صفحه نویسنده
ندا
نامی

کرونا؛ دروغ‌های امروز، امیدهای فردا

کرونا؛ دروغ‌های امروز، امیدهای فردا

آنچه این روزها درباره کرونا می‌خوانیم پر است از توصیفات ناامید کننده از امروز و پیش‌بینی‌های نگران کننده از فردا. رسانه‌ها دارند مصیبت از دست رفتن نظم جهان را می‌خوانند و هزاران مقاله در جهان در حسرت شرایطی می‌نویسند که دیگر برنمی‌گردد. اما آیا واقعا کرونا اینهمه ترسناک و...