صفحه نویسنده
فرد
فلَپ

بیماری‌ عالم‌گیر کووید-۱۹

بیماری‌ عالم‌گیر کووید-۱۹

ویروس کُرونا چیست؟ ویروس‌های کُرونا به خانوادۀ بزرگی از ویروس‌هائی اطلاق می‌شود که در میان برخی از حیوانات، از جمله شتر، گربه و خفاش گردش می‌کنند.  این ویروس‌ها از نظر ترکیبات شیمیائی و مشخصات ژنتیکی‌ شباهت‌های زیادی یا هم دارند. نام ویروس‌های کُرونا با توجه به تصویر آنها،...