صفحه نویسنده
کاظم علمداری
کاظم
علمداری

نگاه به شرق” همسویی با پوتینیسم و مقابله با دمکراسی”

نگاه به شرق” همسویی با پوتینیسم و مقابله با دمکراسی”

درباره استراتژی نگاه به شرق نظرهای مختلفی داده شده است. علی اکبر ولایتی مشاور امور خارجی رهبر جمهوری اسلامی  استراتژی “نگاه به شرق” را این گونه توضیح داده است.  جمهوری اسلامی باید از ظرفیت اقتصادی چین و توان سیاسی روسیه استفاده کند تا بتواند با نفوذ غرب مقابله کند. ولایتی توضیح...

موج سوم مقابله با برتری نژادی درآمریکا!؟

موج سوم مقابله با برتری نژادی درآمریکا!؟

تاریخچه کوتاه سال 1619، یعنی 401 سال قبل سیاه پوستان آفریقایی به صورت برده به آمریکا آورده شدند. برده داری 250 سال به درازا کشید شد. قبل آغازجنگ داخلی در سال 1860، تعداد جمعیت سیاه پوستان  4,441,830 (14.1درصد) که از این تعداد  3,953,731 نفر (89 درصد) برده، و بقیه سیاه پوستانِ آزاد بودند. ایالات شمال،...

دو نظریه برای گذار از دیکتاتوری

دو نظریه برای گذار از دیکتاتوری

گفته می شود 1) برای گذار به دموکراسی جامعه باید از رفاه نسبی برخوردار باشد، تا مردم نگران معیشتِ خود در مبارزه علیه حکومت دیکتاتوری نباشند. فقر باعث بی تحرکی مردم و حفظ دیکتاتوری است.  2) فقراقتصاد می تواند عامل مهمی درخیزش های اجتماعی علیه دیکتاتوری باشد. اقتصاد تنها آمار و ارقام...

ترامپ و ایران

ترامپ و ایران

در دوره رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری در آمریکا آیت‌الله خامنه‌ای پنهان نکرد که بیشتر مایل به انتخاب شدن ترامپ است تا هیلاری کلینتون. تصور می‌رود برداشت ایشان این بود که ترامپ قصد دارد ساختار قدرت در واشینگتن را به هم بریزد، که این خواستِ خود او هم هست. دوم، ترامپ اهل داد و ستد...

ایران چگونه به دمکراسی گذر می کند؟!

ایران چگونه به دمکراسی گذر می کند؟!

در انقلاب 1357 ایران نیرویی قدرت را بدست گرفت که اساس فکر، ارزش های زندگی و معیار رابطه حکومت اش با مردم، متعلق به گذشته، و الگویی ازمناسبات قبیله ای وچادر نشین جامعةالنبی عربستان در 1400 سال پیش بود.قدرت جدید برای اسلامی کردن حکومت مورد نظر خودکسانی را به مقامات گمارد که متقی یا...

مفهوم استقلال و گفتمان غرب ستیزانه

مفهوم استقلال و گفتمان غرب ستیزانه

با پیدایش و رشد تمدن مدرن درغرب، ازجمله حکومت مشروطه، سرمایه داری صنعتی، قوانین سکولار، آزادی، دمکراسی، شهروندی، آموزش رسمی، علوم جدید، فردیت و غیره؛ غرب متحول شد. بزرگترین بازتاب تحول غرب در ایران انقلاب مشروطیت بود که ساختار استبداد سیاسی این را دگرگون کرد. نگاه چهار نسل...