صفحه نویسنده
رضا
معینی

سیاست ِ فراموشی اخلاق در تاریخ

سیاست ِ فراموشی اخلاق در تاریخ

بنیان‌گذار این نظام از دل سکوت و خاموشی و  بر بستر ناآگاهی تاریخی  سر برآورد. بنا بود با حکومت اسلامی‌ همه شئون جامعه را اسلامی و معنوی کند. امروز جانشین ایشان پس از ٣٨ سال حکومت‌داری در هر سخنرانی خود شکست وعده آیت‌الله خمینی را اقرار می‌کند. خبرها و گفته‌های مسئولان نظام نیز ...