صفحه نویسنده
حسین
واله

یک سوزن به خود؛ یک جوالدوز به دیگری!

یک سوزن به خود؛ یک جوالدوز به دیگری!

آنچه در پی می‌آید گزیده‌ای از نظرات «حسین واله» سفیر سابق ایران در الجزایر و معاون سیاسی دفتر محمد خاتمی در دوران ریاست‌جمهوری است که اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی است. این گفتار، ویراسته‌ی پاسخ‌های اوست به پرسش‌های وبسایت «خبرآنلاین» (شهریور۹۵) که به عنوان «میهمان»...