صفحه نویسنده
ابوالحسن بنی‌صدر
ابوالحسن
بنی‌صدر

اصلاح‌پذیری و یا اصلاح‌ناپذیری حکومت‌ها

اصلاح‌پذیری و یا اصلاح‌ناپذیری حکومت‌ها

از توضیح شورای دبیران محترم این‌طور بر می‌آید که مراد از حکومت، دولت دربرگیرنده قوای مجریه و مقننه و قضائیه و قوه وسائل ارتباط جمعی است. اما دولت‌ها از یک قماش نیستند و یک طبیعت ندارند و اصلاح‌پذیری‌ آنها نایکسانند: در معنای اصلاح‌پذیری یک نظام: هر نظام با نیروهای محرکه...

«تحول پایین»؛ جمهوری «شهروندان حقوند»

«تحول پایین»؛ جمهوری «شهروندان حقوند»

با سلام در پاسخ به پرسشهای شما عرض می‌کنم: جمهوری‌خواهی، می تواند دو منظور را در بر داشته باشد: یکی دولت رها از مهار شاه صاحب اختیار (بنابر تعریف جمهوری) و دیگری، جمهور مردم بمثابه صاحب حقوق و برابر در مدیریت جامعه خویش. هرگاه مراد اتحاد بر سر جمهوری به معنای اول باشد، حتی اگر...

آینده روابط ایران و امریکا

آینده روابط ایران و امریکا

تحقیق در باره روابط سلطه‌گر-زیرسلطه و رابطه ایران و امریکا، به تحقیق‌کننده می‌آموزد که پاسخ را باید از امرهای واقع مستمر پرسید. امرهای واقع مستمری که می‌توانند به پرسش پاسخ دهند، اینها هستند: امرهای واقع مستمر که می‌توانند پاسخ پرسش را در اختیار بگذارند: ایران از اواخر صفویه...

درس های استقامت امیرانتظام

درس های استقامت امیرانتظام

نگارش زندگی سیاسی زنده یاد امیرانتظام کار تاریخ‌شناسی است که بنایش بر شناسایی تاریخ، همان‌سان که روی داده‌است، باشد. مراجعه به قدرت بیگانه‌ای که در وطن ما دست به کودتا زد، موضوع بحثی دیگر است. اما او بدین‌خاطر که رابط با امریکاییان بود و بدین‌خاطر به حبس ابد، در زندان مخوف...

یاری‌طلبی از بیگانه؟

یاری‌طلبی از بیگانه؟

مداخله بیگانه در امور داخلی یک کشور و طلب مداخله و یاری‌طلبی از قدرت خارجی امرهای واقع مستمر، نه تنها در تاریخ ایران، که در تاریخ جهان هستند. بررسی نسبتاً جامع این امرها ایجاب می‌کند، در آنها، از چند منظر  بنگریم: درس تاریخ و چرایی حساسیت وجدان تاریخی ایرانیان به بیگانه‌گرایان: در...

ایرانیان پیشاروی بحرانها

ایرانیان پیشاروی بحرانها

راستی این‌است که رﮊیم ولایت مطلقه فقیه هم اکنون ایران را گرفتار نه جنگ کرده‌است: 1. جنگ نظامی و 2. جنگ نیابتی و 3. جنگ بواسطه سازمانهای ترور و 4. جنگ اقتصادی که در کمال شدت است و از همه ویران‌گرتر. و 5. جنگ مذهبی و 6. جنگ روانی و  7. جنگ تبلیغاتی و 8. جنگ دیپلماتیک و 9. جنگ سیبرنتیک. براین...

آینده رﮊیم و مسئولیت ما

آینده رﮊیم و مسئولیت ما

بنابر قاعده، هر زمان که میزان ویران‌گری یک سامانه از میزان سازندگی آن بیشتر می‌شود، آن سامانه روی به مرگ می‌نهد. وقتی این سامانه یک رﮊیم ‌است، زمان مرگ آن را توانائیش در حفظ سه ثبات تعیین می‌کند. در آنچه به رﮊیم ولایت مطلقه فقیه مربوط می‌شود، تک پایه بودنش، آن را نیازمند ثبات...

حکومت ترامپ و ایران

حکومت ترامپ و ایران

گرچه شخصی که به ریاست جمهوری امریکا برگزیده شده‌است، در جهت یابی قدرتی که امریکا است بی‌تأثیر نیست، اما واقعیت این قدرت  و واقعیت جهان بیرون آمریکا و بالاخره واقعیت ایران نقش تعیین کننده‌تری از تمایل‌های شخصی آقای ترامپ دارند. این واقعیت‌ها، بطور اجمال، در این موقعیت‌ها قراردارند: موقعیت...

سپاه چگونه سازمانی است؟

سپاه چگونه سازمانی است؟

درآغاز، سپاه سازمانی مسلح با صفت «موقت»  و هدف از تأسیس آن، جلوگیری از کودتای ارتش و مقابله با سازما‌های سیاسی مسلح بود. با وجود این که می‌شد با آن موافق بود زیرا قرار بر این بود موقت باشد و استقرار ولایت جمهور مردم را از خطر مصون بدارد، با تشکیل آن و دیگر «نهادهای انقلاب»، فراگرد...