دسته بندی | پرونده

شاید وقتی دیگر زمان کار جبهه‌ای فرا رسد

شاید وقتی دیگر زمان کار جبهه‌ای فرا رسد

یک- آیا برای اینکه تحولات آینده ایران به نتیجه مشخصی برسد طیف گسترده جمهوری خواهان نیاز به ثقل مشترکی به صورت یک جبهه فراگیر دارند یا وضعیت کنونی هم می‌تواند نتیجه را تأمین ‌کند و «نرسیدن به نتیجه مطلوب» را در جایی غیر از نداشتن جبهه و ثقل مشترک باید جستجو کرد؟ برای تامین هدف...

چند جمهوری‌خواهی با چند خط مشی چگونه همسویی کنند؟

چند جمهوری‌خواهی با چند خط مشی چگونه همسویی کنند؟

قبلا در شماره 26 میهن (که موضوعش «ائتلاف نیروهای سیاسی، راه‌ها و موانع» بود)، و در مقاله ای تحت عنوان «همگرایی از مسیر بلوک‌های مختلف سیاسی»(اینجا) به پرسش‌های یک و سه و چهار و پنج از پرسش های شش گانه این شماره میهن پاسخ داده‌ام. یعنی به این پرسش‌ها: یک- آیا برای اینکه تحولات...

نیاز به گامهای شجاعانه در شرایط پر تحول کشور

نیاز به گامهای شجاعانه در شرایط پر تحول کشور

ضرورت شکل دهی ثقل جمهوری‌خواه کشور ما در آستانه تحولات بزرگی است. آینده این تحولات به وزن و توان نیروهایی اجتماعی کشوربستگی دارد. امروز می‌توان عمده‌ترین سمت‌گیری‌های جامعه را به نیروهای حاکم (اقتدارگرایان اسلامی)، اصلاح‌طلبان اسلامی، جمهوری‌خواهان ، هواداران سلطنت، نیروهای...

جبهۀ فراگیر جمهوری خواهی به چه درد می‌خورد؟

جبهۀ فراگیر جمهوری خواهی به چه درد می‌خورد؟

دوستان نشریه میهن از من برای شرکت در این نظرخواهی دعوت کردند. پس از خواندن سؤالات به این نتیجه رسیدم که به دلیل برخی ابهامات، نمیتوانم به آنها تک تک پاسخ دهم. پس اجازه خواستم تا پاسخی واحد به جمیعشان بدهم. نکتۀ اصلی در مورد جبهۀ فراگیر جمهوریخواهی این است که فقط و فقط میتواند بر...

در ضرورتِ رهانیدن جمهوری و جمهوریت از بندهای تودرتو

در ضرورتِ رهانیدن جمهوری و جمهوریت از بندهای تودرتو

با انقلاب 57 یکی از دیرپاترین نظام‌های سیاسی در جهان و ایران فروریخت تا به‌ظاهرِ امر بدیلِ آن جمهورِ مردم شکل بگیرد. اما، از روز نخست «جمهوری» و «جمهوریت» در قربانگاه حکومتِ اسلامیِ «ولایت فقیه» قربانی شد. اگر در حال‌وهوای آن زمان که همراه بود با برآمدن نیروهای چندگانه‌ی سیاسی...

جمهوری‌خواهی سکولار دمکراسی، جا در دل دمکراسی‌خواهی دارد!

جمهوری‌خواهی سکولار دمکراسی، جا در دل دمکراسی‌خواهی دارد!

انتظار پاسخ‌هایی مشخص و روشن به شش پرسش پیش کشیده را‌‌ دارید که ضمناً کوتاه هم باشند. این پاسخ خواهی هراندازه هم درست، اما وجود نوعی از حقانیت پنداری مطلق جمهوری‌خواهی در این‌ پرسش‌ها را نفی نمی‌کند. لذا پیش از پرداختن به خود سئوالات، نیاز است تاملی بر تاریخچه رویکرد اتحاد...

گذار؛ موج، نه موج سوار!

گذار؛ موج، نه موج سوار!

طیف گسترده ای از گروهها و کنشگران سیاسی خود را جمهوری خواه می خوانند. یک سر این طیف اصلاح طلبان ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی هستند و سوی دیگر آن جریانهای معتقد به مبارزه مسلحانه و حتی مداخله نظامی خارجی. اکثریت این گروهها و کنشگران باور به اصول زیر را اعلام کرده اند: -جدایی...

جبهه جمهوری، ضرورت ها و باید و نبایدهایش

جبهه جمهوری، ضرورت ها و باید و نبایدهایش

حداقل دو قرن است که نخست در جهان صنعتی و سپس در کشورهای دیگر، مبارزه سیاسی در اشکال فعالیت های منظم طرح و فهمیده می شوند. از اشکال خودبخودی فاصله می گیرند و روش مند و هدفمند هستند. این هر دو پارادایم یعنی روشمندی و هدفمندی مبارزه سیاسی در قالب تشکل هایی که مقبول ترین  شکل آن «حزب»...

جبهه جمهوریخواهی (چرا و چگونه؟)

جبهه جمهوریخواهی (چرا و چگونه؟)

سئوال - آیا برای اینکه تحولات آینده ایران به نتیجه مشخصی برسد طیف گسترده جمهوری خواهان نیاز به ثقل مشترکی به صورت یک جبهه فراگیر دارند یا وضعیت کنونی هم می‌تواند نتیجه را تأمین ‌کند و «نرسیدن به نتیجه مطلوب» را در جایی غیر از نداشتن جبهه و ثقل مشترک باید جستجو کرد؟ اصل را بر...

موفقیت در گروی ارتباط با حرکت زنده و موثر جامعه

موفقیت در گروی ارتباط با حرکت زنده و موثر جامعه

یک- آیا برای اینکه تحولات آینده ایران به نتیجه مشخصی برسد طیف گسترده جمهوری خواهان نیاز به ثقل مشترکی به صورت یک جبهه فراگیر دارند یا وضعیت کنونی هم می‌تواند نتیجه را تأمین ‌کند و «نرسیدن به نتیجه مطلوب» را در جایی غیر از نداشتن جبهه و ثقل مشترک باید جستجو کرد؟ هر اندازه نیروی...