دسته بندی | پرونده

چین و خاورمیانه

چین و خاورمیانه

پیشنیاز: مطلب زیر ترجمه برگرفته ای از سخنرانی فاطمه امان، تحلیلگر ارشد مرکز جنوب آسیا در شورای آتلانتیک در کنفرانس درک چین است که در روز شانزدهم ماه اوت 2020 در موسسه نپال برای همکاری های بین المللی و مشارکت ارائه شده است. مایلم صحبت خود را با مرور کوتاهی بر حضور چین در خاورمیانه...

نقشه راهی که بسترش ناهموار و تاریک است

نقشه راهی که بسترش ناهموار و تاریک است

 هر حرکت بزرگ انقلابی در جامعۀ بشری نیاز به عرضۀ یک اتوپی دارد: وعدۀ مدینۀ فاضله ای که شهروندان به امید پیوستن به آن مخاطرات فروریختن نظم موجود را به جان خریدار شوند. برخلاف انقلاب اسلامی، در بیشترین انقلاب های تاریخ این وضعیت موعود در آینده جای دارد و معمولآ تنها شمایل تئوریکی...

انحطاط اقتصادی، فقر و آینده نظام سیاسی ایران

انحطاط اقتصادی، فقر و آینده نظام سیاسی ایران

تاب آوری نظام های دیکتاتوری و به ویژه توتالیتر در برابر شکست اقتصادی اغلب بسیار بیشتر از دموکراسی ها است. در نظام های متکی بر دموکراسی و حکومت قانون، سرنوشت دولتمردان و حکومت ها در بسیاری موارد  در رابطه با داده های اقتصاد کلان از جمله نرخ رشد و وضعیت بازار کار رقم می خورد. در عوض...

جمهوری اسلامی در سراشیب اضمحلال

جمهوری اسلامی در سراشیب اضمحلال

جمهوری اسلامی افتان و خیزان دوران فروپاشی خود را از سرمی گذراند. درمسیر فروپاشی ساختارهای عمده ای که مقوم ثبات یک نظام سیاسی میباشند، بتدریج فرو می پاشند. این فروپاشی مدتهاست شروع شده وشتاب آن بیشتر و بیشتر میشود. تنگنای اقتصادی کمرشکن حاصل تحریم هرچند بسیار موثر است ولی از علل...

تله عمق استراتژیک یا همان ویتنام نظام

تله عمق استراتژیک یا همان ویتنام نظام

توهم عمق استراتژیک نظام بر میگردد به حمله نظامی امریکا به عراق و باز شدن راه ورود نیروهای نظامی سپاه بدر ، مجلس اعلای انقلاب اسلامی و سپاه قدس به عراق ، آنهم به گونه ایی که تصور می شود امریکا ، عراق را در سینی طلا تقدیم  جمهوری اسلامی نموده است ، در حالیکه چنین نیست ، امریکا اجازه...

چه متغیرهایی تاب آوری حکومت در مقابل بحرانها را رقم می‌زند؟

چه متغیرهایی تاب آوری حکومت در مقابل بحرانها را رقم می‌زند؟

مقدمه زمانه ما را می توان با عنوان دوران تنش، ریسک و بحران های مکرر و مستمر و متنوع اقتصادی توصیف کرد. از این روست که پیش‌بینی آسیب‌پذیری سیستم‌های  اقتصادی-اجتماعی و اطلاع از زمان، محل و نحوه وقوع بحران، حوادث و سوانح، مفهوم مکانیسم «تاب‌آوری» را به موضوعی مهم و هدفی اجتناب‌ناپذیربرای...

هشدار نسبت به «نقشه راه حکومت برای بقا» که اصلاح‌طلبان و سرنگونی‌طلبان را غافلگیر می‌کند

هشدار نسبت به «نقشه راه حکومت برای بقا» که اصلاح‌طلبان و سرنگونی‌طلبان را غافلگیر می‌کند

سخن از نارضایتی گسترده از وضعیت به شدت دشوار اقتصادی و احتمال اعتراضات و شورشهای اجتماعی دیگر نه تنها از سوی نیروهای مخالف حکومت و یا از سوی کارشناسان و اقتصاددانان و جامعه شناسان مستقل بلکه امروزه از زبان برخی دست اندرکاران درون قدرت نیز به گوش می‌رسد. در مقالات گذشته در نشریه...

کژکارکردی نظام سیاست گذاری و ناتوانی انتخاب استراتژی موثر

کژکارکردی نظام سیاست گذاری و ناتوانی انتخاب استراتژی موثر

یرواند آبراهامیان تاریخدان برجسته ی ایرانی آمریکایی، استراتژی بقای جمهوری اسلامی را تقویت دولت رفاه در ایران میداند. آبراهامیان معتقد است جمهوری اسلامی نه الزاما با ابزار سرکوب هوشمند یا بهره مندی از منابع سرشار نفتی و یا توسل به شیعه گرایی و یا بسیج کنندگی حاصل از جنگ ۸ ساله...

نقشه راه نظام برای تشریف ‌فرمائی امام زمان!

نقشه راه نظام برای تشریف ‌فرمائی امام زمان!

یک) فقط پرتو افکنی بر نقشه راه در پاسخ به پرسش این شماره از دو ماهنامه میهن که به چند و چون نقشه راه کنونی جمهوری اسلامی اختصاص دارد فقط در حد پرتو افکنی بر آن می‌توان سخن گفت. چیزی بیشتر از این عملی نیست زیرا که از اجزاء آشکار و پنهان نقشه راه برای بقای نظام، فقط دست اندرکاران خود...

استراتژی و تاکتیک‌های بقاء جمهوری اسلامی

استراتژی و تاکتیک‌های بقاء جمهوری اسلامی

ستون دین حکومتی خمینی برای حفظ و بقای حکومت با اوجب واجبات قلمداد کردن امر حفظ حکومت دینی این مساله را به ستون اصلی دین حکومتی تبدیل کرد. او با صراحت تاکید کرد که برای حفظ حکومت روحانیون شیعه به رهبری ولایت فقیه حتی می شود توحید را تعطیل کرد(1). شاید او قادر به درک و پیش بینی این...