صفحه نویسنده
مسعود
فتحی

چشم انداز مناسبات ایران و آمریکا و نقش آن در سیاست‌ و اقتصاد کشور

چشم انداز مناسبات ایران و آمریکا و نقش آن در سیاست‌ و اقتصاد کشور

۱. طرح موضوع: بعد از خروج دولت ترامپ از «برجام» و تشدید تنش بین دولت آمریکا و جمهوری اسلامی، مناسبات دو کشور وارد مرحله‌ی جدیدی شده است. بازگشت تحریم‌های آمریکا بر ابعاد مشکلات اقتصادی کشور افزوده‌اند. تعطیلی کارخانه‌ها و موسسات تولیدی شتاب گرفته‌است. افزایش بیکاری، تورم افسار...