صفحه نویسنده
علی
شاکری زند

«اتحادِ عمل» برای کدام منظور و از چه راه؟

«اتحادِ عمل» برای کدام منظور و از چه راه؟

موضوع پرسش این بوده که آیا «ائتلاف نیروهای سیاسی» ضرورت دارد و اگر آری«راه ها و موانع» آن چیست. و گفته‌شده‌است «در این پرونده می‌خواهیم ببینیم: الف- ائتلاف رویکردها و نیروهای مختلف سیاسی اساسا ضرورت و فوریتی دارد؟ آیا مشکل کنونی «تغییر» در ایران به نبود رهبری برمی‌گردد یا ...

نکاتی پیرامون مفاهیم ملیت، اقلیت، خودمختاری

نکاتی پیرامون مفاهیم ملیت، اقلیت، خودمختاری

موضوع عمده‌ی روش و مفاهیم آنچه در بسیاری از کشورهای جهان گاه به‌حق و گاه به‌خطا طلبِ‌استقلال یا طلب‌ِخودمختاری نامیده‌می‌شود در هر جا و در هر زمان دارای ماهیت بکلی متفاوتی است که در هر مورد از منشا‌‌ءِ متفاوت آن سرچشمه ‌می‌گیرد. تقلید چشم‌بسته، یا فقدان اندیشه‌ی انتقادی،...