صفحه نویسنده
مهدی فتاپور
مهدی
فتاپور

دوگانه «اصلاحات، انقلاب»

دوگانه «اصلاحات، انقلاب»

آیا رژیم اصلاح پذیر است؟ مدت‌هاست که بخشی از نیروهای سیاسی کشور پاسخ به سؤال آیا رژیم اصلاح‌پذیر است را پایه‌ای برای اتخاذ استراتژی خود می‌دانند. ولی قبل از پاسخ به این سؤال درست است خود این سؤال را بشکافیم. مفهوم سؤال «آیا رژیم اصلاح‌پذیر است» چیست؟ اصلاحات اقداماتی است...

نیاز به گامهای شجاعانه در شرایط پر تحول کشور

نیاز به گامهای شجاعانه در شرایط پر تحول کشور

ضرورت شکل دهی ثقل جمهوری‌خواه کشور ما در آستانه تحولات بزرگی است. آینده این تحولات به وزن و توان نیروهایی اجتماعی کشوربستگی دارد. امروز می‌توان عمده‌ترین سمت‌گیری‌های جامعه را به نیروهای حاکم (اقتدارگرایان اسلامی)، اصلاح‌طلبان اسلامی، جمهوری‌خواهان ، هواداران سلطنت، نیروهای...

برخی موانع همکاری و اتحاد نیروها

برخی موانع همکاری و اتحاد نیروها

همزمانی بحران اقتصادی، فشار بین المللی و از همه مهمتر نارضایتی عمیق همه گیر، تداوم شرایط موجود را ناممکن کرده و می توان تحولات بزرگی را در آینده نه چندان دور انتظار داشت. طبیعی است که در چنین شرایطی تحرک نیروهای سیاسی اپوزیسیون افزایش یافته و همه نیروهای سیاسی در جهت گسترش تاثیر...

در آستانه چرخش تاریخی؛ وظیفه نیروهای سکولار دموکرات

در آستانه چرخش تاریخی؛ وظیفه نیروهای سکولار دموکرات

شانزدهم مرداد 56 حوالی ساعت 11 من و یکی دیگر از زندانیان (محسن فرزانیان) را صدا کردند و گفتند که آزاد میشویم. نزدیک به یک سال از پایان مدت محکومیت من می‌گذشت ولی مانند همه زندانیانی که محکومیتشان بعد از سال 55 به پایان می‌رسید بدون هیچ دلیل و صحبتی در زندان مانده بودم. بعد از روی کار...

تجدید نظر در مطلق گرایی و نگاه مونیستی به سیاست

تجدید نظر در مطلق گرایی و نگاه مونیستی به سیاست

در این نوشته به ارزیابی متد و اسلوب مواجهه با مسائل سیاسی اجتماعی و تغییراتی که در این عرصه در ذهن بخشی از نیروهای سیاسی در طی نزدیک به چهل سال اخیر رخ داده پرداخته شده و بررسی تفاوت تئوری ها و ارزیابی از شرایط و نیروی سیاسی موضوع بحث این نوشته نیست. دوران انقلاب دوران قبل از انقلاب...

شرایط پس از آقای خامنه ای از هم اکنون پایه گذاری خواهد شد

شرایط پس از آقای خامنه ای از هم اکنون پایه گذاری خواهد شد

مسئله ایران پس از خامنه ای  برای من مساله ای مهم تر را زنده کرد که ابتدا بدان می پردازم.کشورما در شرایط پر تحولی به سر می برد. چند سال پیش خطر حمله آمریکا به ایران یک خطر جدی بود و امروز امکان توافق در رابطه با مشکل هسته ای یک امکان واقعی. آن چه در یمن آغاز شد، می تواند تا سالها تنش...