سرسخن بیست و چهارم

fullsizerender-teleg میهن سرسخن mihan sarsokhanما گردانندگان میهن دغدغه دموکراسی داریم و این که چگونه می توانیم از دور استبداد رها شویم. آینده کشور ما و سرنوشت مردم رنج کشیده ایران به دموکراسی پیوند خورده است. در ایران رسیدن به توسعه اقتصادی نیز بدون دموکراسی میسر نیست.ایرانی ها بیشتر و پیشتر از همه مردم منطقه در این راه تلاش کرده اند اما حاصلش تاکنون تلخی و ناکامی بوده است. این روند پرفراز و نشیب دموکراسی خواهی تاریخی ایرانیان اما، به کجا خواهد کشید؟

نشریه/سایت میهن که در چند شماره اخیر خود توجه متمرکزی به  تبیین عرصه سیاسی- اجتماعی ایران به خصوص پس از اعتراضات دی ماه داشته (و از جمله در چند شماره اخیر: «انقلاب» پس از چهار دهه؛ «ایران» پس از دی ماه 96؛ «تحول خواهی، براندازی، اصلاح طلبی» و بالاخره « آینده جمهوری اسلامی و مسئولیت ما»)، در شماره پیش رو در تکمیل تحلیل و تبیین های پیشین مسئله «بازگشت سلطنت؛ توهم یا واقعیت؟» را موضوع پرونده ویژه  خود قرار داده است. چرا که از دیرباز این مسئله نیز کم و بیش به عنوان یکی از موضوعاتی که جامعه و فضای سیاسی ما درگیر آن است و به عنوان یکی از بدیلهای سیاسی برای آینده ایران مطرح گردیده و از همین جا به دغدغه محوری ما یعنی دموکراسی پیوند خورده است.

زمانی طولانی از استقرار جمهوری اسلامی نگذشته بود که به تدریج در میان اقشاری از مردم تعبیر «خدا بیامرز» و «نور به قبرش ببارد» در رابطه با محمدرضا شاه  پهلوی  رواج یافت.

از اعتراضات دی ماه گذشته نیز شعار «رضا شاه، روحت شاد» کم و بیش در برخی تجمعات اعتراضی به گوش می رسد. شعارهای دیگری نیز همچون «کشور که شاه نداره، حساب  کتاب نداره»، «ای شاه ایران، برگرد به ایران» و نظایر آن نیز البته در مقیاسهای کمتری از شعار در مورد رضا شاه  شنیده می شود. در تجمعات در پاسارگاد که وجهه ملی گرایانه قوی تری دارد نیز گاه در گوشه و کنار علایم و شعارهایی به نفع سلطنت داده می شود.همچنین در شبکه های مجازی اجتماعی نشانه ها و پیام های مبتنی بر مقایسه بین وضعیت ایران در حکومت سابق و کنونی حضور قابل توجهی دارد.

بر این اساس در این شماره از جمله می خواهیم ببینیم:

  • ذکرخیر دوران گذشته در میان اقشاری از مردم و یا شعار دادن به نفع رضا شاه و دیگر شعارهایی از این دست  چه معنای جامعه شناختی و یا  سیاسی  دارد؟
  • آیا احیای سلطنت در ایران میسر است؟ یک توهم است یا یک واقعیت؟
  • و بالاخره دیدگاه مشخص خود کنشگران سیاسی در باره پروژه احیای سلطنت جدا از این که در جامعه ایران چه جایگاهی دارد، چیست؟

به طور دقیق تر میهن می خواهد پروژه احیا و بازگشت سلطنت را هم از منظر توصیفی و هم از منظر تجویزی مورد بررسی قرار دهد.

براین اساس میهن تلاش کرده در این شماره میزبان توصیف و تحلیل ها؛ توصیه و تجویزهایی گوناگون و متنوع و در واقع متضاد باشد تا برای خوانندگان خود افق گشایی کند.

امید که این بحث و گفتگوها در روشنی افکنی بر گوشه های دیگری از صحنه سیاسی و مسائل و گرهگاه های آن موثر باشد.

میهن از تک تک نویسندگان مقالات صمیمانه سپاسگزار است که نقطه نظرات شان را با خوانندگان ما در میان گذاشتند. البته دایره دعوت میهن وسیع تر از این بود و برخی از صاحب نظران بنا به دلایل شخصی از نوشتن مقاله عذرخواستند. در هر حال میهن تلاش کرد منطق درونی هر رویکرد و گفتاری را با مخاطب مقایسه گر خویش به اشتراک و بررسی بگذارد. امیدواریم این گام نیز مورد پسند و رضایت مخاطبان قرار گیرد و در رهگشایی آینده آنان تاثیرگذار باشد.

شورای دبیران نشریه میهن

جواد اکبرین، رضا علیجانی، علی کشتگر و محسن یلفانی