صفحه نویسنده
مسعود
فتحی

زمان پایان دادن به دشمنی با آمریکا فرا رسیده ‌است!

زمان پایان دادن به دشمنی با آمریکا فرا رسیده ‌است!

مقدمه: پیروزی جو بایدن و شکست ترامپ در انتخابات آمریکا شرائط متفاوتی را ایجاد کرده‌است. این انتخابات امکان تغییر در سیاست‌های دولت آمریکا را افزایش داده‌است. اما این تغییرات تا چه و در چه زمینه‌هائی ممکن است، امری است که در لحظه‌ی کنونی نمی‌توان پاسخ قطعی به آن داد، فقط می...

چشم انداز مناسبات ایران و آمریکا و نقش آن در سیاست‌ و اقتصاد کشور

چشم انداز مناسبات ایران و آمریکا و نقش آن در سیاست‌ و اقتصاد کشور

۱. طرح موضوع: بعد از خروج دولت ترامپ از «برجام» و تشدید تنش بین دولت آمریکا و جمهوری اسلامی، مناسبات دو کشور وارد مرحله‌ی جدیدی شده است. بازگشت تحریم‌های آمریکا بر ابعاد مشکلات اقتصادی کشور افزوده‌اند. تعطیلی کارخانه‌ها و موسسات تولیدی شتاب گرفته‌است. افزایش بیکاری، تورم افسار...