی است. سیر دوران رهبری آقای خامنه‌ای تا امروز، ما را به درک این نکته...

سپاه حزب غیر رسمی و نامرئی رهبر

سپاه حزب غیر رسمی و نامرئی رهبر

تعمق در اولین اساسنامه سپاه که دو ماه پس از پیروزی انقلاب نوشته شده اهداف خودآگاه و ناخودآگاه تشکیل چنین نیرویی را مشخص می‌کند. هم چنین مقایسه آن با اساسنامه تقریبا دائمی بعدی که در 15 شهریور ماه 61 مصوب و نهایی شده نیز سمت و سوی بعدی این نیرو را روشن‌تر می‌سازد. گفته شده که فکر...

سپاه چگونه سازمانی است؟

سپاه چگونه سازمانی است؟

درآغاز، سپاه سازمانی مسلح با صفت «موقت»  و هدف از تأسیس آن، جلوگیری از کودتای ارتش و مقابله با سازما‌های سیاسی مسلح بود. با وجود این که می‌شد با آن موافق بود زیرا قرار بر این بود موقت باشد و استقرار ولایت جمهور مردم را از خطر مصون بدارد، با تشکیل آن و دیگر «نهادهای انقلاب»، فراگرد...

سپاه؛ برآیند سیاست و اقتصاد استثماری

سپاه؛ برآیند سیاست و اقتصاد استثماری

1- مقصود از سپاه چیست؟ وقتی از سپاه پاسداران سخن می‌گوییم، مراد چیست و نهاد مورد نظر چه ابعادی دارد؟ آیا می‌توان از یک کل واحد و منسجم و همسان سخن گفت، یا برای تحلیل این سازمان عریض و طویل، ناگزیر از توجه به وجوه متکثر و متنوع و گسترده‌ی آن هستیم؟ به این معنا، وقتی از سپاه سخن...

جایگاه سپاه در اقتصاد ایران

جایگاه سپاه در اقتصاد ایران

با تشکر از انجمن گفتگو و دموکراسی*، سخن را با عاریه گرفتن اصطلاح «زنهار» که دوست محترمم ناصر مهاجر با قرائتی از فردوسی، غالبا استفاده می‌کند، شروع می‌کنم. پیش‌درآمد گفتار من دربرگیرنده دو زنهار است: زنهار نخست  این  که داده‌ها و اطلاعات در مورد سپاه، به دلایلی که برای همه روشن...

زیر پایه لرزان توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری در ایران

زیر پایه لرزان توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری در ایران

نا پایداری حقوق مالکیت و کدر بودن مرزهای آن در ایران و ترجمان آن در راستای مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی در نگاه من ریشه بی ریشگی فعالیت های اقتصادی و کم رنگ بودن انگیزه برای سرمایه گذاری در تولید صنعتی بوده است. با فهم محدود من، از زمان پادشاهی زندها تا به امروز هیچ زمان حقوق مالکیت...

سر سخن

سر سخن

تجارب مکرر تاریخی نشان داده است که «اقتصاد» نقش مهمی در برآمدن و فرو افتادن قدرت‌ها و یا تغییر و تحول آن‌ها داشته است. در امتداد بحث پروندۀ شمارۀ گذشتۀ «میهن»، که به بحران هسته‌ای اختصاص داشت، در این شماره بحث کلان‌تری را مد نظر قرار داده‌ایم: «توسعۀ اقتصادی در ایران (مسئله‌شناسی؛...

انواع تبعیض ها؛ موانع رشد اقتصاد ایران و راهبردها

انواع تبعیض ها؛ موانع رشد اقتصاد ایران و راهبردها

در ابتدا خاطر نشان می سازم که این جانب از آنجا که  اصطلاح توسعه را نارسا و ناکافی می دانم  از عبارت رشد استفاده می کنم. متاسفانه نه در زمان حکومت شاه سابق و نه در نظام ولایت فقیه  بربسیاری از اهل نظر، حتی منتقد بر این نظام ها ، معلوم نبوده و نیست که چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی...

بحران ساختی اقتصاد ایران و تبعات اقتصادی توافقنامه “وین”

بحران ساختی اقتصاد ایران و تبعات اقتصادی توافقنامه “وین”

از پیروزی انقلاب تا به امروز، حاکمیت جمهوری اسلامی ایران سهم بارزی در ایجاد سه بحران مهم سیاسی با تبعات اقتصادی، در عرصه بین المللی و داخلی داشته است. این سه بحران و کشدار شدن آنها همواره به دلیل تحمیل هزینه های مستقیم و غیرمستقیم آن، برای مردم و اقتصاد ایران مصیبت آفرین بوده اند....

بحران بزرگی که در پیش است!

بحران بزرگی که در پیش است!

لغوتحریم‌ها چه تاًثیراتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟ برای پرداختن به این پرسش باید ارقام نسبتا دقیقی از شاخص‌های اقتصادی و شرایط حاکم بر اقتصاد ایران را در دست داشت. فقدان شفافیت در اقتصاد ایران سبب شده که کارشناسان و صاحب نظران از آمار و ارقامی که برای تحلیل از وضعیت کنونی...