صفحه نویسنده
فرانک
چالاک

دولت پنهان و نقش آن طی پنج دهه

دولت پنهان و نقش آن طی پنج دهه

در ابتدا لازم است توضیح مختصری در رابطه با سه مفهوم و ترمِ دولت پنهان، دولت درسایه، و دولت در دولت و وجوه تمایز آن­ها با یکدیگر داده شود. دولت پنهان معادل Deep state است. این اصطلاح به قدرتی شبیه دولت مستقر اما قدرتمندتر از آن اشاره دارد. دولت پنهان اشاره به دولتِ بالفعل مخفی دارد که...