صفحه نویسنده
جبهه ملی
ایران

عباس امیرانتظام، نماد پایداری و استقامت

عباس امیرانتظام، نماد پایداری و استقامت

۲۱ تیرماه امسال نَخُستین سالگرد جاودانگی یکی از مقاوم‌ترین مبارزان نَهضَت ملّی ایران «مهندس عباس امیرانتظام» است. این روز را نه تنها به‌واسطه پرواز جاودانه وی، بلکه به دلیل ارزش والای میراثِ ایشان باید پاسداشت. ارزش والایی که از مرزهای جغرافیایی عبور می‌کند و برای جهان امروز...