صفحه نویسنده
علی کشتگر
علی
کشتگر

“برای” رنسانس ایرانی

“برای” رنسانس ایرانی

چهار ماه از آغاز تحول همه جانبه‌ای که آن را رنسانس و نوزائی ایرانی نام نهاده‌ام می گذرد. به برکت انقلاب جهانی رسانه ای و مهمتر از آن با تکیه بر تجارب همه شکستهای از انقلاب مشروطه تا کنون بویژه تجارب درس آموز و دردناک ۴۴ سال حاکمیت تروریستی و فاسد و تبعیض گر مذهبی، ایران به بیداری...

ضرورت تلفیق جنبش عدم خشونت و مقابله به مثل قهرآمیز!

ضرورت تلفیق جنبش عدم خشونت و مقابله به مثل قهرآمیز!

جنبش عظیم کنونی ایران هرچند ادامه همه جنبش های اعتراضی از سال 88 به این سو به شمار می رود، اما ویژگیهای آن از جمله موارد زیر بشارت دهنده پیروزی نهائی ایرانیان بر قدرت اهریمنی و تروریستی حاکم است. 1-پیشگام بودن زنان. هرچند آدم کشان جنایتکار میان زن و مرد تفاوتی نمی گذارند، اما بدنه...

تقدیم منافع ملی به روسیه برای بقا

تقدیم منافع ملی به روسیه برای بقا

حکومت روسیه از سالها پیش به عنوان موثرترین قدرت نظامی و سیاسی در مقابله با دموکراسی ها و جنبش های دمکراسی خواهانه چه در همسایگی خود و چه تا آنجا که بتواند در سطح جهان عمل کرده است. اگر این واقعیت را بپذیریم که آزادی های سیاسی، آزادیهای مدنی و تضمین حقوق بشر و نظام مبتنی بر جمهوریت...

واپسین راه نجات

واپسین راه نجات

در روزهای پایانی خرداد ۱۴۰۰ و در میان بحث‌ها پیرامون مشارکت یا عدم مشارکت در نمایش انتخابات، یکی از شعارها تشبیه آهنگینِ ۲۸ خرداد به ۲۸ مرداد بود. این تشبیه از آن رو مقبول افتاد که آنچه روی می‌داد دورترین چیز از یک انتخابات و نزدیکترین چیز به یک کودتا بود. حذف آخرین امکان‌های...

پرده آخر جمهوری اسلامی!؟

پرده آخر جمهوری اسلامی!؟

42 سال پیش ما ایرانیان در خوشباوری و توهمی باورنکردنی به خمینی اعتماد و به دست خود روحانیون شیعه را بر کشور حاکم کردیم. امروز اما اگر در ایران یک همه پرسی برگزار شود شاید بیش از90 درصد مردم به الغای جمهوری اسلامی و تاسیس یک دموکراسی سکولار رای خواهند داد.اما از آنجا که در نظام استبدادی...

ایران و آمریکا در دوره بایدن

ایران و آمریکا در دوره بایدن

از هنگام تولد جمهوری اسلامی تا به امروز در آمریکا هفت بار انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده که طی آن چهار بار جمهوریخواهان و سه بار دموکرات ها برنده شده اند. در این مدت، هفده سال و دو ماه پست ریاست جمهوری آمریکا در دست دموکراتها و 24 سال در دست جمهوریخواهان بوده. در همه این دوره چهل...

استراتژی و تاکتیک‌های بقاء جمهوری اسلامی

استراتژی و تاکتیک‌های بقاء جمهوری اسلامی

ستون دین حکومتی خمینی برای حفظ و بقای حکومت با اوجب واجبات قلمداد کردن امر حفظ حکومت دینی این مساله را به ستون اصلی دین حکومتی تبدیل کرد. او با صراحت تاکید کرد که برای حفظ حکومت روحانیون شیعه به رهبری ولایت فقیه حتی می شود توحید را تعطیل کرد(1). شاید او قادر به درک و پیش بینی این...

استراتژ و «اصلاح‌طلب»

استراتژ و «اصلاح‌طلب»

برای کنشگران سیاسی اپوزیسیون هدف از شناخت ماهیت نظام حاکم و ظرفیت‌های آن، چه در جنبه‌های سرکوب و بقاء و چه در زمینۀ اصلاح و تحول، تدوین و تدقیق راهبردها و تاکتیک‌های مبارزاتی دوران گذار به دموکراسی است. بحث دربارۀ ظرفیت اصلاح‌پذیری نظام‌های سیاسی بدون آن که مستقیما به سرشت...

آیا بشر به این فاجعه نیاز داشت؟

آیا بشر به این فاجعه نیاز داشت؟

آشنایی با دشمن نامرئی سه‌شنبه ۱۷ مارس در فرانسه قرنطینه عمومی آغاز شد. خانواده ما قرار بود مثل هر سال مراسم چهار‌شنبه‌سوری را در محوطه حیاط خانه برگزار کند. البته این ‌بار با حفظ فاصله و رعایت نکات لازم بهداشتی تا اگر یکی از ما از بد حادثه به ویروس آلوده شد، به دیگران ندهد. چهار‌شنبه‌سوری...

گذار؛ موج، نه موج سوار!

گذار؛ موج، نه موج سوار!

طیف گسترده ای از گروهها و کنشگران سیاسی خود را جمهوری خواه می خوانند. یک سر این طیف اصلاح طلبان ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی هستند و سوی دیگر آن جریانهای معتقد به مبارزه مسلحانه و حتی مداخله نظامی خارجی. اکثریت این گروهها و کنشگران باور به اصول زیر را اعلام کرده اند: -جدایی...