صفحه نویسنده
حسن یوسفی اشکوری
حسن
یوسفی اشکوری

امیرانتظام؛ الگوی زیست اخلاقی در جهان سیاست

امیرانتظام؛ الگوی زیست اخلاقی در جهان سیاست

نخستین آشنایی زنده یاد مهندس عباس امیرانتظام را از ماههای نخستین پس از پیروزی انقلاب به یاد می آورم. در روزگاری که او عضو دولت موقت و زمانی سخنگوی هیئت دولت بود. شخصیت نیمه سالی که به اصطلاح شیک بود و خوش لباس و آراسته و با کراوات و با معیارهای مدرن استاندارد. تیپی که هرچند در آن...

ائتلاف یا همگرایی؛ کثرت در عین وحدت

ائتلاف یا همگرایی؛ کثرت در عین وحدت

دو مقدمه ضروری: یکم. ضرورت عملی ائتلاف در قلمرو جامعه و سیاست «ائتلاف نیروهای سیاسی» برای رسیدن به هدف و یا اهدافی تعریف شده  و مشترک، هم تعریف و محدوده مشخص دارد و هم از دیرباز در تمام جوامع و در اشکال مختلف (از ادوار پیشامدرن تا پسامدرن) کم و بیش رواج داشته و دارد. دلیل اصلی آن...

بازگشت سلطنت؛ بایدها و نبایدها

بازگشت سلطنت؛ بایدها و نبایدها

درآمد اگر پادشاهی یا سلطنت را با دو مؤلفه «فرّ ایزدی» (یا «موهبت الهی» که در متمم قانون اساسی مشروطه با اصرار محمدعلیشاه گنجانده شد) و «وراثت» تعریف کنیم، سرزمین ایران (فلات ایران) آغازگر نظام سیاسی سلطنتی در دوره مادها و سپس شاهنشاهی از روزگار هخامنشیان بوده و این نظام تا زوال...

خیزش های اجتماعی آینده و بایسته های ملی

خیزش های اجتماعی آینده و بایسته های ملی

درآمد خیزش اقتصادی – سیاسی دی ماه 1396 نه تنها مهم ترین رخداد این سال بلکه از جهاتی مهم ترین واقعه تاریخ چهل ساله نظام جمهوری اسلامی است. از همان دی ماه تا کنون، در این باب و از منظرهای مختلف سخن گفته شده و تحلیل ها و تفسیرهای بسیار متنوع ارائه شده و هنوز نیز ادامه دارد. آنچه در این...

آیا جمهوری اسلامی به آرمان های انقلابی اش عمل کرده است؟

آیا جمهوری اسلامی به آرمان های انقلابی اش عمل کرده است؟

در آمد در باره انقلاب ایران پرسش های زیادی طرح شده و یا قابل طرح اند. از جمله آن ها: انقلاب بهمن 57 چگونه انقلابی بود؟ و چه ماهیتی داشت و چه اهدافی را دنبال می کرد؟ این اهداف چه اندازه آگاهانه و ارادی و هوشمندانه بوده اند؟ رهبری و رهبران انقلاب در دست چه کس و یا کسانی بوده و این رهبران...

بازگشت به شریعتی؛ بازگشت به عدالت

بازگشت به شریعتی؛ بازگشت به عدالت

درآمد امسال چهلمین سالگشت درگذشت دکتر علی شریعتی است. بی گمان شریعتی یکی از اثرگذارترین سیمای روشنفکری ایران معاصر و از جهاتی مهم ترین متفکر نواندیش دینی در قرن اخیر ایران به شمار می آید. او بود که در دوران معاصر دین فهمی از نوع دیگر را به نسل خود آموخت و اهمیت فهم دین در بستر تحولات...

از اسلامی کردن مدرنیته تا مدرن کردن اسلام

از اسلامی کردن مدرنیته تا مدرن کردن اسلام

.درآمد این نوشتار در چهار فصل ذیل این عناوین سامان یافته است: آموزش، تحول فکری در بستر زمان، جمع بندی سیر تحول فکری و در نهایت آخرین اظهار نظر در باره آمریکا و اسرائیل و حکومت جمهوری اسلامی. ذیل عناوین می کوشم به اقتراح «میهن» پاسخ دهم.   الف. آموزش در سال 1341 (یعنی در سیزده سالگی)...

ستیز و سازش عربان و ایرانیان 

ستیز و سازش عربان و ایرانیان 

این نوشتار در دو بخش روابط اعراب و ایرانیان در روزگاران پیش از اسلام و بعد در دوران پس از اسلام و محورهای ستیز و سازش آنان سامان یافته است. الف-ایرانیان و عربان در گذر تاریخ باستان شاید لازم باشد نخست اشاره شود که عرب کیست و چه تعریفی می توان از عرب ارائه داد. می دانیم که «عرب»...

دولت یازدهم؛ گذشته، حال و بایسته های آینده

دولت یازدهم؛ گذشته، حال و بایسته های آینده

در چهارچوب پرسش اصلی «میهن»، در این مقال، دولت روحانی در چهار فصل مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت: نگاهی به گذشته؛ زمینه های به ریاست رسیدن حسن روحانی، کارنامه دولت روحانی، وضعیت حال و مشکلات جاری دولت و بایسته های آینده. به نظر می رسد بررسی منطقی رخدادهای نزدیک گذشته، برای...

معضل جانشینی در نظام فقیه شاهی-خلافتی

معضل جانشینی در نظام فقیه شاهی-خلافتی

تأملی در باب چیستی مدل حکومتی ولایت مطلقه فقیه مقام و منزلت «رهبری» در مدل ولایت مطلقه فقیه در ساختار حقوقی قانون اساسی جمهوری اسلامی از جایگاه و موقعیت کاملا ویژه ای برخوردار است. این مقام از یک سو بازسازی مدل سلطنت الهی (تئوکراتیک) عصر کهن ایرانی و به ویژه «موبد شاهی» عصر ساسانی...