صفحه نویسنده
علی مزروعی
علی
مزروعی

اقتصاد دولتی – نفتی – رانتی و فراگیری فساد

اقتصاد دولتی – نفتی – رانتی و فراگیری فساد

ویژگی های اقتصاد ایران تا اواخر دوره قاجاریه معیشتی – غارتی – رانتی بوده است، اما با کشف و استخراج نفت، و تزریق منابع مالی حاصل از آن به اقتصاد از مسیر بودجه دولت از زمان روی آمدن رژیم پهلوی، به تدریج اقتصاد ایران به ویژگی های دولتی – نفتی – رانتی تغییر ماهیت داد، و به رغم فراز...

امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران (بررسی مانیفست دولت روحانی)

امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران (بررسی مانیفست دولت روحانی)

از جمله طرح های پژوهشی که در دوره ریاست حسن روحانی بر مرکز تحقیقات استراتژیک وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام گرفت مباحث مرتبط با» امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران » است که نتیجه این پژوهش در کتابی با همین عنوان و با نام دکتر حسن روحانی در سال ۱۳۸۹ انتشار یافته و تاکنون چندین...

ارزیابی عملکرد دولت روحانی در عمل به وعده ها

ارزیابی عملکرد دولت روحانی در عمل به وعده ها

انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در سال ٩٢ صحنه کارزار انتخاباتی هشت نامزد بود. در این کارزار انتخاباتی هر نامزدی تلاش می کرد با طرح موضوعات و وعده های مطلوب و بعضاً آرمانی به جلب نظر و رای شهروندان صاحب رای بپردازد. سرانجام در این کارزار انتخاباتی، این دکتر حسن روحانی بود که با کناره...

اقتصاد ایران در تنگنای توسعه

اقتصاد ایران در تنگنای توسعه

برای مسئله شناسی اقتصاد ایران چه مدلی را می توان بکارگرفت؟ دراین باره دیدگاه های مختلفی وجود دارد و طبعاً کالبدشکافی آنها در خور یک مقاله نیست امّا در حد یک مقال به نظر من چارچوب نظری و مدلی که در کتاب چرا ملت ها شکست می خورند؟ ، برای علت یابی و تبیین توسعه یافتگی برخی کشورها...

راهبرد اصلاحات؛ راهی میان انقلاب و اقتدارگرایی

راهبرد اصلاحات؛ راهی میان انقلاب و اقتدارگرایی

فعالان سیاسی و اجتماعی در مواجهه با نظام سیاسی مستقر و وضعیت موجود جامعه می توانند سه راهبرد را در پیش گیرند : ١- انقلاب، ٢- اقتدارگرایی، و ٣- اصلاحات. در ادامه به شرح و تبیین هر یک از این راهبردها و پیامدهای آن پرداخته و در جمع بندی به راهبرد مختار خود راه خواهم برد. ١- انقلاب : در...