صفحه نویسنده
همن
سیدی

تغییر مفاهیم «سلطنت» و «جمهوری» و بررسی امکان ائتلاف

تغییر مفاهیم «سلطنت» و «جمهوری» و بررسی امکان ائتلاف

بحث ماراتنی سلطنت و جمهوری برای عده‌ای از این لحاظ جالب است که پتانسیل افزودن چهل سال دیگر به عمر جمهوری اسلامی را دارد. این نوشته در جهت بازی کردن در این میدان نیست بلکه برعکس، در راستای پایان دادن به این معضل دمکراسی ایران و تلاش برای بستن دکان کسانی است که از طریق تمدید عمر جمهوری...

ایرانیان، کردها و اسرائیل

ایرانیان، کردها و اسرائیل

مسئله اسرائیل و فلسطین تنها در محدوده نزاع دو اتنیک عرب و یهودی باقی نمانده است. اگر از ابعاد جهانی آن هم صرف‌نظر کنیم امروزه در خاورمیانه سایر ملتها و دولتها هم، بخشی از هویتشان بر اساس نوع رابطه‌شان با مسئله اسرائیل/ فلسطین تعریف می‌شود. ایرانیان در دو مقطع قبل و بعد از انقلاب...