دسته بندی | پرونده

راز موفقیت، همدلی و همکاری روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی است

راز موفقیت، همدلی و همکاری روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی است

رابطه متقابل تغییرات فرهنگی و تغییرات اجتماعی از هر منظری که به چگونگی و چرایی تغییرات اجتماعی نگاه کنیم، ضرورت طرح مباحث فکری و فرهنگی در حوزه های مختلف و پیچیدة اجتماعی قطعی و غیر قابل انکار می نماید. تنها موضوع مورد اختلاف می تواند موضوعاتی چون تقدم تغییرات فکری و فرهنگی بر...

بازنگری ادعاها و اعتبارهای اصلاح دینی

بازنگری ادعاها و اعتبارهای اصلاح دینی

درآمد جنبش اصلاح دینی در سال های منتهی به انقلاب اوج گرفت و به فکر انقلاب و تحقق آن بسیار یاری رساند. در دهه اول و دوم انقلاب به عقلانیت روی کرد و از انقلاب به سوی اصلاح گرایید و این بار در برآمدن محمد خاتمی و دولت اصلاحات یاری رساند. اما جنبش اصلاح دینی در سال های اخیر در همان وضعیت...

اسلام بد، اسلام خوب و قایم با شک بازی نواندیشی دینی!

اسلام بد، اسلام خوب و قایم با شک بازی نواندیشی دینی!

نشریه میهن در پی تهیه پرونده ای در باره «روشنفکری و نهضت اصلاح دینی» از برخی، و نیز نگارنده، خواست تا به سه پرسش پاسخ دهند.  این نوشته بر پایه همین سه پرسش و پاسخ گویی به آن ها سامان یافته است. همین جا بگوییم که بدین پرسش ها از دیدگاه های گوناگونی می توان پاسخ داد. باور ما آزادی خواهی...

دیالوگ

دیالوگ

واقعيت تلخ اين است كه ميان آنان كه روشنفكران سكولار ايرانى خوانده مى‏شوند (اعم از مبارز و آكادميسين، چپ‏گرا و ميانه‏رو) با كسانى كه به روشنفكران دينى ايران مشهورند و بيش‏ترشان سوداى اصلاح دين در سر دارند، هرگز ديالوگ جدى‏اى شكل نگرفت. واقعيت تلخ‏تر اين كه درون هر يك از اين...

بهار ادیان و مهارِ متدیّنان

بهار ادیان و مهارِ متدیّنان

اشارت بنا و مبناى نخستينِ اين مقاله بر آن است كه ديندارانِ روشن‌ضمير به قرائت انسانى از دين باور دارند و نهضت اصلاح دينى را بر اين بستر مى‌سازند. آنها متن را بر ترازوى انسان و مقتضياتِ انسان بودن‌اش مى‌سنجند و با همين سنجه مى‌خوانند و مى‌فهمند. به عبارت ديگر، در باور آنها...

اندر لزوم مباحث نظری درحوزه روشنفکران دینی

اندر لزوم مباحث نظری درحوزه روشنفکران دینی

واکاوی پدیده‌ای که برای پیدا کردن نام گویایی برای آن نیز مشکلی جدی وجود دارد کار ساده‌ای نیست. به علاوه اطلاق هر کدام از نام‌های: تجددگرایی دینی، روشن‌فکری دینی، نواندیشی دینی، اصلاح‌طلبی دینی، به این پدیده، اگر بر سبیل تسامح نباشد، خود محل مناقشه ای جدی است. ترجیح شخصی...

اصلاح فکر دینی و دموکراسی

اصلاح فکر دینی و دموکراسی

در چند سال گذشته باب بحث و گفتگو در باره دموکراسی و رابطه آن با اسلام در داخل و خارج  از ایران بسیار مطرح است و نوشته های بسیاری در باب سازگاری و یا ناسازگاری اسلام با دموکراسی و حقوق بشر و دیگر ارزش های جهان مدرن وجود دارد. اما پرسش اساسی که بیش از 150 سال گریبانگیر روشنفکران، کنشگران...

نواندیشی دینی؛ برآمده از تاریخ و تاریخ ساز

نواندیشی دینی؛ برآمده از تاریخ و تاریخ ساز

تاثیر دیالک تیکی فرهنگ در رخدادهای مهم جهان و ایران «انقلاب قبل از خودآگاهی فاجعه است». « کسانی که به سرعت به نتیجه رسیده اند؛ بعد، امتیازات قبل از انقلاب شان را هم از دست داده اند. من همه انقلابات زودرس را نفی می کنم»(علی شریعتی/ م.آ 20 ص 500) بسیاری از رخدادهای سیاسی بزرگ به دنبال...

راهبرد اصلاحات؛ راهی میان انقلاب و اقتدارگرایی

راهبرد اصلاحات؛ راهی میان انقلاب و اقتدارگرایی

فعالان سیاسی و اجتماعی در مواجهه با نظام سیاسی مستقر و وضعیت موجود جامعه می توانند سه راهبرد را در پیش گیرند : ١- انقلاب، ٢- اقتدارگرایی، و ٣- اصلاحات. در ادامه به شرح و تبیین هر یک از این راهبردها و پیامدهای آن پرداخته و در جمع بندی به راهبرد مختار خود راه خواهم برد. ١- انقلاب : در...

پیش نیازها و انواع «استراتژی» در ایران کنونی

پیش نیازها و انواع «استراتژی» در ایران کنونی

برای طراحی و طرح هر استراتژی باید در ابتدا  الف – به «تحلیل شرایط» پرداخت؛  ب – «هدف» یا اهدافی  که در پیش است را تبیین نمود؛ و پ – «کنشگران» یا نیروهای حامل آن استراتژی را مشخص کرد، و بالاخره؛  ت –  استراتژی به عنوان نقشه راه  را طرح و تدوین کرد که برآمدی از سه پیش نیاز بالاست...