صفحه نویسنده
مجید
عبدالرحیم‌پور

«اصلاح طلبی» و «انقلابی» دارای ذات نیستند

«اصلاح طلبی» و «انقلابی» دارای ذات نیستند

قبل از انقلاب بهمن 1357، واژه‌ها وترم‌های انقلاب و رفرم، انقلابی و رفرمیسم ودیگر واژه‌ها وترم‌های سیاسی و اجتماعی، یا از نظر مفهومی مورد گفت وشنود وبحث میان نیروهای سیاسی قرار نمی گرفت و یا اگر قرارمی گرفت بیشتر ذات گرایانه بود .ذات‌گرایانه بدین معنا که ازنظر بخشی نیروهای سیاسی...

لزوم شبکه و جبهه دموکراتیک فراگیر و خطر  انواع پوپولیسم

لزوم شبکه و جبهه دموکراتیک فراگیر و خطر  انواع پوپولیسم

یک- آیا برای اینکه تحولات آینده ایران به نتیجه مشخصی برسد طیف گسترده جمهوری‌خواهان نیاز به ثقل مشترکی به صورت یک جبهه فراگیر دارند یا وضعیت کنونی هم می‌تواند نتیجه را تأمین ‌کند و «نرسیدن به نتیجه مطلوب» را در جایی غیر از نداشتن جبهه و ثقل مشترک باید جستجو کرد؟ ج- اگر منظور از...

علل گسترش خشونت فیزیکی و کلامی در فضاهای واقعی ومجازی

علل گسترش خشونت فیزیکی و کلامی در فضاهای واقعی ومجازی

طرح مسأله خشونت همانند دیگر آسیبهای اجتماعی، بررسی علل و عوامل تولید و تکثیرآن ، و پیدا کردن راه های پیشگیری و یا رفع  آن درجامعه، بسیار ضروری و امری خردمندانه، واقع بینانه و آینده نگرانه است. در مقاله حاضر قصد دارم از زوایای مختلف علل و عواملِ خشونت واقعی و مجازی در جامعه وکشورمان...

کنش و واکنش مردم  درسال ۹۸  چه خواهد بود؟

کنش و واکنش مردم  درسال ۹۸  چه خواهد بود؟

ابتدا باید بگویم که طرح بحث نشریه میهن برای طرح سوال فوق، به اندازه کافی گویاست.  به همين خاطر طرح بحث را عينأ بجای مقدمه، در همین جا می آورم. « اغراق آمیز نخواهد بود گفته شود ایران در بحرانی ترین شرایط چند دهه اخیر خود بسر می برد. حداقل می توان گفت سه بحران همزمان سرنوشت ایران...