صفحه نویسنده
علی پورنقوی
علی
پورنقوی

یک پاسخ هلندی به پرسش «میهن»

یک پاسخ هلندی به پرسش «میهن»

سال جاری، حداکثر سرعت مجاز در اتوبانهای هلند در ساعات روزانه (از 6 تا 19) از 130 کیلومتر به 100 کیلومتر در ساعت کاهش داده شد. این رویداد چندان مهمی نبود که خبرش از مرزهای هلند بگذرد، اما نتیجۀ روند و رشتۀ مرتبطی از رویدادها بود، که مکثی بر آن می تواند یک پاسخ انضمامی به پرسش میهن را به...

نه تمکین، که ممکن (دمساز کردن نگرش ها در باره امنیت ملی)

نه تمکین، که ممکن (دمساز کردن نگرش ها در باره امنیت ملی)

هنری جان تمپل (Henry John Temple) ملقب به ویسکانت پالمرستون سوم(3rd Viscount Palmerston) ، سیاستمدار بریتانیائی و دو نوبت نخست وزیر این کشور در سال های میانی قرن نوزدهم، زمانی گفته است: ما نه متحدان ابدی و نه دشمنان همیشگی داریم. تنها، منافع ما ابدی و همیشگی اند و بر ماست که در پی منافع مان باشیم.[1] این...

آیا ادامۀ برنامۀ هسته ای توجیهی دارد؟

آیا ادامۀ برنامۀ هسته ای توجیهی دارد؟

روز چهارشنبه 22 ژوئیه 2015 ، رسانه ها از تصویب قانونی در مجلس فرانسه برای کاستن وابستگی این کشور به انرژی هسته ای خبر دادند. خلاصۀ خبر این بود: امروز، چهارشنبه 22 ژوئیه، مجلس فرانسه قانونی را تصویب کرد که به موجب آن باید سهم انرژی هسته ای در ترکیب انرژی این کشور در خلال 10 سال آینده از...