سرسخن هجدهم

fullsizerender-teleg میهن سرسخن mihan sarsokhanهر چند بارها از سوی رئیس دولت اقلیم مسئله برگزاری همه پرسی برای استقلال کردستان اعلام شده بود، اما از مرحله نهایی شدن و اجرای این تصمیم (همراه با رای مثبت  فراوان ساکنان اقلیم)،  تا شکست این طرح؛ سیر حوادث چنان سریع بود که مایه شگفتی شد. هر چند بسیاری از نیروهای منطقه ای و جهانی از قبل مخالفت شان را با اجرای همه پرسی اعلام کرده بودند و این تصمیم  مخالفانی جدی نیز در داخل اقلیم  داشت.

به هر روی دولت اقلیم برخی امتیازات قبلی اش را نیز در پی این شکست از دست داد. هر چند هنوز هم سیر آینده اقلیم  کردستان عراق و بسیاری  از مسائل پیرامون خودمختاری آن  در پرده ای از ابهام است و تبعات درونی این شکست در مردمان کرد ساکن اقلیم ناروشن و ناپیداست و بدین ترتیب حکایت همچنان باقی است…

شورای دبیران نشریه میهن به علت اهمیت این رخداد و نیز از جمله، حساسیت و جنبه نمادینی که برای هم میهنان کرد ما داشت، تصمیم گرفت این رخداد را به عنوان یک «تجربه» به بحث بگذارد: «تجربه» همه پرسی اقلیم کردستان.

میهن سعی کرد بدون هر گونه ارزش گذاری به تحلیل این تجربه از زوایای مختلف بپردازد و به مثابه «انباشت» یک تجربه با خوانندگانش به اشتراک بگذارد. از همین روی از صاحبان گرایشات مختلف تقاضای دریافت مقاله و تحلیل ها و مواضع شان را داشتیم. برخی بدین دعوت پاسخ دادند و بعضی نیز تحلیل و تجربه شان را به اشتراک جمعی نگذاشتند.

موضوع این پرونده اما، از مسائلی است که اختلاف نظر در باره آن کم نیست. حتی بین کسانی که در بسیاری از موارد دیگر سیاسی و راهبردی همسویی های زیادی دارند. در هر حال ما علاقه مند به انعکاس و انتشار همه نقطه نظرات بودیم و هستیم. چرا که باب بحث و گفتگو و ارزیابی و نقد همه مقالات و مطالب این شماره همچنان باز است و در شماره های آتی نیز می توانیم دیدگاه های دیگر دوستان را منعکس کنیم.

«تجربه» اقلیم کردستان عراق موضوعی باز و تجربه ای است برای همه؛ نه تنها مردمان کرد کردستان عراق بلکه برای همه کردها و از جمله کردهای هم میهن ما و نیز برای همه فعالان سیاسی که ایده و آرمانی را دنبال می کنند.

پیامدهای همه پرسی کردستان عراق برای ساکنان اقلیم و دیگر کردهای منطقه و به طور عام کل منطقه پیرامون می تواند سالها ادامه پیدا کند.

پیشینه و مقدمات این رخداد و نیز پیامدهای بعدی این رخداد علاوه بر فعالان سیاسی و مدنی؛ برای جامعه شناسان و روانشناسان و … نیز می تواند منبع و بستری برای تحلیل و کاوش کنش های جمعی و روابط و مناسبات بین انسانی و فراز و نشیب های آن و تبعات مثبت و منفی لحظه ای و زمان دار و دراز مدت آن باشد.

امید که با مجموعه متنوعی از نظرات که هریک از زاویه خاص خود و بعضا با دانش و تجاربی که در این زمینه دارند، پرونده ماندگاری در این حوزه فراهم کرده باشیم.

از همه کسانی که برای شکل گیری این پرونده با ما همکاری کردند و مسئولانه به تحلیل و جمعبندی این تجربه و به اشتراک گذاری همگانی آن پرداختند، سپاسگزاریم و دست همه آنان و دیگر عزیزان را برای همکاری در پرونده های دیگر می فشاریم.

شورای دبیران نشریه میهن

جواد اکبرین، رضا علیجانی، علی کشتگر و محسن یلفانی


  • تصویر روی جلد این شماره از عکسی از عکاس کرد آقای قادر فرجی اقتباس شده است.