صفحه نویسنده
مجتبی طالقانی
مجتبی
طالقانی

تونس؛ شکسته شدن دیوار ترس

تونس؛ شکسته شدن دیوار ترس

انقلاب مردم تونس که به سرنگونی بن علی و فرار او در ژانویۀ 2011 انجامید توانست به سرعت  مرزهای ملی  را درنوردیده و چون آتشی در هیمه به تمام منطقه و کشورهای عربی ( از اقیانوس اطلس تا خلیج فارس ) گسترش یابد . حال صرف نظر از ارزیابی  نتائج مثبت و منفی تحولات بعدی در منطقه آنچه مسلم است اینکه...

فلسطین؛ تداوم «فاجعه»

فلسطین؛ تداوم «فاجعه»

با فرا رسیدن چهاردهم مه هرسال، برای مردم فلسطین یاد «فاجعه» النکبة در ماه مه 1948، حذف یک ملت، بی خانمانی و آوارگی صدها هزار نفر از کوی و کاشانۀ خود زنده میشود و برای اسرائیل جشن پیروزی و استقلال و تشکیل دولت یهودی. امسال هفتادمین سالگرد این روز با انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس...

تغییر واقعیات یا تحول دیدگاه های نخبگان؟

تغییر واقعیات یا تحول دیدگاه های نخبگان؟

با توجه به گسترش دامنۀ مباحثی که میهن این شماره مطرح کرده است؛ تغییر نظر اغلب نخبگان به سه گانۀ اسرائیل آمریکا و جمهوری اسلامی، معتقدم پاسخگوئی و حتی اشارۀ مختصر به آنها در یک مقالۀ کوتاه  نمیگنجد و هر یک ازآنها نوشته مستقلی را می طلبد. مثلا نگاه به مسئلۀ فلسطین - اسرائیل  (که تا...

ماجراجوئی های توسعه طلبانه در پوشش دفاع از محور مقاومت

ماجراجوئی های توسعه طلبانه در پوشش دفاع از محور مقاومت

بر پایۀ اظهارات رئیس بنیاد شهید« تعداد شهدای مدافع حرم ازرقم 1000 تن فراتر رفته است!». این تعداد از قربانیان اعلام شده نشانگر تنها گوشه ای از نتائج وخیم ومصیبت بار ماجراجوئی های توسعه طلبانه ای است که از سالها پیش به راهبرد اساسی حاکمان کشور ما تبدیل شده و همچنان در سیری صعودی به...

نیاز به گفت و گوهای چالشی و همکاری های برنامه ای

نیاز به گفت و گوهای چالشی و همکاری های برنامه ای

الف- آیا برای  گذار به دموکراسی در ایران نیازمند مباحث نظری و فرهنگی هستیم؟ برای تسخیر دمکراسی  به عوامل زیادی نیاز است که یکی از آنها  پیش برد و دامن زدن  به مباحث نظری فرهنگی - سیاسی است که متاسفانه کمتر بدان پرداخته شده ویا شاهد بحث های یک سویه و متکلم وحدۀ صاحب نظرانی هستیم...