صفحه نویسنده
سرگه
بارسقیان

جمهوری‌خواه‌طلبی در ایران؛ از نیکسون تا ترامپ

جمهوری‌خواه‌طلبی در ایران؛ از نیکسون تا ترامپ

سال ۱۳۸۳ در حاشیه نشست خبری حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی از او پرسیدم به نظر شما انتخاب نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به نفع ایران است یا نامزد جمهوری‌خواهان؛ پاسخ داد ایران از دموکرات‌ها زیان بیشتری دیده است و نظر تکمیلی را گذاشت برای مصاحبه...