صفحه نویسنده
طاها
پارسا

«کردستان» را انکار نکنیم

«کردستان» را انکار نکنیم

در حالی‌که  در جستجوی محلی مناسبی برای برگزاری مراسم «سیزده بدر» بودیم، یکی از همراهان که  دانش‌آموخته جامعه‌شناسی یکی از دانشگاه‌های اروپایی بود، خاطره‌ای را  از تعلق خاطر کُردها به  تشکیل کشور مستقل کردستان بازگو می‌کرد. در کلاس درس، دانشجویی هنگام معرفی خود، گفته بود...