صفحه نویسنده
رضا
معینی

روایت خاکستری رنگین دادفر سپنتا از تجربه افغانستان (معرفی کتاب)

روایت خاکستری رنگین دادفر سپنتا از تجربه افغانستان (معرفی کتاب)

«سیاست افغانستان، روایتی از درون»، خاطرات رنگین دادفر سپنتا است، سیاست‌مردی که سال‌های پر تب و تابی  (۲۰۰۴-۲۰۱۷) را در مقام مشاور بین‌المللی رییس جمهور، وزیر امور خارجه و رییس کمیسیون امنیت ملی خدمت کرده است. این خاطرات تنها روایتی از درون حکومت و یا کشور نیست، نشان نهادی از...

سیاست ِ فراموشی اخلاق در تاریخ

سیاست ِ فراموشی اخلاق در تاریخ

بنیان‌گذار این نظام از دل سکوت و خاموشی و  بر بستر ناآگاهی تاریخی  سر برآورد. بنا بود با حکومت اسلامی‌ همه شئون جامعه را اسلامی و معنوی کند. امروز جانشین ایشان پس از ٣٨ سال حکومت‌داری در هر سخنرانی خود شکست وعده آیت‌الله خمینی را اقرار می‌کند. خبرها و گفته‌های مسئولان نظام نیز ...