دسته بندی | پرونده

خشت کج!

خشت کج!

خشت اول گر نهد معمار کج         تا ثریا می رود دیوار کج بزودى جمهورى اسلامى وارد چهلمين سالگرد خود خواهد شد و اين در حالى است كه همچنان افكار عمومى و بخش بزرگى از جامعه ما در مقابل اين سئوال اساسى قرار دارد كه نظام حكومتى مبتنى بر ولايت فقيه به کدام سو می رود و  چه سرنوشت و آینده...

عریانیِ ایران

عریانیِ ایران

بیل گیتس، صاحب شرکت مایکروسافت در سخنرانی پنجم فوریه‌ی ۲۰۰۹ گفته بود: «دو منطق، همواره تغییر خواهند کرد؛ تکنولوژی اطلاعات و تکنولوژی پزشکی، و جهان ۲۰سال پس از امروز، جهانی کاملا متفاوت خواهد بود». از آن «امروز» که او می‌گفت کمتر از یک دهه گذشته، اما تکنولوژی اطلاعات، جهانی کاملا...

موضوع بسیار ساده است…

موضوع بسیار ساده است…

شرایط منطقه و ایران پیچیده است. در این واقعیت تردیدی نیست. اما از نظر تجربی و تاریخی، موضوع چندان پیچیده نیست. ما در حال حاضر، جهانی داریم که تکنولوژی ارتباطات آن را بسیار کوچک کرده است. در این جهان، اگرچه مفاهیم فلسفی که با روح و روان انسان و هستی‌شناسی وی ارتباط دارند، با وجود...

آینده رﮊیم و مسئولیت ما

آینده رﮊیم و مسئولیت ما

بنابر قاعده، هر زمان که میزان ویران‌گری یک سامانه از میزان سازندگی آن بیشتر می‌شود، آن سامانه روی به مرگ می‌نهد. وقتی این سامانه یک رﮊیم ‌است، زمان مرگ آن را توانائیش در حفظ سه ثبات تعیین می‌کند. در آنچه به رﮊیم ولایت مطلقه فقیه مربوط می‌شود، تک پایه بودنش، آن را نیازمند ثبات...

دگرگونی نهادمند و پرهیز از فروپاشی

دگرگونی نهادمند و پرهیز از فروپاشی

در ناپایداری استبداد و دیکتاتوری هر کالبد زندۀ پویایی برای پایدار ماندن خود نیاز به  مکانیسم های هدایت و تنظیم دارد که در عین پویش و جنبش هنوز در مدارِ تعادلی مطلوب  باقی بماند. جامعه بشری نیز به مثابه یک ابر کالبد زنده از این قاعده مستثنی نیست. سیر و حرکت جامعه در ابعاد گوناگون...

برای زیستن در یک کشور «عادی» قرن بیست و یکمی

برای زیستن در یک کشور «عادی» قرن بیست و یکمی

کم نیستند ایرانیانی که امروز، در ورای وابستگی شان به طیف های گوناگون سیاسی و مذهبی و حتی طبقاتی، به این باور رسیده اند که کشورشان در یکی از خطرناک ترین پیچ های تاریخ معاصر خود گرفتار آمده است. در واقع مجموعه ای از عوامل، در سطوح درونی و منطقه ای و جهانی، ایران را در تنگنایی بسیار...

نقشه آینده و نقش نخبگان

نقشه آینده و نقش نخبگان

بر اساس تجربیاتی که حاصل نزدیک به ۴۰ سال حضور فعال در صحنه مبارزات ملی است،  پاسخ به موضوع مهم و حیاتیِ «آینده جمهوری اسلامی و مسئولیت ما» را با خلاصه ای از چند داده اساسی آغاز می کنم: نخست اینکه تمام دلایل اصلی که مبارزه با جمهوری اسلامی را از همان روز های اول بعد از انقلاب اجتناب...

گذار به کدام سو؟ سناریو های فرارو

گذار به کدام سو؟ سناریو های فرارو

مقدمه جامعه ايرانی در شرايط دشوار و پرمخاطره ای قرار دارد. جامعه ايرانی از يکسو با بحران مشروعيت، بحران کارآمدی، بحران ايدئولوژيک ، رهبری حکومت و چالش هايی همچون نهيليسم اجتماعی ، فساد گسترده، فقر و بيکاری،  بحران زيست محيطی و کينه و نفرت انباشته شده و خشونت و ...مواجه است، همچنين...

جمهوری اسلامی استوار بر سرنیزه و فساد و دیگر هیچ

جمهوری اسلامی استوار بر سرنیزه و فساد و دیگر هیچ

جمهوری اسلامی، بیش از هر چیز با بحران ناهمزمانی روبرواست . جامعه تا حدود زیادی، در سایه دسترسی به اطلاعات و اینترنت، به روز شده و پیوند خود را با این نظام ارتجاعی گسسته است.  به این ترتیب، این نظام نه‌تنها با جهان پیرامون، بلکه با جامعه خود نیز دچار بحران عدم معاصرت تاریخی می‌باشد....

فرصت تاریخی ایرانیان برای تحول بنیادین با شکست ائتلاف روحانیان و نظامیان

فرصت تاریخی ایرانیان برای تحول بنیادین با شکست ائتلاف روحانیان و نظامیان

یکم – آیا شکست تاریخی و در نهایت اضمحلال نهاد روحانیت در راه است یا خیر؟ براستی زمین گیر شدن فقه سیاسی، بن بست چندجانبه اندیشه فقاهتی، نابود شدن اتوریته معنوی روحانیت شیعه در ایران به دلیل سهیم شدن در مافیای قدرت و ثروت و شاید مهمتر از همه موارد فوق، آشکارشدن ماهیت ضدانسانی و...