صفحه نویسنده
پرویز
نویدی

«عذرخواهی»؛ ضرورتِ صداقت و شجاعت یک فدایی

«عذرخواهی»؛ ضرورتِ صداقت و شجاعت یک فدایی

با سلام خدمت خانم‌ها و ‌آقایان  و با تشکر از گردانندگان این برنامه و دوست بسیار عزیزم آقای فرهنگ قاسمی که لطف کردند و به من زنگ زدند و مرا به این برنامه دعوت کردند. خیلی از شماها  الان ممکن است برایتان این سوال مطرح باشد که  پرویز نویدی در این جمع چه صیغه‌ای است!؟ من نه به لحاظ...