صفحه نویسنده
بهروز
جهانزاد

ایران فردا؛ تمامیت ارضی، ناسیونالیست های قومی و حامیان چپ شان

ایران فردا؛ تمامیت ارضی، ناسیونالیست های قومی و حامیان چپ شان

 بیش از یک دهه اخیر واژه های «حق تعیین سرنوشت» و «فدرالیسم» به جای «خودمختاری» از طرف احزاب کرد و سپس سایر نیروهای متشکل در باصطلاح کنگره ملیت های ایران بکار گرفته شده است و سازمان فداییان اکثریت نیز جزء نیروهایی است که نظر مثبتی به طرح این پروژه ها از خود نشان داده است. اما نیروهای...

سرنوشت کردهای عراق پس از شکست «رفراندوم»

سرنوشت کردهای عراق پس از شکست «رفراندوم»

پس از تحویل پنجاه در صد از مناطق تحت کنترل کردها در سحرگاه روز ۱۶ اکتبر، هر روز شاهد حوادث سیاسی- نظامی تازه‌ای در منطقه هستیم. حوادثی که تنها ناشی از شکست رفراندوم ۲۵ سپتامبر نیستند و ریشه در تاریخ ملت کرد در عراق و منطقه دارند. اما  این بار کردها پس از ۲۶ سال در تصرف داشتن کردستان...